Συνολικές προβολές σελίδας


Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά, και σαν πρώτα ανδρειωμένη, χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα tama. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα tama. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2021

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ > ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΗΣ, ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΟΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. ΑΣ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΟΜΙΛΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ


https://www.fotgrammi.gr/%CF%84%CE%BF-%CF%84%CE%AC%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%82/%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%83-%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%83-%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%B1/

9.1.2021

 

Δόξα τῷ Θεῷ, διότι, ἐν ἀντιθέσει πρὸς ἄλλους οἱ ὁποῖοι εἶναι πραγματικῶς «Θεωρία Ἐπισκόπου καὶ Καρδία Μυλωνᾶ», ὑπάρχουν καὶ μερικοὶ φίλοι, οἱ ὁποῖοι ἔχουν τὸ χάρισμα καὶ δύνανται νὰ ἐρευνοῦν τὰ γραπτὰ καὶ ἐρζενιανὰ Μ.Μ.Ε. καὶ αὐτοὶ οἱ ἱστοριοδῖφες προωθοῦν τὶς συμβουλὲς τῶν προγόνων μας, εἴτε ἀρχαῖοι εἶναι αὐτοὶ εἴτε νεώτεροι. Τὰ σοφώτατα ἀποφθέγματα τὰ προωθοῦν εἰς ἐμᾶς, οἱ ὁποῖοι καταντήσαμε νὰ μὴ ἔχωμε οὔτε ἕνα ἐθελοντή, οὔτε καὶ ἐμμίσθους (καλοπληρωνομένους) συνεργάτες (ἴδ. συνημμένο ἀντίγραφο ἀγγελίας μας). Ἀδήριτος ἀνάγκη μᾶς ἐπιβάλλει νὰ κάνωμε συνεχῶς ἐκπτώσεις καὶ νὰ περιορίζωμε δυστυχῶς τὰ προσόντα τῶν πολὺ καλοπληρωνομένων συνεργατῶν μας. Τὰ ἐλάχιστα προσόντα ὡς π.χ. τὴν ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ γνῶσιν τῆς γερμανικῆς γλώσσης σχεδὸν οὐδεὶς τὴν κατεῖχε ἀλλά, παρ’ὅτι τοὺς παρείχαμε τὴν δυνατότητα τῆς δωρεὰν μαθήσεως, οὐδεὶς ἐνδιαφέρθηκε νὰ κάνῃ χρῆσιν αὐτῆς τῆς πολυτιμοτάτης δωρεὰν προσφορᾶς μας.

Ὡς πρὸς τὴν ἑλληνικὴν γλῶσσαν, ἐπιστρατεύσαμε ἐραστὴν τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης, ὁ ὁποῖος ἐπὶ ἔτη προσήρχετο ἐθελοντικῶς καὶ ἀνέπτυσε μαθήματα ἑλληνικῆς γλώσσης μὲ ἐπιστημονικὸν τρόπον καὶ ἑτυμολογικὴν ἀνάπτυξιν τῆς κάθε λέξεως. Ὅμως τὸ ἀχάριστον πλάσμα ἐπείσθη ἀπὸ τὶς κακὲς παρέες νὰ μισῇ τὶς πολυτιμότατες γνώσεις καὶ τὶς σημειώσεις αὐτῶν τῶν μαθημάτων τὶς ἐξαφάνισε καὶ δὲν τὰ ἔχωμε πλέον νὰ τὰ χρησιμοποιοῦμε ὡς κανόνες γιὰ τὶς ἐπερχόμενες γενεές.

Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου 2021

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ (2020 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΝ)

https://www.fotgrammi.gr/%cf%84%ce%bf-%cf%84%ce%ac%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%ad%ce%b8%ce%bd%ce%bf%cf%85%cf%82/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%83%ce%ba%ce%bf%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b9%cf%83-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%bf%cf%85%cf%83-2020-%ce%ba%ce%b1/

ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ
ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΕΥΧΕΤΑΙ ΟΛΟΨΥΧΩΣ
ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ
ΤΟ 2021 ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ ΟΛΩΝ
ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ 21
31.12.2020
20η κα τελευταία συνέχεια

Ὅπως γνωρίζουν οἱ ἀγαπητοὶ ἀναγνῶστες μας, τὶς τελευταῖες σαράντα (40) ἡμέρες τοῦ 2020 δημοσιεύσαμε μία σειρὰ ἀπὸ συνταρακτικὰ ἱστορικὰ δεδομένα καὶ στοιχεῖα ποὺ παραπέμπουν στὴν ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ.

Σήμερα κλείνομε τὴν σειρὰ τῶν ἄρθρων αὐτῶν μέ:

1.ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

(ἴδ. συνημμένως 1)

2.ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κ.Κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΣ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΜΟΥΣΩΝ 14, ΤΗΝ 21.3.2016 (2)

Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2020

ΠΟΥ ΕΓΚΕΙΤΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ; ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ !

          28.12.2020

Παρ’ὅλον ποὺ τὸ ἐν λόγῳ θέμα εἶναι δυσχερέστατον καὶ ἐκτενέστατον, καὶ μεῖς δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ κολυμβήσωμε εἰς τὸν ἀπέραντον ὠκεανὸν τῆς γνώσεως, διότι ὁ χρόνος, ὁ χῶρος καὶ οἱ ἱκανότητές μας δὲν μας τὸ ἐπιτρέπουν, ἐν τούτοις ἄς ἀκολουθήσωμε τὴν ὁδὸν τῆς ἀκραφνοῦς Ὀρθοδοξίας, ἡ ὁποία ἔχει ὡς ἀρχὴν τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεανθρώπου:Ἐρευνᾶτε τὰς γραφάς.

Ἀντιθέτως ἡ παπικὴ ἐκκλησία καὶ οἱ ἀποσπασθεῖσες ἀπὸ τὸν παπισμὸν ἕτερες χριστιανικὲς ἐκκλησίες ἔχουν ὡς δόγμα των νὰ πιστεύουν οἱ πιστοὶ ὅπως ἀποφθέγγεται ὁ πάπας καὶ τὸ συνέδριο τῶν καρδιναλίων, οἱ ὁποῖοι ἐπιβάλλουν τὴν αὐθαιρεσία των, τὸν αὐταρχισμόν των καὶ τὸν ἄμετρον ἐγωισμόν των.  
<!– /* Font Definitions */ @font-face {font-family:”Cambria Math”; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-520092929 1073786111 9 0 415 0;} @font-face {font-family:”Palatino Linotype”; panose-1:2 4 5 2 5 5 5 3 3 4; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870265 1073741843 0 0 415 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:””; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:”Calibri”,”sans-serif”; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} –>
ΜΑΣΤΙΓΙΟ ΙΕΡΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΣ
 

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΦΩΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΜΟΣΧΑΣ Κ.Κ. ΚΥΡΙΛΛΟΣ, Τ.ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ LOMONOSOF ΜΟΣΧΑΣ κ. ΝΑΤΑΣΣΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΗΜΗΣ ἘΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ

 29.12.2020

Γιὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τῶν ἡρώων τοῦ 21 ὅλα αὐτὰ τὰ ἔτη,  πολλαπλὲς φωνὲς ἀναπηδοῦν ἀπὸ τοὺς τέσσερεις ὀρίζοντες.

1.Σήμερα, εἰς τὴν 16ην συνέχεια τῆς ἐνημερωτικῆς σειρᾶς, ἐπισυνάπτομε τὸ ἀπὸ 4.2.2015 σπουδαῖο  ἔγγραφο τοῦ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΜΟΣΧΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΡΩΣΣΙΩΝ κ.κ.Κυρίλλου, ὁ ὁποῖος συγχαίρει τοὺς φορεῖς μας.

*(ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΔΗΣΙΣ

Μόλις ἀνακοινώθηκε ὅτι ὁ Ἐρντογὰν παρουσίᾳ τοῦ Λαβρὼφ καὶ πολλῶν ἄλλων προσωπικοτήτων τῆς Μόσχας ἀναλαμβάνει νὰ παραγάγῃ στὴν Τουρκία τὸ ρωσσικὸ ἐμβόλιο Sputnik  V).

Καὶ ἐμεῖς, ἄφρονοι ὄντες, ἐμμένομε στὸ  ἄκρως καταστρεπτικὸ δόγμα μας: «ἀνήκομε εἰς τὴν δύσιν» καὶ ἐπ’οὐδενὶ λόγῳ θέλομε νὰ πιστεύσωμε σὲ αὐτὰ ποὺ ἐπιστράτευε  ὁ πλανητάρχης  τὸν μεγάλο Ἀνδρέα νὰ λέῃ:«EOK καὶ NATO τὸ ἴδιο συνδικᾶτο» καὶ «Ἀμερικάνοι, γουρούνια,  δολοφόνοι τῶν λαῶν», γιὰ νὰ συγκεντρωθοῦν   ὅλα τὰ ἀντιδραστικὰ στοιχεῖα γὺρω ἀπὸ τὸν Ἀνδρέα καὶ νὰ περνοῦν ἀνώδυνα  ὅλα τους τὰ σχέδια, τελικῶς πολλαπλασία ἀπὸ  ὅ,τι λαμβάνουν  ἀπὸ τὴν δεξιά, ὄχι μόνον χωρὶς ἀντιδράσεις ἀλλὰ καὶ μὲ παλλαϊκὲς ὑποδοχὲς καὶ διευκολύνσεις.

Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2020

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ 21 ΚΑΙ,Η ΘΕΡΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΙΣ,ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ,ΜΕ ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ,,ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΕΠΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ,ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (12Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

 https://www.fotgrammi.gr/uncategorized/%CF%84%CE%BF-%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B7%CF%81%CF%89%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-21-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-4/

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ 21 ΚΑΙ

Η ΘΕΡΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

(ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011) Ἄς κινηθοῦμε ὅλοι μαζὶ νὰ ὑπερνικήσουμε τὰ ἐμπόδια καὶ νὰ γίνῃ πραγματικότης ἐπὶ τῇ ἐλεύσει τοῦ ἐπετειακοῦ ἐνιαυτοῦ 2021

12Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

                                                                                                22.12.2020

Τὰ Διοικητικὰ Συμβούλια τῶν κοινωφελῶν – πνευματικῶν – ἀνθρωπιστικῶν μὴ κερδοσκοπικοῦ χαρακτῆρος φορέων μας:

Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,

τοῦ Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» καὶ

τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος»,

ἐδῶ καὶ ἕνα μῆνα ἀπεφάσισαν νὰ δημοσιεύουν συστηματικῶς ἄρθρα διὰ ἐνίσχυσιν τῆς ἰδέας τῆς πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τῶν ἡρώων τοῦ 21 καὶ γιὰ νὰ ἐμπεδωθῇ αὐτὸ τό «πιστεύω» στὶς ψυχὲς τῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν Φιλελλήνων.

Σήμερα δημοσιεύομε περαιτέρω συνταρακτικὰ ἔγγραφα Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν τῆς Ἑλλάδος πρὸς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας, τὰ ὁποῖα εἶναι ἔκφρασις συγκινητικῆς συμπαραστάσεως διὰ τὴν πραγματοποίησιν αὐτῆς τῆς ὑποχρεώσεως.

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΠΡΩΗΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΚΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2020

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ: Η ΜΑΣΚΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

 

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Η ΜΑΣΚΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΟΙ

ΟΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΟΙ

ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΘΕΛΕΙ ΤΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΤΗΣ, ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΟ.

ΚΑΠΟΙΟΙ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΕΥΘΑΡΣΩΣ.

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Κ.Κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΕΝΑ ΒΑΡΥΣΗΜΑΝΤΟ ΑΡΘΡΟ ΚΕΛΛΙΩΤΗ ΜΟΝΑΧΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΥΠΟ

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Η ΜΑΣΚΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΟΙ

ΟΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΟΙ

ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΘΕΛΕΙ ΤΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΤΗΣ, ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΟ.

ΚΑΠΟΙΟΙ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΕΥΘΑΡΣΩΣ.

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Κ.Κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΕΝΑ ΒΑΡΥΣΗΜΑΝΤΟ ΑΡΘΡΟ ΚΕΛΛΙΩΤΗ ΜΟΝΑΧΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΥΠΟ

Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2020

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ: ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΡΜΕΝΙΟΙ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΤΑ ΧΑΪΔΕΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ

https://www.fotgrammi.gr/uncategorized/%CF%84%CE%BF-%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%83-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%B6%CE%B5%CE%B9-2/

12.12.2020

 Ἡ ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται.

Διατὶ ἐθελοτυφλοῦμε – δὲν βλέπομε τὸν  Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν,  τὸν ὁμόαιμό μας, πῶς βρυχᾶται καὶ ζητᾶ νὰ πνίξῃ ὅλους τοὺς γείτονές του στὸ αἷμα, αὐτὸς ὁ σύγχρονος, αἱμοδιψὴς Χίτλερ!!!!

Διαβάζουμε:

Στη διάρκεια επίσκεψής του αυτή την εβδομάδα στο Αζερμπαϊτζάν, ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η χώρα του οποίου υποστήριξε ανοικτά πολιτικά το Αζερμπαϊτζάν στην επίθεσή του και είναι ύποπτη ότι προσέφερε και υλική βοήθεια, διακήρυξε πως «ο αγώνας» εναντίον της Αρμενίας δεν έχει τελειώσει. «Ο αγώνας στην πολιτική σφαίρα και στη στρατιωτική σφαίρα θα συνεχισθεί πλέον σε πολυάριθμα μέτωπα», δήλωσε στη διάρκεια ομιλίας του στο περιθώριο μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης στο Μπακού.

https://www.businessnews.gr/kosmos/αρμενία-καταγγέλλει-παραβίαση-της-κατάπαυσης-πυρός

Ἀφ’ἑτέρου οἱ αρμενικές αυτονομιστικές δυνάμεις του Ναγκόρνο-Καραπάχ ανακοίνωσαν σήμερα πως τρεις μαχητές τους τραυματίσθηκαν σε επίθεση των δυνάμεων του Αζερμπαϊτζάν, οι οποίες παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε στα τέλη Νοεμβρίου υπό την αιγίδα της Μόσχας. https://www.businessnews.gr/kosmos/αρμενία-καταγγέλλει-παραβίαση-της-κατάπαυσης-πυρός

ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΗ;;;;

Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2020

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ 21 ΚΑΙ, Η ΘΕΡΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΙΣ ,ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ,ΣΥΝΕΧΕΙΑ,ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

 https://www.fotgrammi.gr/%CF%84%CE%BF-%CF%84%CE%AC%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%82/%CF%84%CE%BF-%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B7%CF%81%CF%89%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-21-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-3/

Μετὰ τὴν τεράστια ἀπήχησιν ποὺ εἶχαν τὰ προηγούμενα δέκα σχετικὰ ἄρθρα μας, σήμερα εἰς τὴν ἑνδεκάτη συνέχεια τῆς ἐξιστορήσεως τοῦ Τάματος, παρουσιάζομε τὰ θερμότατα ἔγγραφα τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν τῆς Ἑλλάδος πρὸς τὴν Διαρκῆ Ἱερὰ Σύνοδον κατὰ τὴν διάρκεια Φεβρουάριος ἕως Μάρτιος 2011 ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΜΕΣΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ.

Μὲ βαθειὰ συγκίνησιν ἐνθυμούμεθα τὴν ἐπιμονὴν τῶν ἐν λόγῳ Ἀρχιερέων πρὸς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον καὶ τὶς κοινοποιήσεις πρὸς ἐμᾶς, οἱ ὁποῖες συνοδεύοντο μὲ ἐμψυχωτικὰ τηλεφωνήματα καὶ παρηγορητικὰ λόγια, ὅτι ὁ Θεὸς θὰ κάνῃ τὸ θαῦμα του καὶ θὰ φωτισθῇ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος νὰ δώσῃ τὸ πράσινο φῶς γιὰ τὴν προσπάθεια μας.

Ἡ προσπάθεια μας αὐτὴ δὲν ἦταν δική μας ἐπιθυμία ἀλλὰ κραυγὴ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ποὺ μᾶς συνόδευε στὶς πολυπληθέστατες

ἐκδηλώσεις μας ποὺ τὴν ἀποδέχονται καὶ οἱ ὁποῖοι ἀντιπροσωπεύουν τοὺς 60.000 παραλῆπτες τῆς δωρεὰν διανομῆς τῆς ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ἀνὰ τὴν ὑφήλιον.

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΔΡΥΪΝ/ΛΕΩΣ, ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ & ΚΟΝΙΤΣΗΣ

Κ.Κ. ΑΝΔΡΕΑΣ

Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2020

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ 21 ΚΑΙ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (9η ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

 

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ 21 ΚΑΙ

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

9η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

                                                                                      3.12.2020

Δελτία Τύπου της Ιεράς Συνόδου

Τρίτη Συνεδρία της Δ.Ι.Σ. για το μήνα Ιούνιο
(8/6/2012).

Συνήλθε σήμερα Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2012, στην τρίτη Συνεδρία Της η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.

Κατά την σημερινή Συνεδρία :
Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος επικύρωσε τα Πρακτικά της προηγουμένης Συνεδρίας.

Κατόπιν υποβληθέντων σχετικών αιτημάτων πλειάδος Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών της Εκκλησίας της Ελλάδος, η Ιερά Σύνοδος, σταθμίσασα τις πνευματικές ανάγκες του Ορθοδόξου Ελληνικού Λαού, όπως και το γεγονός ότι όλες σχεδόν οι Ορθόδοξες Εκκλησίες (Αλβανίας στα Τίρανα, Σερβίας στο Βελιγράδι, Ρουμανίας στο Βουκουρέστι, Ρωσίας στη Μόσχα, Γεωργίας στην Τυφλίδα κ.λπ.), κατά την παρελθούσα δεκαετία και εν μέσω δυσμενεστάτων οικονομικών και κοινωνικών προϋποθέσεων και όρων, έχουν ανεγείρει υπό την μορφή τάματος περικαλλείς Καθεδρικούς Ναούς με εντυπωσιακές οικοδομικές εγκαταστάσεις, Πνευματικά Κέντρα, γραφεία κ.λπ., αποφάσισε την ανέγερση μεγάλου Συνοδικού Πνευματικού Κέντρου Βυζαντινής Παραδόσεως, με μεγαλοπρεπή Καθεδρικό Ναό, αφιερωμένο στον Σωτήρα Χριστό, μάλιστα εις εκπλήρωσιν του Τάματος του Έθνους, με χρονικό ορίζοντα αποπερατώσεως του έργου το έτος 2021, δηλαδή διακόσια χρόνια μετά την εθνική παλιγγενεσία.

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 7: ΟΧΙ ΜΙΑ ΑΛΛΑ ΔΕΚΑΔΕΣ «ΑΓΙΕΣ ΣΟΦΙΕΣ»

 https://www.fotgrammi.gr/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%AE-%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AE/%CF%84%CE%BF-%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%83-3/

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

7. ΟΧΙ ΜΙΑ ΑΛΛΑ ΔΕΚΑΔΕΣ «ΑΓΙΕΣ ΣΟΦΙΕΣ»

1.12.2020

Σε ένα μήνα εισερχόμεθα εις το έτος της Εθνικής μας Παλιγγενεσίας και δυστυχέστατα ακόμη δεν έχει γίνει απολύτως τίποτε για την εθνική μας παλιγγενεσία. Μόνο άφρονος σπατάλη δισεκατομμυρίων θα γίνεται δια να «χοροπηδάνε» οι αφισοκολλητές και οι συνδικαλιστές της εκάστοτε κυβερνώσης παρατάξεως, ενώ με αυτά τα χρήματα θα μπορούσαμε να χτίζουμε δεκάδες Αγίες Σοφίες ως παραδείγματος χάριν:

μία στην Αθήνα,

μια στο Πειραιά (ως το μεγαλύτερο λιμάνι της Μεσογείου, με όλους τους εφοπλιστάς, είτε ο στόλος των είναι υπό ελληνική σημαία είτε σημαίες άλλων κρατών – εθνών 

μια στη Θεσσαλονίκη μας (λόγῳ συμπρωτεύουσας από τους βυζαντινούς χρόνους και πρωτεύουσας της Μακεδονίας μας,

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ 21 ΚΑΙ ,Η ΘΕΡΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΙΣ ,ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ, 2007 ΜΕΧΡΙ 2010

 https://www.fotgrammi.gr/uncategorized/%CF%84%CE%BF-%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B7%CF%81%CF%89%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-21-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-2/

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ 21 ΚΑΙ

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ 21 ΚΑΙ

Η ΘΕΡΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΙΣ

ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

Ν ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

2007 ΜΕΧΡΙ 2010

Εἰς τὴν δεκάτη συνέχεια τῆς ἐξιστορήσεως τοῦ Τάματος, γιὰ νὰ θυμοῦνται οἱ γνωρίζοντες καὶ γιὰ νὰ μαθαίνουν ὅσοι δὲν γνωρίζουν, ἀρχίζουμε σήμερα τὶς δημοσιεύσεις τῶν ἐγγράφων τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν, Ἑλλάδος καὶ ἐξωτερικοῦ, καθὼς καὶ Πατριαρχῶν, ὅπου ἐκφράζουν τὶς θερμότατες ὑποστηρίξεις των διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

Μὲ τὴν ἀνάγνωσιν τῶν κατωτέρω θερμοτάτων ἐγγράφων τῶν Σεβασμιωτάτων μας, ὁ καθένας ἀπορεῖ καὶ ἐξίσταται, πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ μὴ ἔχῃ δώσει ἀκόμη ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία τὴν εἰλικρινῆ της συγκατάθεσιν διὰ νὰ ἀρχίσῃ τὸ ἔργο.

Ἄς εὐχηθοῦμε ὅτι τὰ παρόντα δημοσιεύματα θὰ εἶναι ἔναυσμα γιὰ προβληματισμοὺς ποὺ θὰ ὁδηγήσουν εἰς τὴν λύσιν τοῦ θέματος.

Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟN ΗΡΩΟN ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ (1830-1930)

 https://www.fotgrammi.gr/uncategorized/%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BFn-%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%BFn-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5/

ΘΕΟΔΩΡΑΣ Φ. ΜΑΡΚΑΤΟΥ,

ὁμ. Καθηγητρίας Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων

                                                                                       29.11.2020

Ἡ Ὁμότιμη Καθηγήτρια τοῦ Πανεπιστήμιου Ἰωαννίνων κυρία Θεοδώρα Φ. Μαρκάτου μεταξὺ τῶν πολλῶν συγγραμμάτων της, ἀναφέρει καὶ πολλὲς λεπτομέρειες εἰς τὸ συνημμένο σύγγραμμά της: «ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΗΡΩΟ ΤΟΥ ἘΙΚΟΣΙΕΝΑ (1830-1930)»,  ποῦ καὶ πῶς εἶχαν προγραμματίσει προσωπικότητες τῆς νεωτέρας ἱστορίας μας νὰ πραγματοποιήσουν τὸ Τάμα ποὺ ἐθεσμοθέτησαν οἱ ἐκπρόσωποι τῆς ἐπαναστατικῆς ἐθνοσυνελεύσεως  τοῦ 1829, τὸ ὁποῖο ὁμόφωνο ψήφισμα των εὑρίσκεται εἰς τὸ Γενικὸ Ἀρχεῖο τοῦ Κράτους ( δίπλα ἀπὸ τὴν Βαρβάκειο Σχολὴ Ἀθηνῶν).

Ἡ κ. Καθηγήτρια ἀναπτύσει μὲ ἐμπεριστατωμένα στοιχεῖα τὰ ἱστορικὰ γεγονότα, μὲ ἀποκορύφωμα τὸν θεμέλο λίθο ποὺ ἐτέθη πρὸς τοῦτο εἰς τὸ Πεδίον τοῦ Ἄρεως ἀπὸ τὸν τότε Πρωθυπουργὸν τῆς Ἑλλάδος Ἐλευθέριον Βενιζέλον καὶ τὸν τότε Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας καὶ ἐπὶ ἕξ φορὲς διατελέσαντα Πρωθυπουργὸ τῆς Ἑλλάδος  Ἀλέξανδρον Ζαΐμην τὴν 30ην Μαρτίου 1930.

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ - ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΑΘΛΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΞΙΑΣ 7.000 ΕΥΡΩ ΕΠ΄ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ 200ης ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ 1821

https://www.fotgrammi.gr/uncategorized/%CE%B9%CE%B4%CF%81%CF%85%CE%BC%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B1%CF%83%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%B5%CF%89%CF%83-%CE%B7%CE%B8%CE%B9%CE%BA%CF%89%CE%BD-2/

28.11.2020

Ἀπευθυνόμαστε σὲ ὅλους τοὺς Διευθυντὰς Δημοτικῶν Σχολείων, Γυμνασίων, Λυκείων, φοιτητὰς Ἀνωτέρας καὶ Ἀνωτάτης Ἐκπαιδεύσεως, Πτυχιούχους καὶ Μετεκπαιδευομένους, μὲ εὐρὺ ζῆλο γιὰ ἐπιμόρφωσιν,  ἀνὰ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπικράτεια καὶ τὴν Κύπρο μας καθὼς καὶ σὲ ἀμιγῆ ἑλληνικὰ Σχολεῖα εἰς τὴν ἀλλοδαπὴν καὶ τὶς ἑλληνικὲς Κοινότητες τῆς ὑφηλίου, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλο τὸν ἑλληνικὸ λαό, σὲ ὅλα τὰ παιδιὰ τῶν Ἑλλήνων καὶ τοὺς μετέχοντας τῆς ἑλληνικῆς Παιδείας.

Ὁ Ὅμιλος τῶν πνευματικῶν – κοινωφελῶν δραστηριοτήτων τῶν φορέων μας:

α. Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»,

β. Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,

γ. Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»,

δ. Περιοδικοῦ «Φωτεινή Γραμμή»

εὑρίσκεται στὴν εὐχάριστη θέσιν νὰ ἀπευθυνθῇ πρὸς ὅλους τοὺς πνευματικοὺς βλαστοὺς τοῦ ἑλληνισμοῦ ἀνὰ τὴν ὑφήλιο καὶ νὰ ζητήσῃ τὴν συμμετοχή τους γιὰ τὴν ἐν λόγῳ ἀθλοθέτησιν μὲ θέμα τὴν ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ.

Πρόκειται διά :

ΤΑΜΑ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ 21, ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΩΝ ΜΜΕ

 

ΤΑΜΑ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ 21

3. ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ ΑΝΑΚΡΙΒΙΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗΣ, ΕΚΠΟΜΠΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (2014)

 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΤΑ ΝΕΑ» (2020)

                                                                                                27.11.2020

Στα πλαίσια των ενημερώσεων των φίλων του Τάματος δημοσιεύομε σήμερα το άρθρο εις την εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» του δημοσιογράφου Ιωάννη Πρετεντέρη από 18.9.2020  και την σύντομη απάντησιν των φορέων μας από 19.11.2020.

Ενώ το δημοσιεύμα του κυρίου Πρετεντέρη ήταν σχεδόν 390 λέξεις η εφημερίδα  απαιτούσε το δικό μας το κείμενο να είναι μόνο 300 λέξεις και εμείς αναγκαστήκαμε να περιοριστούμε στις 332 λέξεις.

Όπως θα θυμούνται οι φίλοι, τον Ιανουάριου του 2014 ο εν λόγω δημοσιογράφος στην εκπομπή «ἉΝΑΤΡΟΠΗ » συμπεριέλαβε και το φορέα μας στις ΜΚΟ που καταχράσθηκαν χρήματα του Υπουργείου Εξωτερικών, Γεωργίας  αλλά και πολλών άλλων ΔΕΚΟ .

Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2020

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ 21 (2)

https://www.fotgrammi.gr/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%AE-%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AE/%CF%84%CE%BF-%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B7%CF%81%CF%89%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-21-2/

ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΑ

2. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Επειδή στον αιώνα των ταχυτήτων που ζούμε όλα τρέχουν αστραπιαίως και εμείς πρέπει να συγχρονιζόμεθα και να μη είμεθα όχι μόνον κουτσές χελώνες αλλά ούτε καν ταχύτατοι λαγοί,  οι οποίοι χώνονται μέσα σε «ντουμάνια» και τα κυνηγόσκυλα αναγκάζουν τους λαγούς να εξέρχωνται, οπότε οι κυνηγοί χαίρονται αφαντάστως για τις επιτυχίες τους, χαιρόμεθα και εμείς αφαντάστως.

Επωφελούμεθα της ευκαιρίας να αναρτήσωμε ένα ανακεφαλαιωτικό υπόμνημα με παραπομπές και να σας υπενθυμίσουμε μερικά γνωστότατα  θέματα – προβλήματα, να συμπνευματισθώμε και να δούμε πως θα συνεννοηθούμε, για να μη αποτελματωθούμε πλήρως.

Οι παραπομπές αυτές ισοδυναμούν με ανάγλυφη και ζωντανή πορεία της ιστορίας του Τάματος, όπως διαγράφεται και στο κατωτέρω εικονιζόμενο εξώφυλλο της ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ τεύχος 70, και την οποία ιστορία ουδείς ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΤΟ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ.

Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2020

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ: Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ ΣΤΟ ΖΕΝΙΘ - ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΚΟΜΗ ΠΙΟ ΥΨΗΛΑ

 

https://www.fotgrammi.gr/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%AE-%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AE/%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%83-5/

 20.11.2020

ΠΡΩΤΟΝ

Ὁ Κορωνοϊὸς ἐμφανίζεται ὅλο καὶ περισσότερον στὴν ζωή μας. Ἡ παρουσία του εἶναι βεβαία. Ὁ τρόπος του ὅμως εἶναι περίεργος.

Καὶ ἡ ταχύτητα παραγωγῆς του ἀκόμη πιὸ περίεργη.

Διότι σοβαροί, εὐσυνείδητοι, πεπειραμένοι, μὲ ἦθος χαρακτῆρος καὶ εὐποιΐα ἐπιστήμονες πάντοτε ξημερωβραδιάζοντο ἐπὶ πολλὰ ἔτη διὰ νὰ βελτιώνουν ἀκίνδυνα ἐμβόλια καὶ ὄχι ὅπως τώρα,  «ἅρπα κόλλα».

ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΟΑΝΙΑ, VIDEO – 3.10.2020

https://www.fotgrammi.gr/%CE%B1%CF%81%CE%BF%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B1/%CE%B1%CE%B3-%CF%80%CE%B1%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%83-%CE%B1%CF%81%CE%BF%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%B1-video-3-10-2020/

ΕΟΡΤΗ ΑΓ. ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ

ΕΙΣ ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

3.10.2020

Video  ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

                                                                                21.11.2020

Ἡ πανήγυρίς ὡλοκληρώθηκε μὲ κάθε μεγαλοπρέπεια:

Ἐτηρήθησαν ἀπολύτως οἱ κανόνες ὑγιεινῆς λόγῳ covid 19, διότι ἐμεῖς συμφωνοῦμε ἀπολύτως ὅτι ὑπάρχει ἡ ἐν λόγῳ ἐπιδημία  καὶ πρέπει πάντοτε νὰ τηροῦνται οἱ κανόνες γιὰ νὰ μὴ ὑπάρχουν πανδημίες καὶ μεταλλάξεις.

Μὲ ἀθρόα συμμετοχὴ ἀπὸ ὅλην τὴν ὑφήλιο (Ἀφρική, Ἀμερική, Καναδᾶ, Καύκασο) ἐκλεκτῶν, πιστῶν φίλων τοῦ Ὁμίλου τῶν πνευματικῶν – κοινωφελῶν φορέων μας:

Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους», Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, Διορθοδόξου Συνδεσμοῦ «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος,

προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μαντινείας καὶ Κυνουρίας κ. κ. Ἀλεξάνδρου, καὶ συλλειτουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. κ. Ἱερωνύμου καὶ συμπροσευχομένου τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀσκάλωνος ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα κ. κ. Νικηφόρου, μὲ τὸν πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην π. Εὐσέβιον Σπανόν, ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Λαύρας καὶ πλῆθος ἱερέων.

Ἡ χορωδία ὑπὸ τὸν Ἱεροψάλτη, Χοράρχην τῆς Χορωδίας  «Καλαβρυτινοὶ Ὑμνωδοί ,,Ὁ Κοσμᾶς ὁ Μελωδός,,» κ. Βασίλειον Καλογερόπουλον μετερσίωσε τοὺς εὐλαβεῖς προσκηνυτάς.

Ὁ Ἀρχηγὸς Γ.Ε.ΕΘ.Α., Στρατηγὸς κ. Κων/νος Φλῶρος καὶ ὁ Ἀρχηγὸς Γ.Ε.Σ., Ἀντιστράτηγος κ. Χαράλαμπος Λαλούσης μᾶς ἀπέστειλαν ὡς ἐκπρόσωπόν τους τὸν Ταξίαρχον κ. Στυλιανὸ Καλαϊτζίδη.

Ὁ καλλιτέχνης κλαρινατζής κ. Κων/νος Ζαφειρόπουλος διέπρεψε μὲ ἀθάνατα δημοτικὰ τραγούδια, πάντοτε ἀνιδιοτελέστατος καὶ πιστότατος.

Ἀκολούθησαν οἱ βραβεύσεις τῶν Πρέσβεων Καλῆς Θελήσεως ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ 21

https://www.fotgrammi.gr/work/%CF%84%CE%BF-%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B7%CF%81%CF%89%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-21/

ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΑ

1.ΕΘΝΟΓΕΡΤΗΡΙΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

Στὶς λιγώτερο ἀπὸ 40 ἡμέρες ποὺ ἀπομένουν μέχρι τὴν 200η ἐπέτειο τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, ἀρχίζουμε μία σειρὰ ἀπὸ ρεαλιστικὰ ἄρθρα ἐνημερωτικά, γιὰ νὰ ὑπενθυμίζουμε σὲ αὐτοὺς ποὺ γνωρίζουν καὶ γιὰ νὰ μαθαίνουν αὐτοὶ ποὺ δὲν ἔχουν ἀκούσει.

Ὑπενθυμίζομε στὴν ἀγάπη σας ὅτι ἐμεῖς εἴμεθα διατεθειμένοι ἀκόμα καὶ τοὺς πανάκριβους πλαστικοποιημένους χάρτες μὲ τοὺς κατὰ τόπους ἥρωες τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας νὰ τοὺς δωρίζουμε σὲ ὅσους δὲν δύνανται νὰ πληρώνουν ἀκόμη καὶ τὸ εὐτελέστατο συμβολικὸ τίμημα τῶν 10 Εὐρὼ ἕκαστονγιὰ νὰ ἔχουμε ἔστω καὶ ἐλάχιστα ἔσοδα στὰ βιβλία μας ἒναντι τῶν πολλῶν χιλιάδων Εὐρὼ ἐξόδων ποὺ ἒχουμε καθημερινῶς.

Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2020

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ: ΠΟΤΕ ΤΟΣΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟ, ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΟΥΛΙ ΣΕΡΡΩΝ

 


ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

δρα: πόλλωνος 23Β 10557 θήνα

λληλογραφία : ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
τηλ. 210 3254321-2 fax. 210 3236978

 e-mail: fot_gram@otenet.gr στοσελίς: www.fotgrammi.gr

                         Facebook: https://www.facebook.com/tamatouethnous/  και

            &  Τάμα Έθνους (Φωτεινή Γραμμή)  Twitter: @PANEL_TAMA

              https://www.instagram.com/tamaethnous_foteinigrammi/.

 

Α.Φ.Μ. 090050859 * Α Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ

«ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας, καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ» (Σοφία Σειρὰχ 4, 28)

\

 

Agriniopestcontrol

Το κανάλι μου στο YouTube

Το κανάλι μου στο YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCZBMrEHAv1uMF9S-7t7fMIQ

Recent Posts

Ετικέτες

Αρχειοθήκη ιστολογίου