Συνολικές προβολές σελίδας


Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά, και σαν πρώτα ανδρειωμένη, χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!

Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013

ΜΝΗΜΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ: Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΙΩΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ (!!!), ΟΙ ΚΑΚΟΥΧΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΑΓΙΚΟ ΤΟΥ ΤΕΛΟΣ

http://hellas-orthodoxy.blogspot.gr/2013/05/blog-post_4624.html


Είναι πραγματικά απίστευτος ο τρόπος που διαλύει τα πάντα η διχόνοια μεταξύ των κατοίκων αυτής της χώρας! Τους οδηγεί να μην σέβονται τίποτα και κανέναν, να μην φοβούνται ούτε Θεό ούτε ανθρώπους! Διαβάστε και φρίξτε με τα μαρτύρια που έπαθε ένας από τους πρωτεργάτες της Επανάστασης του '21, ο Παλαιών Πατρών Γερμανός:

 Παλαιών Πατρών Γερμανός (Εκοιμήθη 30 Μαϊου 1826)
 
Βρισκόμαστε στα 1824. Ο Παλαιών Πατρών Γερμανός επιστρέφει στην Ελλάδα απ’ την Ιταλία. Τον είχε στείλει η Συνέλευση της Επιδαύρου στον πάπα και στην αυλή της Ρώμης, για ν’ αναπτύξει φιλικές σχέσεις, πριν δυο χρόνια. Εργάστηκε εκεί με απαράμιλλο ζήλο και παρά τις αντιξοότητες και τις εχθρικές διαθέσεις του πρώην μητροπολίτη Ουγγροβλαχίας Ιγνάτιου, καταφέρνει ν’ αλλάξει την εχθρική στάση πολλών παραγόντων της Ιταλίας έναντι της επαναστατημένης χώρας μας. Φροντίζει και για την χορήγηση δανείου, μα δεν τα καταφέρνει. Δάνειο δε χορηγεί η Ιταλία, μα η Αγγλία. Μα αυτό δεν διατίθεται «εις τας πραγματικάς ανάγκας της πατρίδος, αλλά εις χείρας αρπάγων», όπως γράφει ο ίδιος. Και προσθέτει: «Τι ωφελούν τα χρήματα μη καλώς οικονομηθέντα;»
 
Πληροφορείται ο Γερμανός πως τα χρήματα του δανείου όχι μόνο κατασπαταλούνται άσκοπα από τους άρπαγες, αλλά γίνονται αιτία και για εμφύλιο σπαραγμό. Η διχόνοια έχει ριζώσει στις καρδιές των κυβερνώντων και η αναστημένη μόλις πατρίδα μας κινδυνεύει ξανά να νεκρωθεί. Ανησυχεί και θλίβεται, βλέποντας τον μεγάλο κίνδυνο. Γράφει και νουθετεί για να αποτρέψει τον μεγάλο κίνδυνο του έθνους, σε «άνδρας, τους οίακας ολοκλήρου του έθνους διοικούντας και πείραν έχοντας» και συστήνει εις ομόνοιαν αλλά εκείνοι έρχονται στα μαχαίρια για τη μοιρασιά του θησαυρού.
 
Αυτό τον αναγκάζει να ξαναγυρίσει στην Ελλάδα αφήνοντας την πετυχημένη του αποστολή να προπαγανδίζει σε δικούς μας και ξένους στην Ιταλία για τα δίκαια του Αγώνα μας. Φτάνει στην Ελλάδα τον Ιούλιο του 1824. Αποβιβάζεται στη Γαστούνη και τα πρώτα νέα που μαθαίνει είναι απελπιστικά. Ολόκληρος ο Μοριάς έχει μεταβληθεί σ’ ένα τεράστιο καζάνι που βράζουν τα πιο φοβερά πάθη. Τον τραντάζει ο σίφουνας του εμφυλίου σπαραγμού. Προσπαθεί και πάλι με την πειθώ και την ασυνήθιστη ευγλωττία του να κατασιγάσει τα πάθη, νουθετώντας εχθρούς και φίλους. Παρακαλεί, εξορκίζει τον καθένα απ’ τους ηγέτες χωριστά, αλλά χαμένος κόπος. Και τότε θλιμμένος, απογοητευμένος και αηδιασμένος, φεύγει για τα Νεζερά και από το μοναστήρι της Χρυσοποδαρίτισσας παρακολουθεί με πίκρα τον σπαραγμό του έθνους.
 
Από το μοναστήρι που βρίσκεται ο Γερμανός, δεν ανακατεύεται σε τίποτα. Δεν παίρνει το μέρος καμιάς από τις αλληλοσπαραζόμενες φατρίες. Εκείνες όμως υπολογίζουν την προσωπικότητα του. Ο Κωλέτης και ο Παπαφλέσας φοβούνται τη δύναμη του και ανησυχούν ιδιαίτερα. Δε βγαίνει απ’ το νου τους η παλιά συνεργασία του Γερμανού με τους εχθρούς τους, Ζαίμη και Λόντο, με τους οποίους παλιότερα είχαν αποτελέσει την «Αχαϊκή τριανδρία». Και γι’ αυτό, όπως γράφει ο Σπ. Μελάς, ο πρώτος (Κωλέτης) ακούει με πολλή ευχαρίστηση τις διαβολές των εχθρών του Γερμανού και ο δεύτερος -ο Παπαφλέσσας- δεν εναντιώνεται στον κατατρεγμό του». Και τα πάθη βρίσκουν εφαρμογή.
 
Έτσι μια παγωμένη γεναριάτικη νύχτα εκείνης της χρονιάς, ένα στρατιωτικό απόσπασμα με επικεφαλής τον Νικολέτο Σοφιανόπουλο, σταλμένο από το Γκούρα, χτυπάει την πόρτα του κελιού του μοναστηριού της Χρυσοποδαρίτισσας, όπου έμεινε ο Γερμανός. Μπαίνουν μέσα, αρπάζουν τα λεφτά του και ό,τι άλλο πολύτιμο βρίσκουν, ακόμα και τα άμφια του και ύστερα δεμένον και πεζό τον παίρνουν μαζί τους από χωριό σε χωριό, και τον πάνε στο Γκούρα. Διηγείται ο αυτόπτης μάρτυρας Βέριος για το μαρτύριο εκείνο του Γερμανού:
 
«Περί τα τέλη του 1825, αρχάς του χειμώνος, απέρασεν από το χωρίον Δροβολοτόν του Α. Τζούνη, επαρχίας Καλαβρύτων, ο Νικολέτος Σοφιανόπουλος μ’ ένα μέρος στρατιωτών, φέρων μαζί του τον επίσκοπον Παλαιών Πατρών Κύριον Γερμανόν, τον οποίον εσυνέλαβεν εις ένα μοναστήριον των Νεζερών, δια διαταγής του στρατηγού Γκούρα, ως κακούργον και ως τοιούτον τον έφεραν πεζόν εις το Δροβολοτόν και τον εφύλαττον, μήπως φύγη. Ο πατήρ μου και η μήτηρ μου εσέβοντο πολύ τον ειρημένον Κύριον Γερμανόν, δια τούτο η μήτηρ μου Μαρία, αδελφή του Α. Τζούνη, εκάθησεν όλη την νύχτα και έκαμε επίτηδες παξιμάδι δια να το δόση κρυφίως εις τον Κύριον Γερμανόν εις τον δρόμον. Ο δε πατήρ μου επιθυμούσε να δόση το άλογόν του εις τον Κύριον Γερμανόν, να υπάγη και ο ίδιος εις την Δίβρην, δίνοντας με και έν γράμμα προς τον εκεί αδελφόν του Ασ. Βέριον, να περιποιηθή όπως ημπορέση τον Σεβαστόν Γερμανόν. Τέλος ανεχωρήσαμεν από το Δροβολοτόν προς το μεσημέριον και εφθάσαμεν εις την Νουσάν, χωρίον Κυλληνίας. Εις όλον το διάστημα της οδοιπορίας, έβρεχεν επάνω μας χιονόνερο. Την ακόλουθον ημέραν ανεχωρήσαμεν προς την Δίβρην, όπου αναγκασμένος να περιπατή πεζός ο Σ. Γερμανός, επειδή ο δρόμως ήτο χιονοσκέπαστος».
 
Έχομε όμως και τη μαρτυρία για το ταξίδι εκείνο του ίδιου του Γερμανού, από ένα γράμμα που στέλνει κρυφά από τη Δίβρη προς την κυβέρνηση: «Αίφνης σήμερον – γράφει – ήλθον τίνες στρατιώται του Γκούρα και με ήρπασαν ως κατάδικον. Αν είναι διαταγή της κυβερνήσεως – καθότι τοιαύτη δεν μοι επαρουσιάσθη – ή του Γκούρα, ας γράψη προς τούτον να με αφήση να έλθω αυτόσε, ίνα απολογηθώ, αν έσφαλα κατά τι. Ειδεμή, ας με αφήση ελεύθερον».
 
Από τη Δίβρη τον πάνε στη Γαστούνη όπου, όπως σημειώνει ο Βέριος: «έπαθε πολλά από την κακομεταχείριση των στρατιωτών». Τον πίεζαν να τους φανερώσει αν έχει άλλα χρήματα και άλλα πράγματα, για να του τα πάρουν. Ευτυχώς που πέθανε κείνες τις μέρες ο αρχιβασανιστής του Σοφιανόπουλος, και μάλιστα με τέτοιον τρόπο που θεωρήθηκε σαν θεία τιμωρία: «Ω του θαύματος!» σημειώνει ο Βέριος. «Ενώ ο κ. Σοφιανόπουλος έχαιρεν άκρας υγείας, εξεκενώθη όλον του το αίμα από λυσεντερίαν και εντός τεσσάρων ημερών απέθανε. Το εφνήδιον τούτο συμβάν, έφερε τον Γκούραν και τους στρατιώτας εις συναίσθησιν και έπαυσαν από του να τον κακομεταχειρίζονται, φοβούμενοι μην τυχόν πάθουν τα αυτά και εκείνοι».
 
Το μαρτύριο του Γερμανού σταμάτησε. Ίσως πράγματι να έπαιξε ρόλο ο θάνατος του Σοφιανόπουλου, ίσως να ήταν αυτή η παραγγελιά της κυβέρνησης, σίγουρα όμως συνετέλεσε σ’ αυτό η γενναία θέση ενός παλικαριού, του Σουλιώτη Δράκου, που παρουσιάστηκε στον Γκούρα και του είπε θαρρετά πως, ήταν ντροπή στ’ άρματα τους να φέρνονται έτσι σ’ έναν ιεράρχη.
 
Στο μεταξύ, ο Ιμπραήμ αλωνίζει το Μοριά και η Επανάσταση ψυχοραγεί. Ο Γερμανός βλέπει τον κίνδυνο και γράφει παντού, συνιστώντας ομόνοια και θάρρος. Σ’ ένα γράμμα του στους πατριώτες του Δημητσανίτες, που του ζητούν τη συμβουλή του, γράφει ανάμεσα στα άλλα και τούτα:
«Όσον δε περί της συμβουλής που μου ζητάτε, εις τοιαύτας περιστάσεις μηδέ και ημείς τι να σας συμβουλεύσωμεν δεν ηξεύρομεν. Ημείς λέγομεν, αν το εγκρίνετε και η τιμιότης σας, ν’ ασφαλίσετε τας φαμίλλιας σας εις ένα τόπον οχυρόν, φθάνει να έχετε τα αναγκαία και να είστε και αρκετά άρματα, να είστε προσεκτικοί και εις μίαν έφοδον του εχθρού, παρατηρούντες μακρόθεν τα κινήματα του, ν’ αντιπαραταχτήτε όλοι ενωμένοι, και όχι μόνον τας φαμίλλιας σας θέλετε διασώσει από την αιχμαλωσίαν, αλλά και τους εχθρούς θέλετε τρέψει εις φυγήν, μάλιστα όπου οι εχθροί δεν διαμένουν πολύ εις κανέν μέρος, αλλ’ είναι περαστικοί- το να καταλήγετε δε εις άλλο μέρος, είναι και δύσκολον και δια τα δεινά του δρόμου και αχρειότητα των ανθρώπων και δια τους πτωχούς πατριώτας, δεν θέλουν ημπορέσει ν’ ακολουθήσουν, επειδή και ο τρόπος και όλα τα βοηθητικά μέσα λείπουν… Προσέτι πρέπει, ως καλοί χριστιανοί οπού είστε, επειδή και μερικοί από τους πατριώτας και λοιπούς χριστιανούς είναι πτωχοί και δεν έχουν μήτε πόρον οικονομίας, οι έχοντες να τους συνδράμετε και να τους βοηθήσετε ό,τι δύναται έκαστος, εις αυτάς τας περιστάσεις».
 
Δεν άργησαν οι κυβερνώντες να καταλάβουν την αδικία που έκαναν σε βάρος του Ιεράρχη Γερμανού. Έδωσαν διαταγή να αφεθεί ελεύθερος. Και κείνος δε μνησικάκησε σε βάρος κανενός. Όλους τους συγχώρησε και όλα τα ξέχασε. Στο μεταξύ, η τρίτη συνέλευση της Επιδαύρου τον διορίζει πρόεδρο μιας επιτροπής, που κανόνιζε όλα τα σχετικά με τα δάνεια και τις εξωτερικές βοήθειες του έθνους. Αυτή θα οργάνωνε και την νέα εθνική συνέλευση. Με πάθος και αφοσίωση αφιερώθηκε ο Επίσκοπος Γερμανός και στη νέα του αποστολή. Εργαζόταν νυχτόημερα για να αντιμετωπισθούν οι μεγάλες δυσκολίες που παρουσιάζονταν. Έτσι εξαντλημένος από κόπους, αγρυπνίες και στενοχώριες, πέφτει βαρέιά άρρωστος από εξανθηματικό τύφο, που θέριζε τότε το Ναύπλιο. Και το μοιραίο δεν αργεί. Πεθαίνει στις 30 Μαίου 1826 τη νύχτα. Η «Γενική Εφημερίς της Ελλάδος» έγραψε την άλλη μέρα την είδηση: «Κατά την 30 Μαΐου την νύκτα, επλήρωσε το κοινόν χρέος, μετά ολίγων ημερών ασθένειαν, ο πανιερώτατος μητροπολίτης Παλαιών Πατρών Κύριος Γερμανός και την 31 ετάφη λαμπρώς και εκκλησιαστικώς και πολιτικώς. Η πατρίς εστερήθη ενός καλού πολίτου και η επιτροπή της Συνελεύσεως έχασε τον πρόεδρόν της. Ο καλός ούτος πατριώτης εφάνη πολλάκις χρήσιμος εις την πατρίδα και δια της φρονήσεως, της παιδείας και της υπολήψεώς του, συνήργησε εις πολλών καλών κατόρθωσιν. Λυπούμεθα ότι δεν γνωρίζομεν τας περιστάσεις του βίου του Πατρός, δια να ομιλήσωμεν διεξοδικώτερον περί τούτου».
 
Ο Παπούλιας στα «Απομνημονεύματα» γράφει πως: «ο ιεράρχης απέθανε εξ υπέρμετρου δόσεως ιατρικού της εμετικής τρυγός. Το τοιούτον διήγειρεν υπόνοιαν περί δηλητηριάσεως, ήτις ενισχύθη έπειτα και εκ του ότι ο Γιάννης, ο καφεντζής του, πιστός αυτού υπηρέτης, απώλετο δολοφονηθείς μετ’ ου πολύ, εις Γαστούνην, άδηλον παρα τίνος, και εκ τούτου, ενισχύθη η υπόνοια, ότι και τούτο ίσως εγένετο προς εξάλειψιν πάσης ενδεχομένης αποκαλύψεως». Η παραπάνω εκδοχή δεν έχει επιβεβαιωθεί, δεν είναι όμως και απίθανο να συνέβη κάτι τέτοιο, αν υπολογιστεί το μίσος που έδειξαν κάποιοι εχθροί του και στον τρόπο που θα γινόταν η κηδεία του ιεράρχου.
 
Γράφει σχετικά ο Παπούλιας:
 
«Γενομένου λόγου περί της κηδείας αυτού, (του Γερμανού) ως προέδρου της εθνοσυνελεύσεως, καθ’ ο δε και αρχιερεύς, κατά τας δια τους τοιούτους εκκλησιαστικά έθιμα, να κηδευθή εις τον καθεδρικόν ναόν του εν Ναυπλίω Αγίου Γεωργίου, πολλοί τίνες, φθονερώς προς αυτόν και δυσμενώς δι’ αντιπολίτευσιν διακείμενοι, κατέκρινον και εμπόδιζον τούτο και άλλοι ηδιαφόρουν, ώστε εκινδύνευσε να στερηθή ο νεκρός αυτού, της επιταφίου εκείνης συνήθους εκκλησιαστικής τιμής και η κοινή γνώμη να προσβληθή».
 
Πρόλαβαν όμως αυτό το κακό οι στρατιωτικοί που κατάγονταν απ’ τα Εφτάνησα και σήκωσαν ανταρσία, απαιτώντας να γίνει η κηδεία του ιεράρχη όπως έπρεπε και έγινε. Το ξόδι του, το ακολούθησαν με δάκρυα στα μάτια πλήθη λαού. Ιδιαίτερα οι αναρίθμητοι ευεργετημένοι απ’ αυτόν. Ο Ανδρέας Ζαίμης «εθρήνησε τον θάνατον του μέχρι κοπετού».
Όταν σε λίγες μέρες οι κληρονόμοι του άνοιξαν το μπαούλο του, όπου έκρυβε τα χρήματα, βρήκαν μονάχα εικοσιέξη χρεωστικές ομολογίες- τίποτε άλλο. Και το τελευταίο του γρόσι, όπως γράφει ο Σ. Μελάς, το είχε δανείσει σε φίλους. Συγκεκριμένα βρέθηκαν:
 
«1 ποσάδα ασημένια από εν κουτάλι, εν πηρούνι και εν μαχαίρι. Ένας σταυρός χρυσός. Δύο ταμπακιέρες χρυσές. Ένας μικρός φάκελλος και εν καλαμάρι ασημένιον. Περιείχε ο φάκελλος 26 χρεωστικές ομολογίες διαφόρων ατόμων».
 Από το βιβλίο του Κώστα Δ. Παπαδημητρίου: «ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΩΡΕΣ -ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΟΓΙΑ των ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ του 21.» Αθήνα, Φλεβάρης 1993. & Ορθόδοξη Πορεία

Ειρηνοδικείο Λαυρίου 131/2013: Μια απόφαση με τεράστια διδακτική αξία

http://justiceforgreece.wordpress.com/2013/05/30/%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%BB%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-1312013-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5/

Δημοσιεύω μια απόφαση που βρήκα στο dikastis.gr και την οποία θεωρώ απόλυτα διδακτική, για τους Ειρηνοδίκες, οι οποίοι ασχολούνται με τον Ν.3869/2010.
Θεωρώ, ότι με την απόφαση αυτή δικαιώνεται μεγάλο μέρος των ισχυρισμών που συμπεριέλαβα στην αίτησή μου για την υπαγωγή στον 3869/2010 και υπόδειγμα της οποίας δημοσίευσα εδώ.
Απαιτείται νομική γνώση και ηθικό ανάστημα, για να βγει μια τέτοια δικαιοδοτική κρίση και, στο βαθμό που μπορώ να διακρίνω τα στοιχεία αυτά στην δημοσιευόμενη απόφαση, εκφράζω ζημοσίως τα συγχαρητήριά μου στην κα Ειρηνοδίκη. 
Αναδημοσιεύω το κείμενο της αποφάσεως, που έχει ως ακολούθως:

Ειρ. Λαυρίου 131/2013: Απόφαση για υπερχρεωμένα όταν παραβιάζεται η προδικασία από πιστωτικά ιδρύματα.

 
Ειρηνοδίκης Μαρία Κουβαρά.
 
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν.3869/2010 «Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την υποβολή σε αυτά σχετικού αιτήματος του οφειλέτη, να του παραδώσουν χωρίς επιβάρυνση, αναλυτική κατάσταση των προς αυτά οφειλών του κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα «καθώς και το επιτόκιο με το οποίο εκτοκίζεται η οφειλή».
.
Η εντός « » πιο πάνω φράση προστέθηκε με την παράγραφο 7 άρθρου 85 Ν.3996/2011,ΦΕΚ Α 170/5.8.2011. Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας επιβάλλει για κάθε παράβαση της υποχρέωσης της παρούσας παραγράφου πρόστιμο που ανέρχεται από πεντακόσια έως δέκα χιλιάδες ευρώ. Οι καταγγελίες για τις παραβάσεις αυτές κατατίθενται στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Από τη διάταξη αυτή σαφώς προκύπτει ότι, όταν δανειστής οφειλής που πρόκειται να εισφερθεί προς ρύθμιση είναι πιστωτικό ίδρυμα, πρέπει αυτό να διευκρινίσει τα στοιχεία δημιουργίας της σχετικής απαίτησής του κατά του οφειλέτη, έτσι ώστε η απαίτηση να είναι πρόσφορη για να γίνει δεκτή ή ν’ αμφισβητηθεί από τον οφειλέτη, εάν τυχόν δεν ανταποκρίνεται στο πραγματικό ύψος της, εάν τυχόν έχουν ενταχθεί σ’ αυτή χρεώσεις που ο οφειλέτης αμφισβητεί ως καταχρηστικές (π.χ. εισφορά Ν.128/1975, ανατοκισμός, έξοδα δανείου, έξοδα διαχείρισης δανείου κλπ). Η προσθήκη του στοιχείου του «επιτοκίου εκτοκισμού της απαίτησης» ορθά κρίθηκε από τον νομοθέτη ως απαραίτητο στοιχείο της προδικασίας ρύθμισης των χρεών του υπερχρεωμένου πολίτη, και μάλιστα ως εναρκτήριο έγγραφο της προδικασίας, το οποίο με ποινή προστίμου υποχρεούται ο δανειστής, όταν είναι πιστωτικό ίδρυμα, να χορηγήσει μέσα σε συγκεκριμένο σύντομο χρονικό διάστημα. Η βεβαίωση οφειλής που χορηγεί το πιστωτικό ίδρυμα αποτελεί σύμφωνα με το νόμο βασικό έγγραφο έναρξης της προδικασίας. Από τη σαφήνεια και την πληρότητα του εγγράφου αυτού μπορεί ο οφειλέτης να ελέγξει την ύπαρξη και το ύψος της απαίτησης του πιστωτικού ιδρύματος, να συνομολογήσει την ύπαρξη και το ύψος του χρέους του και να το εισφέρει σε ρύθμιση. Η διάκριση που κάνει ο νόμος του πιστωτικού ιδρύματος από κάθε άλλον δανειστή δικαιολογείται διότι η σύναψη σύμβασης δανείου με πιστωτικό ίδρυμα από κάποιον ιδιώτη αποτελεί σύμβαση προσχώρησης με όρους εκ των προτέρων μονομερώς διατυπωμένους χωρίς περιθώρια ατομικής διαπραγμάτευσης, η απόδειξη δε του ύψους της οφειλής προκύπτει από έγγραφα του πιστωτικού ιδρύματος. Γι αυτό πρέπει ν’ αναφέρονται σ’ αυτά τα έγγραφα το ποσό των τόκων και το επιτόκιο εκτοκισμού και υπολογισμού του χρέους, ώστε να προκύπτουν αναλυτικά οι χρεώσεις και να μπορεί αυτές να ελεγχθούν για την ορθότητά τους από τον δανειζόμενο πολίτη. Η εκτίμηση αυτή είναι σύμφωνη με τον γενικό ερμηνευτικό κανόνα του άρθρου 2 παρ.4 εδ.α΄του Ν. 2251/1994 (ενσωμάτωση στο Εθνικό δίκαιο της 93/13 οδηγίας της ΕΚ) κατά τον οποίο «στην ερμηνεία των γενικών όρων συναλλαγών λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη προστασίας των καταναλωτών». Εάν αντιλεχθεί ότι κατά τη συμφωνία των μερών συμφωνήθηκε ότι μπορεί ν’ αποτελέσει πλήρη απόδειξη κάθε έγγραφο προερχόμενο από την καθ’ ης Τράπεζα, έστω και αν περιέχει λιγότερα προσδιοριστικά της απαίτησης στοιχεία (τέτοιο έγγραφο μπορεί να εκτιμηθεί ακόμη και ένα έγγραφο, που αναγράφει μόνο τον αριθμό λογαριασμού, τα στοιχεία του οφειλέτη και το συνολικό οφειλόμενο ποσό χωρίς καμία άλλη εξειδίκευση, πχ ακόμη και το τελευταίο μόνο φύλλο αποσπάσματος από τα εμπορικά βιβλία), κατ’ αρχήν τούτο έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το νόμο 3869/2010, όπως συμπληρώθηκε με το άρ. 85 Ν.3996/2011. Περαιτέρω εκτιμάται από το Δικαστήριο ότι ο σχετικός αυτός όρος είναι καταχρηστικός ως ΓΟΣ (γενικός όρος συναλλαγών) περιλαμβανόμενος σε σύμβαση προσχώρησης κατά τα παραπάνω σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2251/1994, γιατί έχει σαν αποτέλεσμα κατ’ άρθ 2 παρ 6 και 7 του Ν. 2251/1994, όπως έχει διαμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθ 10 παρ 24 του Ν. 2741/1999, την ουσιώδη διατάραξη της ισορροπίας των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων σε βάρος του ιδιώτη πελάτη του πιστωτικού ιδρύματος, αφού έτσι αναστρέφεται το βάρος απόδειξης και περιορίζονται υπέρμετρα τα αποδεικτικά μέσα του ιδιώτη κατά παράβαση του αρθ 2 παρ 7 περ κζ (ΕιρΑθ 3626/2012 Α΄δημοσίευση NOMOS). Στην ουσία η θέσπιση υποχρέωσης του πιστωτικού ιδρύματος να χορηγήσει στον οφειλέτη βεβαίωση περί του ύψους της απαίτησης και των στοιχείων διαμόρφωσής της αποτελεί προστατευτική υπέρ του συναλλακτικά ασθενέστερου μέρους παρέμβαση του νομοθέτη στον προσδιορισμό του ορθού μέτρου στην ενάσκηση της συναλλακτικής ελευθερίας (άρ. 361 ΑΚ) κατ’ εφαρμογή της γενικής ρήτρας του άρθρου 281 ΑΚ, ως ασφαλούς εργαλείου για την αποτροπή καταχρήσεων στην άσκηση της ελευθερίας αυτής, χωρίς με την παρέμβαση αυτή να διαταράσσεται η συναλλακτική πίστη και η ασφάλεια των συναλλαγών. Εάν ακόμη αντιλεχθεί ότι η απαίτηση αποδεικνύεται πλήρως ως αναγνωρισμένη κατά την έννοια των άρθρων 361 και 874 ΑΚ, εάν ο οφειλέτης δεν ειδοποιήσει την Τράπεζα μέσα σε ορισμένη προθεσμία ότι διαφωνεί ως προ το ύψος του χρεωστικού υπολοίπου, θα θεωρείται, ότι έχει επέλθει αναγνώριση του χρεωστικού υπολοίπου και όλων των κονδυλίων και χρεώσεων, διότι τέτοιον όρο έχει συνομολογήσει ο οφειλέτης, ο όρος αυτός είναι άκυρος για τους ίδιους λόγους που αναφέρονται αμέσως παραπάνω. Επιπλέον δε δεν μπορεί να νοηθεί εκ των προτέρων αναγνώριση μελλοντικών καταλοίπων και μάλιστα σιωπηρή (βλ σχετικά ΑΠ 1219/2001 Α΄δημοσίευση ΝΟΜΟS, ΔΕΕ/2001(1128), ΕΕΜΠΔ/2001 (529), ΕΠΙΣΚΕΜΠΔ/2001 (663),1219/2001, ΕφΠειρ 189/1998 ΔΕΕ 4/396).
.
Αντικείμενο της δίκης περί ένταξης ή μη του οφειλέτη στις ρυθμίσεις του Ν. 3869/2010 δεν είναι η ύπαρξη ή μη καταχρηστικών όρων στις δανειακές συμβάσεις που έχει συνάψει ο οφειλέτης, ο οποίος ζητά τη ρύθμιση των χρεών του. Όμως προκειμένου ο οφειλέτης να προσφύγει στη διαδικασία του νόμου αυτού, έχει δικαίωμα να γνωρίζει τα συστατικά προσδιοριστικά στοιχεία της οφειλής του και να ζητήσει τη ρύθμισή της στο πραγματικό ύψος της, ν’ αμφισβητήσει τυχόν καταχρηστικές χρεώσεις στον λογαριασμό που τηρεί η πιστώτρια τράπεζα για το χρέος του και τελικά να εισφέρει προς ρύθμιση την απαίτηση είτε ως αναγνωρισμένη, είτε ως αμφισβητούμενη. Επίσης και οι λοιποί πιστωτές έχουν έννομο συμφέρον να γνωρίζουν το ακριβές ύψος της απαίτησης, αφού από αυτό εξαρτάται το συνολικό χρέος του οφειλέτη – αιτούντα τη ρύθμιση, το ποσοστό συμμετοχής εκάστης απαίτησης στο συνολικό χρέος και το ποσοστό της μηνιαίας δόσης που θα ορισθεί για να καταβάλει ο οφειλέτης σε περίπτωση ένταξής του στις ρυθμίσεις του Ν.3869/2010. Αυτοί οι λόγοι επέβαλαν τη συμπλήρωση του Ν. 3869/2010 με το άρθρο 85 του Ν.3996/2011 με νομοθέτηση της υποχρέωσης του πιστωτικού ιδρύματος εκτός από το κεφάλαιο και τους τόκους της απαίτησης, να προσδιορίζει και το επιτόκιο, με το οποίο εκτοκίζεται η απαίτηση αυτή, προκειμένου να είναι δυνατός ο έλεγχος του πραγματικού ύψους της εισφερόμενης σε ρύθμιση απαίτησης, και μάλιστα ως απαραίτητο στοιχείο της έναρξης της προδικασίας υπαγωγής του υπερχρεωμένου οφειλέτη στις ρυθμίσεις του Ν.3869/2010.
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 3869/2010 το δικαστήριο ελέγχει την ύπαρξη των αμφισβητούμενων απαιτήσεων και την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 1 του ίδιου νόμου για τη ρύθμιση των οφειλών και απαλλαγή του οφειλέτη. Ο έλεγχος των αμφισβητούμενων απαιτήσεων θα γίνει με την ίδια εν προκειμένω εφαρμοστέα διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 739 επ Κ.Πολ.Δ. Για τον βαθμό της αποδεικτικής πληρότητας δεν υπάρχει ένδειξη στο νόμο, αν αρκεί απλή πιθανολόγηση, επομένως απαιτείται πλήρης απόδειξη. Αυτό κατά κανόνα απαιτείται για όλες τις υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας (Αθ.Κρητικός «Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων Ν.3869/2010 σελ. 179, εκδ.2012).
.
Στην προκειμένη περίπτωση ο αιτών επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του, προς τους πιστωτές που αναφέρει αναλυτικά και κλήτευσε στη δίκη, ζητά τη ρύθμιση των οφειλών του κατά τις διατάξεις του Ν.3869/2010. Με τέτοιο περιεχόμενο η αίτηση αρμοδίως φέρεται προς συζήτηση στο παρόν Δικαστήριο (αρθρ. 3 του Ν.3869/2010) κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (αρθρ. 741επ ΚΠολΔ).
Τα μετέχοντα στη διαδικασία πιστωτικά ιδρύματα δεν έχουν περιλάβει στη βεβαίωση οφειλών που καθένα χορήγησε στον αιτούντα κατόπιν σχετικού αιτήματός του, το επιτόκιο εκτοκισμού εκάστης απαίτησης που έχουν κατ’ αυτού, παρότι κατά το χρόνο χορήγησης της σχετικής βεβαίωσης οφειλών ίσχυε το άρθρο 85 του Ν.3996/2011, που συμπλήρωσε τον Ν.3869/2010 και τέθηκε σε ισχύ από τη δημοσίευσή του, 5 – 8 – 2011 (βλ.σχετ. ΦΕΚ Α΄170/5-8-2011), όπως ρητά ορίζεται στο άρθρο 91 του νεώτερου νόμου.
.
Ο ιδιόρρυθμος χαρακτήρας της εκούσιας δικαιοδοσίας ως μέσο προστασίας κυρίως δημόσιας εμβέλειας συμφερόντων, επιβάλλει την ενεργή συμμετοχή του δικαστή στη συλλογή, διερεύνηση και αξιολόγηση του πραγματικού υλικού της δίκης και επιτρέπει τη δυνατότητα συμπλήρωσης με τις προτάσεις, στο δε ειρηνοδικείο και προφορικά κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο (αρθ. 115 παρ. 3 ΚΠολΔ), εκείνων των στοιχείων που απαιτούνται για την διάγνωση της διαφοράς, επομένως και των στοιχείων που συμβάλλουν στην έρευνα της ύπαρξης της απαίτησης (βλ. ΑΠ 1131/87 ΝοΒ 36-1601-02 πλειοψηφία, ΕφΑθ 2735/00, 4462/02, 2188/08 ΤΝΠ-ΝΟΜΟΣ, και Π. Αρβανιτάκη στον ΚΠολΔ. Κεραμέα -Κονδύλη -Νίκα, υπ` άρθρο 747, αριθ. 7). Γι αυτό εκτιμάται ότι πρέπει να υποχρεωθούν τα μετέχοντα πιστωτικά ιδρύματα, οι απαιτήσεις των οποίων φέρονται προς δικαστική ρύθμιση να προσκομίσουν βεβαίωση οφειλών του αιτούντα μέχρι την 8 Μαρτίου 2012, που ασκήθηκε η κρινόμενη αίτηση. Στη βεβαίωση αυτή πρέπει ν’ αναφέρονται αναλυτικά το οφειλόμενο κεφάλαιο, οι οφειλόμενοι συμβατικοί τόκοι, οι τόκοι υπερημερίας, τα έξοδα και το επιτόκιο εκτοκισμού της απαίτησης. Προκειμένου να εκτιμηθεί η ορθότητα των στοιχείων της απαίτησης και εν κατακλείδι το ύψος της από τον οφειλέτη που εισφέρει την απαίτηση σε ρύθμιση, πρέπει οι πιστώτριες τράπεζες να προσκομίσουν επιπλέον τη δανειακή σύμβαση που συνήψαν με τον αιτούντα και την αναλυτική κατάσταση του λογαριασμού που τηρείται στο πιστωτικό ίδρυμα για την απαίτηση αυτή. Το απόσπασμα στο οποίο αποτυπώνεται η κίνηση του λογαριασμού επέχει θέση αποδεικτικού μέσου με ισχύ ιδιωτικού εγγράφου (ΑΠ 589/2008, ΑΠ 441/2007, ΑΠ 578/2005 ΝOMOS). Το αντίγραφο δε αυτού έχει αποδεικτική δύναμη ίση με το πρωτότυπο, εφόσον η ακρίβεια του βεβαιώνεται από αρμόδια αρχή ή δικηγόρο (άρθρα 449 παρ. 1 ΚΠολΔ, 52 ΝΔ 3026/1954, 14 Ν 1599/1986).
.
Με την παρ. 2 του άρθρου 85 του Ν.3996/2011 προστέθηκε δεύτερο εδάφιο στην παρ.3 του άρθρου 4 του Ν.3869/2010, το οποίο αναφέρει ότι για την έκδοση προσωρινής διαταγής για τη λήψη προληπτικών μέτρων εφαρμόζεται το άρθρο 781 Κ.Πολ.Δ. Κατ’ άρθρο δε 781 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ «Το δικαστήριο που δικάζει την αίτηση μπορεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, ύστερα από σχετικό αίτημα ή και αυτεπάγγελτα, να εκδώσει προσωρινή διαταγή, που καταχωρίζεται στα πρακτικά, με την οποία διατάζει τ’ αναγκαία ασφαλιστικά μέτρα έως την έκδοση της απόφασής του, για να εξασφαλισθεί ή να διατηρηθεί δικαίωμα ή να ρυθμισθεί κατάσταση. Στην προκειμένη περίπτωση, προκειμένου να διατηρηθούν τα δικαιώματα του αιτούντα και των πιστωτών του πρέπει ν’ απαγορευθεί κάθε μέτρο αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της περιουσίας του αιτούντα από τους πιστωτές που μετέχουν στην παρούσα δίκη, καθώς και ν’ απαγορευθεί στον αιτούντα η μεταβίβαση κάθε περιουσιακού του στοιχείου, μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της κρινόμενης αίτησης.
.
Μετά απ’ αυτά πρέπει 1) εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση αυτής της απόφασης τα μετέχοντα στη δίκη πιστωτικά ιδρύματα να προσκομίσουν στη γραμματεία του παρόντος δικαστηρίου, προκειμένου να περιληφθούν στον φάκελο της υπόθεσης α) τη βεβαίωση οφειλών του αιτούντα, όπως αυτή εξειδικεύεται στο διατακτικό, β) τη δανειακή σύμβαση που συνήψαν με τον αιτούντα και γ) την αναλυτική κατάσταση του λογαριασμού που τηρείται στο πιστωτικό ίδρυμα για την απαίτηση, είτε το πρωτότυπο απόσπασμα του λογαριασμού, με βεβαίωση αρμόδιου υπαλλήλου του πιστωτικού ιδρύματος ότι αυτό είναι το πρωτότυπο, είτε αντίγραφο αυτού, υπογεγραμμένο από αντιπρόσωπο αρμόδιας αρχής ή από πληρεξούσιο δικηγόρο, 2) εντός 30 ημερών από την παρέλευση της ανωτέρω 30ημερης προθεσμίας ο αιτών να δηλώσει εάν αμφισβητεί την απαίτηση, όπως αυτή προσδιορίζεται από το πιστωτικό ίδρυμα, 3) να ορισθεί χρόνος συνέχισης της συζήτησης της αίτησης η 18η Ιουνίου 2013 ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου 3) ν’ απαγορευθεί στον αιτούντα η μεταβίβαση οποιουδήποτε περιουσιακού του στοιχείου μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της αίτησής του για υπαγωγή στις ρυθμίσεις του Ν.3869/2010 και 4) ν’ απαγορευθεί στα μετέχοντα στη δίκη πιστωτικά ιδρύματα να προβούν α) σε οποιαδήποτε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης και β) εγγραφή βαρών προνομιακής μεταχείρισης των απαιτήσεών τους έναντι των λοιπών πιστωτών (προσημείωση εγγραφής υποθήκης) κατά των περιουσιακών στοιχείων του αιτούντα, μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της ανωτέρω αίτησης.
.
Για τους λόγους αυτούς
.
Δικάζει αντιμωλία των μετεχόντων στη δίκη.
Επιφυλάσσεται ν’ αποφασίσει.
Διατάσσει τα μετέχοντα στη δίκη πιστωτικά ιδρύματα να προσκομίσουν εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση αυτής της απόφασης 1) βεβαίωση οφειλών του αιτούντα μέχρι 11 Απριλίου 2012, με αναφορά ξεχωριστά του κεφαλαίου, των συμβατικών τόκων, των τόκων υπερημερίας και του επιτοκίου εκτοκισμού της κάθε απαίτησης, 2) τη σχετική με κάθε απαίτηση δανειακή σύμβαση και 3) την κίνηση του αντίστοιχου λογαριασμού από τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την ημεροχρονολογία κοινοποίησης της αίτησης, είτε το πρωτότυπο απόσπασμα του λογαριασμού, με βεβαίωση αρμόδιου υπαλλήλου του πιστωτικού ιδρύματος ότι αυτό είναι το πρωτότυπο, είτε αντίγραφο αυτού, υπογεγραμμένο από αντιπρόσωπο αρμόδιας αρχής ή από πληρεξούσιο δικηγόρο.
Ο αιτών εντός τριάντα (30) ημερών από την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας πρέπει να δηλώσει εάν αποδέχεται την απαίτηση, όπως αυτή προσδιορίζεται από το πιστωτικό ίδρυμα, η εάν την αμφισβητεί με τρόπο σαφή και αναφορά της πλημμέλειας που διαπιστώνει. Οι δηλώσεις θα κατατεθούν στη γραμματεία του παρόντος δικαστηρίου και θα περιληφθούν στη δικογραφία της υπόθεσης.
Απαγορεύει στον αιτούντα να προβεί σε οποιαδήποτε μεταβολή των περιουσιακών του στοιχείων μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της αίτησής του για ένταξη στις ρυθμίσεις του Ν.3869/2010.
Απαγορεύει στις καθ’ ων να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης και εγγραφής προσημείωσης κατά περιουσιακού στοιχείου του αιτούντα, μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της αίτησής του για ένταξη στις ρυθμίσεις του Ν.3869/2010.
Διατάσσει την επανεμφάνιση των διαδίκων ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου κατά τη δικάσιμο της 18ηςΙουνίου 2013, ώρα 10.00.
.
Σχετικά:
.
Η  ιστορική απόφαση (599/2012) του Ειρηνοδικείου Αθηνών, η οποία αξιοποίησε το γράμμα και το πνεύμα των εσωτερικών και διεθνών δημοκρατικών κατακτήσεων, κρίνοντας  ως αντισυνταγματικούς και αντίθετους με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και τις Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας, τους δυο βασικούς μνημονιακούς  νόμους (3833/2010 και 3845/2010) με βάση τους οποίους έγιναν δραστικές περικοπές των αποδοχών και επιδομάτων των εργαζομένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
.

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΑΣΑΠΗΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΛΙΘΙΩΝ.

http://logia-starata.blogspot.gr/2013/05/blog-post_2329.html


Η Ατζελίνα δείχνει το δρόμο για την εποχή των εθελοντικών ακρωτηριασμών. Φοβάσαι πως με κάποιο μέρος του σώματος δεν θα τα πας και τόσο καλά? Κόφτο! Γιατί να ζεις στο φόβο. Γιατί να περιμένεις μήπως κάποτε και με κάποιο τρόπο κάτι συμβεί. Διάβαζα κάπου πως μετά τους ακρωτηριασμούς μαστών, ξεκινάνε κι ακρωτηριασμοί προστατικών αδένων. Τι να τους κάνεις αυτούς τους χαζο-αδένες?Κόφτους να ησυχάσεις. Κόψε και πόδια και χέρια, και το πουλί σου, και τα βυζιά σου κι όσο πιο γρήγορα το κάνεις τόσο καλύτερο. Να πηγαίνεις και τα παιδάκια σου, νωρίς από το δημοτικό να κάνουν ένα τσεκάρισμα στα γονίδια μπας και... και να τους αφαιρείς τα επιμαχα όργανα νωρίς νωρίς για να είσαι 100% σίγουρος! Ασε που θα τα γλυτώσεις κι από ένα σωρό περιττές παλιομοδίτικες συνήθειες. Να κάνουν σεξ, να κάνουν παιδιά, να θηλάσουν, κι άλλες τέτοιες βλακείες....

Κι όσα απομείνουν όργανα, να εύχεσαι να είσαι όντως εγκεφαλικά νεκρός πριν τα βουτήξουν για το παζάρι. Οποιος προλάβει. Με το που θα κάνεις πως γέρνεις κεφάλι πίσω και σου γυρίζει το μάτι, όποιος πρόλαβε.. Θα φωνάζεις μέσα στη ζάλη σου, ρε ζωντανός είμαι και θα ακούς το κρατς απο τα μαχαιροπήρουνα. Αν βέβαια δεν βρεθείς στη θέση να πεις... δε γ@μιέται πόσο κάνει το νεφρό στο παζάρι. Δυο έχω δε σκοτώνω το ένα να ξεχρεώσω το δάνειο στη τράπεζα? Κι αν φυσικά δεν παρουσιαστούν νέα ριάλιτυ όπως αυτό που διαβάσαμε στην Ολλανδία. Όπου σκεφτήκανε τι να κάνουν για να εντυπωσιάσουν λιγάκι. Κανιβαλισμός. Τηγάνισαν ένα κομματάκι ο ένας από τον άλλον και δοκίμασαν λέει μια πρωτόγνωρη εμπειρία! Κιάντι ήπιανε?

Μιλάμε για κρέας πλέον. Καθαρό κρέας. Αφού το πνευματικό επίπεδο των ανθρώπων υποβιβάζεται αργά και σταθερά σε κατάσταση ακρωτηριασμένων λοβοτομημένων, που δεν ξέρουν ούτε τι είναι, ούτε γιατί ζουν, ούτε πως να βρουν λίγη χαρά, λίγη ουσία στη ζωή τους, βαδίζουμε ολοταχώς στα επίσημα χασάπικα κάθε είδους. Τα βλαμμένα ζόμπι. Με τα τάμπλετ στο χέρι, κολλημένοι στις πλάσμα στο σπίτι, στα φατσοβιβλία και στα τουιτ τουιτ να περιγράφουν πως φάγανε, πως γ@μίσανε, πως χέσανε, θα περνάνε από τη κιμαδομηχανή σαν να μη συμβαίνει τίποτα.

Κάθε ανωμαλία, κάθε ψυχασθένεια βρίσκει έκφραση και νομιμοποίηση. Κι είναι φυσιολογικό άλλωστε. Μήπως οι έχοντες τα ηνία της εξουσίας στα χέρια τους είναι φυσιολογικοί. Αν ψάξει κανείς τα προφίλ των διάσημων σειριακών δολοφόνων και τα συγκρίνει με τα προφίλ των παγκόσμιων ελιτ, είμαι βέβαιοι ότι θα είναι πολύ ανησυχητική η ομοιότητα.

Άνθρωποι εγκλωβισμένοι στον απόλυτο φιλοτομαρισμό τους, πνιγμένοι από βίτσια και κόμπλεξ, ασύδοτοι, αχόρταγοι, με τάσεις μεγαλομανίας μιλάνε με το θεό, ο θεός τους απαντάει και τους υποδεικνύει να γίνουν το αριστερό του χέρι και να εξαπολύσουν φωτιά και σίδερο στα πλήθη, ή να τα κάνουν κατ΄εικόνα και ομοίωσή τους. Κουφάρια από σάρκα που θα φαγώνονται μεταξύ τους.

Το φοβερό είναι πως οι εναπομείναντες "μη άρρωστοι" άνθρωποι θα πρέπει να υπομείνουν όλα αυτά τα θεάματα, και να βλέπουν ακόμα και τα παιδιά τους, τους αγαπημένους τους, τους φίλους τους να τριγυρνάνε σαν ηλίθιοι και να σέρνονται πίσω από κάθε καινούργια σχιζοφρενική μόδα που θα τους προωθούν αυτοί οι ανίατοι ψυχασθενείς, αλλά θα είναι αργά. Γιατί των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Δεν περιμένουν να γίνουν οι ίδιοι ο μεζές!

Μερικά έργα επιστημονικής φαντασίας έμοιαζαν πολύ τραβηγμένα, από τα μαλλιά. Έλεγες τι φρίκη αυτός ο σκηνοθέτης, πόσο άρρωστος είναι, τι πίνει και φαντασιώνεται αυτά τα αίσχη. Αμ δε.. που τα φαντασιωνόταν. Την απλή λογική έβαζε μπροστά κι η εικόνα βοήθαγε να παρουσιάσει τους μελλοντικούς εφιάλτες πριν την ώρα τους.

Έχουμε κανίβαλους που δοκιμάζουν νέες εμπειρίες, εθελοντές που θα κόβουν κομμάτια από πάνω τους, παιδεραστές που νομιμοποιούνται, κτηνοβάτες που είναι φίλοι των ζώων, κι εμείς περιμένουμε αν κάποιος θα δείξει έλεος στο συνταξιούχο που πεθαίνει χωρίς φάρμακα, στους γονείς που δεν έχουν φαΐ να δώσουν στα παιδιά τους, στο δύστυχο που αυτοκτονεί ή στα παιδιά που σβήνουν μέσα στη πρέζα, στη πορνεία, στις αρρώστιες. Πως υπάρχει περίπτωση κάποιος να γνοιαστεί για την εγκληματικότητα, τις δολοφονίες, τις γενοκτονίες ή ότι άλλο.

Καλώς ήρθατε στη νέα εποχή. Να δείτε πόσο θα σας αρέσει. Το σφαγείο άνοιξε και μας περιμένει. Κι έχει όλων των ειδών τις σφαγές. Φανερές και ύπουλες. Γιατί κι ο ηλίθιος που δουλεύει δεκαπέντε ώρες την ημέρα, καλωδιωμένος, σαν ρομποτάκι μιας φαγάνας που λέγεται πολυεθνική, έχοντας σαν ινδάλματα τους ψυχασθενείς της wall street, ή τα πρεζομένα πρότυπα που δείχνει το χαζοκούτι, δεν έχει πάρει χαμπάρι πως είναι σφαχτό, νομίζει πως θα γίνει χρυσό παιδί. Ναι θα γίνει ένα χρυσό βόδι. Θα ξεχωρίζει από τα φτωχότερα βόδια γιατί θα κρατάει ένα τάμπλετ. Θα μπορεί να λέει περήφανος, είμαι βόδι αλλά με τάμπλετ (ζητώ συγνώμη από τα βόδια)

Κι ο κλήρος πέφτει στο πιο βλάκα.
Να δούμε ποιος θα φαγωθεί.
Οεοεοεοεεεεεεεε.....

Δηλαδή, συγνώμη υπερβάλω? Που είναι η υπερβολή. Ο πολιτισμός των χασάπηδων και των ηλίθιων είναι ήδη εδώ σε κάθε έκφραση της καθημερινότητάς μας, σε κάθε γωνιά στο δρόμο μας. Επειδή έχουμε βρει ποικιλλία από ονόματα για να δικαιολογούμε τις αρρώστιες μας? Μιλάμε για πολύ μόλυνση. Που εξαπλώνεται ταχύτατα. Και το ωραίο είναι που κοιτάμε στην άκρη στο τούνελ και την άσπρη μπλούζα με το χασαπομάχαιρο που μας περιμένει τη βλέπουμε για άγγελο του φωτός! Μήτσο ξύπνα, δεν είναι το φως το αληθινό , ο χασάπης είναι.

Κι αν ρωτήσει κανείς, μα γιατί τόση μαυρίλα. Δεν υπάρχει τίποτα ωραίο να δεις? Δεν είναι μαυρίλα, η πραγματικότητα είναι. Φυσικά και υπάρχει άπειρη ομορφιά αν πετάξει κανείς όλο αυτό το σκουπιδαριό και ανασάνει επί τέλους έξω από τη βρώμα, αλλά δεν θέλουν να ανασάνουν. Η πλειοψηφία των ανθρώπων έχει μετατραπεί σε κατσαρίδα και γουστάρουν τον υπόνομο. Δεν θέλουν. Είναι δυνατόν να εξαναγκάσεις κάποιον να όταν δεν θέλει να δει?

Αφού κι εγώ τώρα τελευταία αρχίζω και το σκέφτομαι. Βρε μήπως είναι ωραίος ο μεζές και σκάω τσάμπα? Λες?vasiliskos2.

“Ντελίβερι” των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών ο Γ. Προβόπουλος;

Μάθαμε από την Τράπεζα της Ελλάδος και τον καλοπληρωμένο ακόμη και τώρα διοικητής της κ. Γ. Προβόπουλο ότι το συνταξιοδοτικό σύστημα καταρρέει, ότι από το 2020 και μετά η μοναδική σίγουρη σύνταξη είναι η βασική των 360 ευρώ και όλο το υπόλοιπο ποσό θα χτίζεται με συντελεστές, οι οποίοι θα οδηγούν σε αναλογική σύνταξη υπολογιζόμενη επί του συνόλου των αποδοχών και των εργασιακών ετών που έχουν διανυθεί από την πρώτη ημέρα πρόσληψης.
Με βάση το νόμο Λοβέρδου, ο οποίος μας διαβεβαίωνε ότι έσωσε το σύστημα για πάρα πολλά χρόνια, ο νέος τρόπος υπολογισμού, προσαρμόζει σταδιακά τα επίπεδα των συντάξεων στις μειωμένες δυνατότητες κρατικής χρηματοδότησης, και θίγει, πρωτίστως, όλους όσοι ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά μετά την 1.1.2011, αναμένεται δε να γίνει αισθητός για όλους όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης μετά την 1.1.2015.
Πήρε λοιπόν η ΤτΕ τις προβολές του νόμου του 2010 και προέβλεψε: “Το ασφαλιστικό σύστημα με τη σημερινή του μορφή και με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που θεσπίστηκαν το 2010 θα δίνει συντάξεις κάτω από τα όρια της φτώχειας στους μελλοντικούς συνταξιούχους. Το γεγονός αυτό καθιστά αναγκαία την ανάπτυξη της επαγγελματικήςκαι ιδιωτικής ασφάλισης άμεσα, ώστε όσοι συνταξιοδοτηθούν μετά το 2020 να έχουν σύνταξη που θα τους εξασφαλίζει αξιοπρεπή διαβίωση.”
Κατ’ αρχάς δεν ξέρουμε αν αυτές οι προβολές είναι σωστές κι αν όντως οδηγούμαστε σε συντάξεις πείνας. Πιθανόν να είναι κι έτσι. Όμως είναι ή δεν είναι ανεπίτρεπτο ο κ. Προβόπουλος να το παίζει ντελίβερι των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών; Πώς γίνεται ο διοικητής της ΤτΕ να γίνεται πλασιέ ασφαλιστικών συμβολαίων.
Μετά από αυτό θα πρέπει η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών να τον κάνει επίτιμο πρόεδρό της με τόσες μπίζνες που τους έδωσε.
Αλλά θα πει κανείς: Ποιος έχει τώρα λεφτά να κάνει ασφάλεια για σύνταξη; Μπορεί να μην τρέξουν οι εργαζόμενοι των 500 ευρώ, σίγουρα όμως θα σπεύσουν όσοι ακόμη πληρώνονται με ένα ανεκτό ποσό που τους επιτρέπει να πάνε στην ιδιωτική ασφάλιση. Αυτός δεν είναι τζίρος για τις εταιρείες; Δεν είναι πελάτες που τους φέρνει ο κ. Προβόπουλος στην αυλή των εταιρειών;
Πόσο νόμιμο και ηθικό είναι να προτρέπει (δια του εκβιαστικού διλήμματος) ένας επίσημος φορέας τον κόσμο να πάει να κάνει ιδιωτική ασφάλιση;
Και ένα ακόμη ερώτημα: Ποια ήταν η στόχευση του διοικητή της ΤτΕ; Τι θέλει να πετύχει ανοίγοντας το θέμα του ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού. Πολύ περίεργος ο ρόλος του κ. Προβόπουλου, ο οποίος έχει στηρίγματα στην κυβέρνηση αν και την υποσκάπτει;

Ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος, έχει ήδη ξεκινήσει. Ιδου οι αποδείξεις...! (ΒΙΝΤΕΟ)

http://attikanea.blogspot.gr/2013/05/blog-post_9529.html


Ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος, έχει ήδη ξεκινήσει. Οι αποδείξεις στο βίντεο που ακολουθεί και στα link που το αποδεικνύουν συνθέτοντας τα κομμάτια ενός εφιαλτικού για την ανθρωπότητα, πάζλ.
Είναι τουλάχιστον αφελής όποιος δεν βλέπει την ΑΛΗΘΕΙΑ!

Πόπη Σουφλή

Υ.Γ. Ευχαριστώ τον εξαίρετο επιστήμονα και φίλο Θεοφάνη Ράπτη, για το αποκαλυπτικό βίντεο.
...World war 3 has already begun. In this video we are going to prove it.
Follow us on Facebook: http://facebook.com/StormCloudsGathering
Follow us on Twitter: http://twitter.com/collapseupdates
Donate: http://StormCloudsGathering.com/donate
Visit our website: http://StormCloudsGathering.com
Get weekly email updates: http://tinyurl.com/naturalrightsnewsl...
----------
Lebanon now under attack by NATO backed insurgents: http://www.pbs.org/newshour/bb/world/...

Current Drills in Korea: http://www.channelnewsasia.com/news/a...

Dagger Brigade deploys in Africa:
http://www.army.mil/article/96958/

U.S. Troops in Mali now: http://articles.washingtonpost.com/20...

U.S. to maintain a covert position in Afghanistan:
http://rt.com/news/afghanistan-us-mer...
http://rt.com/news/us-drones-afghanis...

CIA now increasing operations in Iraq:
http://www.motherjones.com/mojo/2013/...

Russia Moves troops into Mediterranean
http://www.businessinsider.com/russia...

U.S. Moves troops into Mediterranean
http://www.businessinsider.com/us-tro...

Russia to deliver anti-aircraft missiles to Syria:
http://www.timesofisrael.com/russia-s...

Increasing Resistance to U.S. influence in South America and China's rise in influence there:http://online.wsj.com/article/SB12597...

Syrian Rebels engaging in atrocities:
http://www.bbc.co.uk/news/world-middl...

UK Quatar plot to frame Syria for Chemical weapons:
http://www.presstv.com/detail/2013/01...

Rebels used poison gas:
http://www.bbc.co.uk/news/world-middl...

The Vatican calls for global government: http://www.forbes.com/sites/timworsta...

http://www.presstv.ir/detail/2013/03/...

http://www.guardian.co.uk/world/video...

http://www.reuters.com/article/2013/0...

http://rt.com/news/cia-arms-smuggling...
http://abcnews.go.com/Politics/Politi...
http://rt.com/usa/obama-israel-milita...
http://rt.com/news/us-eu-armor-syrian...
http://rt.com/news/syria-un-rebels-pe...
http://rt.com/usa/north-korea-us-inte...

Σε πλήρη εξέλιξη σχέδιο διχασμού του λαού σε «δημοκράτες Έλληνες – φασίστες Έλληνες»

http://hassapis-peter.blogspot.gr/2013/05/blog-post_2948.html

Η κίνηση του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ να καταθέσουν ξαφνικά στη Βουλή το επονομαζόμενο «αντιρατσιστικό νομοσχέδιο» εκτιμούμε ότι είναι μια καλά σχεδιασμένη κίνηση διχασμού του λαού σε δημοκράτες και φασίστες. Μια κίνηση του καθεστώτος να εξαλείψει την καθόλου ευνοϊκή για το σύστημα, διαίρεση του λαού σε μνηνονιακούς και αντιμνημονιακούς και να προκαλέσει τον ακίνδυνο και βολικό για το σύστημα διχασμό σε δημοκράτες και φασίστες. Αυτό αφενός θα αποπροσανατολίσει το λαό από τα καυτά οικονομικά προβλήματα, αφετέρου θα μετατρέψει το λαό σε εύκολο υποχείριο της προπαγάνδας του καθεστώτος.

Ο ρόλος της Χρυσής Αυγής

Ήρθε μάλλον η ώρα για να παίξει η Χρυσή Αυγή (ηθελημένα ή άθελα) το ρόλο για τον οποίο την προόριζαν. Αν είμαστε τόσο ηλίθιοι, δεν έχουμε παρά να «τσιμπίσουμε». Ας ξεχάσουμε λοιπόν ότι το διεφθαρμένο σύστημα μας έβαλε στα μνημόνια. Ας ξεχάσουμε ότι εξαθλιωνόμαστε εξ αιτίας του, ότι είμαστε χωρίς δουλειά και λεφτά, ότι χάνουμε τις περιουσίες μας και ας σφαχτούμε μεταξύ μας, χωρισμένοι σε δημοκράτες και φασίστες, βοηθώντας με τον τρόπο αυτό το υπεύθυνο σύστημα να δραπετεύσει ανώδυνα. Δυστυχώς όμως αυτό θα συμβεί, γιατί το καθεστώς ξέρει να βγάζει στην επιφάνεια τα σύνδρομα που μας καλλιέργησε τόσα χρόνια μέσα μας.

Η ΧΑ δεν γεννήθηκε από το πουθενά. Την ΧΑ και γενικά τον φασισμό και την ξενοφοβία, τα γέννησαν 1) η έλλειψη πραγματικής δημοκρατίας, 2) η οικονομική εξαθλίωση του λαού, 3) η σαπίλα και η διαφθορά του πολιτικού συστήματος και 4) η άφιξη παράνομα στη χώρα μας εκατομμυρίων εξαθλιωμένων ανθρώπων που προσπαθούν να ζήσουν τη στιγμή που δεν μπορούμε να ζήσουμε μόνοι μας.

Δεν νομίζουμε ότι το σχέδιο αυτό δεν το αντιλαμβάνεται και η ΝΔ. Όμως ο αποπροσανατολισμός του λαού από το «μνημόνιο – αντιμνημόνιο» βολεύει βραχυχρόνια και την ίδια, αλλά ξέρει πολύ καλά ότι θα της προκαλέσει ζημιά μακροχρόνια η διαίρεση του λαού σε δημοκράτες και φασίστες. Τρόμαξε να πετάξει από πάνω της τη ρετσινιά της "επάρατης" και το σύνθημα "ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά". Αν παίξει τώρα το παιχνίδι των ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ και ΣΥΡΙΖΑ θα ξαναγυρίσει στα ίδια.  

Τι πρέπει να κάνει η ΝΔ

ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ λοιπόν, άσχετα από άλλους συντρέχοντες λόγους,  έπιασαν ένα σίγουρο θέμα (δημοκρατία – φασισμός) που παίζει πολύ με τα δημοκρατικά αισθήματα των Ελλήνων. Θα τους δώσει επομένως εξασφαλισμένα κομματικά οφέλη και ταυτόχρονα θα διασώσει το σύστημα και τους "προστάτες" του ή έτσι τουλάχιστον νομίζουν. Θα το πάνε επομένως, όσο πάει. Το σχέδιο πιθανολογούμε ότι το αντιλήφθηκε και ο ΣΥΡΙΖΑ, γι’ αυτό σπεύδει ασθμαίνοντας να καταθέσει δική του αντιρατσιστική πρόταση, αφενός για να ξεφύγει από τον χαρακτηρισμό του αντιδημοκρατικού άκρου (όπου τον σπρώχνουν), αφετέρου για να μην εμφανιστεί ως ουρά των ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ. 

Η μόνη λύση για τη ΝΔ είναι να κάνει ρελάνς στο ΠΑΣΟΚ, στη ΔΗΜΑΡ αλλά και στον ΣΥΡΙΖΑ, καταθέτοντας αμέσως, όχι μόνο (συρόμενη) δικό της νομοσχέδιο για τον ρατσισμό, όπως φημολογείται, αλλά ριζοσπαστική πρόταση αναθεώρησης του Συντάγματος που θα ανοίγει πλήρως τη δημοκρατία στο λαό. Τον Ιούλιο του 2011 η ΝΔ είχε καταθέσει όντως σημαντικές σχετικές προτάσεις. Έκτοτε τις ξέχασε. Ας τις επαναφέρει άμεσα, ενόψει μάλιστα του ότι την Κυριακή (2 Ιουνίου) λήγει η πενταετής απαγόρευση για την αναθεώρηση του Συντάγματος.

Ένα πραγματικά φιλελεύθερο κόμμα δεν θα φοβόταν ποτέ ένα τέτοιο άνοιγμα της δημοκρατίας στο λαό με αποκέντρωση της εξουσίας. Αντίθετα κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και η ΔΗΜΑΡ, καθώς και το ΚΚΕ είναι υπερσυγκεντρωτικά και ούτε θέλουν να ακούσουν για συμμετοχή του λαού στην άσκηση της εξουσίας. Εκεί ακριβώς θα μπορούσε ένα πραγματικά φιλελεύθερο κόμμα να στριμώξει και να εκθέσει τα κόμματα αυτά, προς όφελος της δημοκρατίας, του λαού, αλλά και του ίδιου.

Θα το κάνει αυτό η ΝΔ; Θα το κάνει ο Σαμαράς; 

Όχι βέβαια. Πρώτον γιατί η ΝΔ δεν είναι πραγματικά φιλελεύθερο κόμμα, αλλά μια παλαιοκομματική κλειστή και κληρονομική ολιγαρχία και δεύτερον γιατί ο Σαμαράς θα προτιμήσει να βάλει νερό στο κρασί του και να αφήσει να τον «κοντύνουν» πολιτικά, αρκεί να μην ρισκάρει την πρωθυπουργική του καρέκλα.   

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ!!! ΕΚΤΑΚΤΟ!!! ΑΡΓΗΣΑΜΕ!!! ΗΡΘΕ Ο ΥΠΕΡΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ!!!! Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΙΡΑΣΤΗΚΕ!!!! ΤΡΑΓΙΚΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ!!!! [ΒΙΝΤΕΟ]!!!!

http://volcanotimes.blogspot.gr/2013/05/blog-post_1399.html?spref=fb


Γράφει η Μαρία Τουφεξή

Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον ΕΠΙΣΗΜΑ ΥΠΟ ΚΑΤΟΧΗ!!!

ΟΙ ΗΠΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ!!!

Το Κατοχικό σχέδιο προβλέπει!!!
1]Δημιουργία ομάδας επιτροπείας,που θα περιλαμβάνει,την ομάδα εποπτείας,το συντονιστικό
όργανο που θα βρίσκεται πάνω από τον πρωθυπουργό.
2]Την υψηλή εποπτεία του ελέγχου εξουσίας,θα έχει ένα υπερεθνικό όργανο στις Βρυξελλες,
πλαισιωμένο από 120 τεχνοκράτες,[σύν 80 που βρίσκονται ήδη στην Ελλάδα,]και επικεφαλής
θα είναι ο Χόρστ Ραίχενμπαχ,ο οποίος θα έχει τον πρώτο λόγο έναντι του εκλεγμένου πρωθυπουργού
της Ελλάδας!!!ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΕΡΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ!!!
3]Οι αποφάσεις της Task Force προβλέπουν την παρουσία στα υπουργία ''τοποτηρητών'' των κρατών
που παρέχουν ''τεχνική''υποστήριξη στην Ελλάδα και αποκαλούνται ''contact point.''
4]Τα κράτη που δίνουν το ''Know How'' ονομάζονται ''δωρητές.''
Το καθεστώς των ''δωρητών''λετουργεί διασυμμαχικά μέσα στην Ε.Ε.
Οι ''ΜΕΓΑΛΟΙ'' είναι οι ΗΠΑ,ΓΕΡΜΑΝΙΑ,ΓΑΛΛΙΑ,ΒΡΕΤΑΝΙΑ!!!
Από κοντά ''δωρητές''βαπτίζονται και οι μικρότερες αλλά πλούσιες χώρες όπως η Σουηδία
και η Δανία
Έχουν ήδη μοιράσει την Ελλάδα και έχουν αρπάξει από μία μερίδα τα μιάσματα!!!
Είμαι συγκλονισμένη και αυτήν την στιγμή που γράφω τρέχουν δάκρυα από τα μάτια μου!!!
Στο βίντεο θα δείτε και θα ακούσετε όλες τις πληροφορίες για το ξεπούλημα της τιμημένης
Πατρίδας μας!!!Της Ελλάδας μας!!!
Την παρέδωσαν άνευ όρων οι Προδότες,οι Εφιάλτες,οι Ιούδες που μας κυβερνούν!!!

ΑΡΓΗΣΑΜΕ ΕΛΛΗΝΕΣ!!!
ΑΛΛΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΩΡΑ Ή ΤΟ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ!!!
ΣΗΚΩΘΗΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ!!!
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ!!!

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΤΡΑΓΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ!!!


Δειτε το! Έτσι κατέστρεψαν μια πολιτισμένη χώρα (Αγφανιστάν) και σκόρπισαν τον τρόμο και τον θάνατο!

http://asimbibastosnews.blogspot.gr/2013/05/blog-post_4393.html

Μαντέψτε που είναι αυτά τα κορίτσια...Καλοντυμένα... μοντέρνα... χαμογελαστά...
Κι όμως !

Έτσι ήταν οι γυναίκες στο Αφγανιστάν το...1960!

Τι συνέβει και έγιναν ...έτσι ! τον 21ο αιώνα;
(στο τέλος του δημοσιεύματος ακολουθεί πλούσιο φωτογραφικό υλικό! Δείτε το!)


Το 1978, η κυβέρνηση του Αφγανιστάν ήταν ειρηνική, μέτρια, προοδευτική και μη-κομμουνιστική.
Όμως κάτι τέτοιο δεν εξυπηρετούσε τα μεγάλα συμφέροντα...
Η CIA αποφασίζει να χρηματοδοτήσει κάποιους μουσουλμάνους εξτρεμιστές ώστε να συγκρουστούν με την εξουσία του Αφγανιστάν.

Η CIA ιδρύει και χρηματοδοτεί τις εξτρεμιστικές ομάδες μουσουλμάνων.

 Πάνω, Ronald Reagan συναντά  στο Λευκό Οίκο το 1983 Αφγανούς  διοικητές , Μουτζαχεντίν(Reagan Archives)

Σύμφωνα με τον Andrew Gavin Marshall, στο Global Research, 5 Σεπτεμβρίου 2010, (Το "τόξο κρίσεων"):

Ο Μπρεζίνσκι είπε σε μια συνέντευξή του το 1998:

«Ήταν 3 Ιούλη 1979 όταν ο πρόεδρος Κάρτερ υπέγραψε την πρώτη οδηγία για τη μυστική βοήθεια στους αντιπάλους του καθεστώτος .... στην Καμπούλ.

"Και την ίδια ημέρα, έγραψα ένα σημείωμα στον πρόεδρο στον οποίο εξήγησα ότι κατά τη γνώμη μου, η ενίσχυση αυτή επρόκειτο να προκαλέσει μια σοβιετική στρατιωτική επέμβαση."

Μπρεζίνσκι είπε ότι " εν γνώση του  αυξάνει  την πιθανότητα να εισβάλουν οι Σοβιετικοί"

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ σχεδιάζει να βαλκανοποιήσει και να ελένξει τις πλούσιες σε πετρέλαιο περιοχές του κόσμου.

Ο Peter Dale Scott τόνισε, στο The Road to 11/9, ότι «τα δισεκατομμύρια της CIA και της Σαουδικής δολάρια  τελικά δαπανώνται σε προγράμματα που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της τζιχάντ ...."

Το 1979, Hafizullah Αμίν, ο οποίος φέρεται να ανήκει στην CIA, πραγματοποίησε πραξικόπημα στο Αφγανιστάν.

Επί  Amin "σταμάτησαν οι μεταρρυθμίσεις, και δολοφονήθηκαν, φυλακίστηκαν ή εξορίστηκαν χιλιάδες (μετριοπαθείς) καθώς κινήθηκε προς την ίδρυση ενός φονταμενταλιστικού ισλαμικού κράτους." (Michael Parenti, Afghanistan, Another Untold Story. Global Research: December 4, 2008: globalresearch.9)

Οι Σοβιετικοί παρενέβησαν προκειμένου να αντικαταστήσουν τον Amin. Η σοβιετική εισβολή πραγματοποιήθηκε το 1980.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να διαλύσει τη Σαουδική Αραβία, και πολλές άλλες πλούσιες σε πετρέλαιο χώρες.

Οι ΗΠΑ πήραν το μέρος του αφγανού εξτρεμιστή μουσουλμάνου  Μουτζαχεντίν.


Το 1981, ο διευθυντής της CIA Casey συνεργάστηκε με Σαουδάραβα πρίγκιπα Τουρκί μπιν Φαϊζάλ και του Πακιστάν ISI "για να δημιουργήσουν  μια ξένη λεγεώνα των μουσουλμάνων της τζιχάντ».

Η ιδέα αυτή "προέρχεται από την ελίτ Safari Club,« ένας συνασπισμός από τις μυστικές υπηρεσίες, η οποία περιελάμβανε την CIA και τη γαλλική διανόηση.

Περισσότεροι από 100.000 ισλαμιστές είχαν εκπαιδευτεί στο Πακιστάν, σε καταυλισμούς υπό την εποπτεία της CIA και της MI6.

Η Βρετανική SAS  κατάρτισε την μελλοντική Αλ-Κάιντα και τους Ταλιμπάν μαχητές στην κατασκευή βομβών και άλλων ''μαύρων τεχνών.''

Οι μελλοντικοί ηγέτες της Αλ Κάιντα είχαν εκπαιδευτεί σε στρατόπεδο της CIA στη Βιρτζίνια.

Αυτό ονομαζόταν λειτουργικός κυκλώνας .

Στην συνέχεια  οι Σοβιετικοί έφυγαν από το Αφγανιστάν το 1989.

Χρήματα από εμπόριο ναρκοτικων χρησιμοποιήθηκαν για τη χρηματοδότηση του Μουτζαχεντίν.

Όταν η Βρετανία ήταν στην Ινδία, την Ανατολική Εταιρεία της Βρετανίας στην Ινδία μετατρέπει το όπιο σε κύρια εξαγωγή της Ινδίας.

Σύμφωνα με τον Alfred W. McCoy, στην πολιτική της Ηρωίνης: Η CIA είναι συνένοχη για το παγκόσμιο εμπόριο ναρκωτικών, "τις δραστηριότητες της CIA στη Βιρμανία βοήθησαν στην μετατροπή της Shan στο μεγαλύτερη  αναπτυσσόμενη περιοχή  στον κόσμο εξαιτίας του οπίου."

Στη δεκαετία του 1960 και του 1970, η CIA προώθησε το εμπόριο ναρκωτικών στο Λάος και το Βιετνάμ.

Στη δεκαετία του 1980  η CIA μετέτρεψε την Κεντρική Ασία σε ένα σημαντικό προμηθευτή της ηρωίνης για την παγκόσμια αγορά. Προώθησε την ηρωίνη του Αφγανιστάν  στην Ευρώπη και την Αμερική. Τα χρήματα αυτά πήγαν στον Gulbuddin Hekmatyar, κορυφαίο μουτζαχεντίν άρχοντα των ναρκωτικών του Αφγανιστάν.

Μεταξύ 1979 και 1980,  οι συνδεόμενοι με τα ναρκωτικά θανάτοι στη Νέα Υόρκη αυξήθηκε κατά 77%.

Οι Μπιν Λάντεν είναι παλιοί φίλοι της οικογένειας Μπους.

Πάνω, Wafah Μπιν Λάντεν.

Στη δεκαετία του 1980, η CIA χρηματοδότησε την προπαγάνδα  τωνΜουτζαχεντίν  στα σχολικά βιβλία των Αφγανικών σχολείων.
(Carol Off, Back to school in Afghanistan. CBC: May 6, 2002:http://www.cbc.ca/news/background/afghanistan/schools.html)

Στις αρχές του 1990 οι Ταλιμπάν εμφανίστηκαν, και υποστηρίχθηκαν από τη CIA.

«Μεταξύ του 1994 και του 1996, οι ΗΠΑ υποστήριξαν τους Ταλιμπάν πολιτικά μέσω συμμάχων (Πακιστάν και  Σαουδική Αραβία), κυρίως επειδή στην Ουάσιγκτον είδαν τους Ταλιμπάν ως αντι-ιρανική, αντι-σιιτική, και φιλοδυτική οργάνωση.(Robert Dreyfuss, Devil’s Game: How the United States Helped Unleash Fundamentalist Islam.

Ο Selig Harrison, ένας μελετητής με δεσμούς με τη CIA, δήλωσε ότι η CIA συνεργάστηκε με το Πακιστάν για τη δημιουργία των Ταλιμπάν!
(Σύμφωνα με πληροφορίες η CIA ελπίζει να χρησιμοποιήσει το Αφγανιστάν των Ταλιμπάν για να βαλκανοποιήσει ορισμένες γειτονικές χώρες.)...


Δείτε μερικές εικόνες από το Αφγανιστάν το 1960

Δισκοπολείο στην Καμπούλ
Τάξη Βιολογίας -οι γυναίκες μπορούν να εκπαιδεύονται, και τα μαθήματα δεν είναι ανά φύλο.
 Αφγανές προσκοπίνες! 

Μια παιδική χαρά μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά από το θέατρο!
Afghanistan in the 1950s and 1960s
Στη δεκαετία του 1960, περίπου το ήμισυ των ανθρώπων του Αφγανιστάν είχαν πρόσβαση σε κάποιο επίπεδο της ιατρικής περίθαλψης! Σήμερα ένα στα τέσσερα μωρά γεννιούνται σήμερα στο Αφγανιστάν δεν φτάνει πέμπτο έτος της ηλικίας του...
Afghanistan in the 1950s and 1960s
Σήμερα, οι γυναίκες καλύπτουν το κεφάλι τους και ένα μεγάλο μέρος του σώματός τους, ακόμα και στην Καμπούλ. Τότε υπήρχε ισότητα!

Σήμερα... 50 χρόνια μετά...

Εντεκα παιδιά νεκρά στο Αφγανιστάν από βομβαρδισμό του ΝΑΤΟ

Απρίλιος '13: Εντεκα παιδιά νεκρά στο Αφγανιστάν από βομβαρδισμό του ΝΑΤΟ(ΠΗΓΗ)

Φωτογραφία για Ένα στα πέντε παιδιά υποσιτίζονται στο Αφγανιστάν

Ένα στα πέντε παιδιά υποσιτίζονται στο Αφγανιστάν (ΠΗΓΗ)

afganistan

8χρονα παιδιά στο Αφγανιστάν με πραγματικά όπλα (ΠΗΓΗ)

Σοκαριστικό βίντεο με εκτέλεση Αφγανής

Αφγανιστάν -Εκτέλεση γυναίκας λόγω υποψιών για μοιχεία!!!

Agriniopestcontrol

Το κανάλι μου στο YouTube

Το κανάλι μου στο YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCZBMrEHAv1uMF9S-7t7fMIQ

Recent Posts

Ετικέτες

Αρχειοθήκη ιστολογίου