Συμπληρώνονται σήμερα 44 χρόνια από την αποφράδα περίοδο των επιχειρήσεων του 1974 στο Αδελφό Κράτος της Κύπρου κατά την οποία το 38% της έκτασης του κατακτήθηκε και συνεχίζει να κατέχεται από τους Τούρκους.  Στην παρούσα περιγραφή των γεγονότων  θα αναφερθώ στη   2η   φάση των επιχειρήσεων του ΑΤΤΙΛΑ 2 από 15-16 Αυγούστου 1974 και ιδιαίτερα στα γεγονότα που έλαβε μέρος η ΕΛΔΥΚ.