Αναρτήσεις

Τα συγκλονιστικά λόγια του Μεγάλου Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια (στον κατοπινό του δολοφόνο!) για τη χρηστή διακυβέρνηση της Ελλάδας (από το 1828, αλλά πόσο επίκαιρα...)