Συνολικές προβολές σελίδας


Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά, και σαν πρώτα ανδρειωμένη, χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!

Τρίτη, 7 Αυγούστου 2018

Η ευχή εις την μετάληψιν σταφυλής

Στίς 6 Αὐγούστου, ὁ Δεκαπενταύγουστος διακόπτεται μέ τή μεγάλη Δεσποτική ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος εἰς τό ὂρος Θαβώρ.

«Μεταμορφώθης ἐν τῷ ὂρει, Χριστέ ὁ Θεός,
δείξας τοῖς μαθηταῖς Σου τήν Δόξαν Σου καθώς ἠδύναντο,
λάμψον καί ἠμίν τοῖς ἁμαρτωλοῖς τό φῶς Σου τό ἀοίδιον…»
Εῑναι ἡμέρα με μεγάλη συμμετοχή στόν ἐκκλησιασμό καί στή θεία Κοινωνία, ἀλλά εἷναι και ἠμέρα ἑἰς μετάληψιν σταφυλῆς». Οἱ ἀμπελουργοί προσφέρουν σήμερα τόν «νέον καρπόν τῆς ἀμπέλου» γιά νά εὐλογηθεῖ κι ἒτσινα ξεκινήσει ἡκατανάλωσή του.
Πρίν τἰς 6 Αὐγούστου, τά παλιά χρόνια, δέν ἒτρωγαν σταφύλια, ἒπρεπε νά διαβαστοῦν πρῶτα.
«Εὐλόγησον, Κύριε, τόν καρπόν τοῦτον τῆς ἀμπέλου τόν νέον, ὂν διά τῆς τοῦ ἀέρος εὐκρασίας καί τῶν σταγόνων τῆς βροχῆς καί τῶν καιρῶν γαλήνης εἰς ταύτην τήν ὡριμωτάτην στάσιν ἐλθεῖν ηύδόκησας, ἳνα ᾖ ἐν ἡμῖν, τοῖς ἐξ αὐτοῦ τοῦ γεννήματος τῆς ἀμπέλου μεταλαμβάνουσιν, εἰς εὐφροσύνην. καί τοῖς προσενέγκασι δώρον εἰς έξιλασμόν ἁμαρτιῶν διά τοῦ ἱεροῦ καί ἁγίου σώματος καί αἳματος τοῦ Χριστοῦ σου, μεθ᾿ οὒ εὐλογητός εἶ, σύν τῷπαναγίῳ καί ἀγαθῷ καί ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αίῶνας τῶν αίώνων. Ἀμήν».
Σἐ μεγάλες πιατέλες φέρνουν ἂσπρα καί μαῦρα σταφύλια σέ σχῆμα σταυροῦ καθώς καί ἓνα ποτήρι μέ ἓνα κλαδί βασιλικό μέσα, γιά νά πάρουν ἁγιασμό καί νά ἁγιάσουν τά ἀμπέλια καί τά δένδρα καί τούς καρπούς. Μετά τη διανομή τοῦ ἀντίδωρου, ὃλοι ἒξωἀπό τό Ναό παίρνουν εὐλογία ἓνα τσαμπάκι σταφύλι διαβασμένο καί πίνουν ἁγιασμό. Τό ἀπόγευμα ἀρχίζουν πάλι οἱ παρακλήσεις στήν Παναγία μας.
Ἀπό τό βιβλίο «Ἀπό τό Σεπτέμβριο ὣς τόν Αὒγουστο».
Ἡ εἰκόνα εἶναι ἀπό τή σειρά  «Αθωνικά Δίπτυχα» του παπα Αναστάση
https://www.facebook.com/ermeneia/photos, agioritikesmnimes.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Agriniopestcontrol

Το κανάλι μου στο YouTube

Το κανάλι μου στο YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCZBMrEHAv1uMF9S-7t7fMIQ

Recent Posts

Ετικέτες

Αρχειοθήκη ιστολογίου