Ελεύθερη Πατρίδα και Ελληνική-Ορθόδοξη Πολιτειολογία (Βαρυσήμαντη και Ιστορική Ανακοίνωση)

Εν όψει των επικείμενων Ευρωεκλογών, ο πολιτικός φορέας «Ελεύθερη Πατρίδα» επιχειρεί, αυτοκενούμενη, την υπέρβαση κάθε άσοφης, στενόκαρδης και εθνικά επικίνδυνης η βλαπτικής κομματικής πολιτικής και κομματικού συμφέροντος, προκειμένου να υπηρετήσει όλον τον Ελληνικό λαό, όλη την ελληνική πολιτεία και την δημοκρατία, πέραν οιοδήποτε κομματικών επιλογών και πέραν οιονδήποτε ιδεολογικοπολιτικών διχασμών.
Συγχρόνως δε επιχειρεί να πράξει ιστορικό έργο αναδεικνύοντας τον διαχρονικό Ελληνικό και Ορθόδοξο πολιτισμό ως πηγή έμπνευσης νέων πολιτειακών ιδεών μεγάλης ωφελείας για τον παγκόσμιο και εν κρίση σύγχρονο κόσμο, αρχής γενομένης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, αφού για πρώτη φορά η «Ελεύθερη Πατρίδα» δοκιμάζει και θέτει σε παλλαϊκή έκθεση τον εαυτό της στις παρούσες ευρωεκλογές.
Εμπνεόμενοι από διαδικτυακά δημοσιευμένες και κυκλοφορούσες αρχές ανά το πανελλήνιο ως συλλογή φιλοσοφικοπολιτικών Μελετών με κεντρικό άξονα και θέμα την «Ορθόδοξη Εκκλησιολογία και Ορθόδοξη Πολιτειολογία», γνωστού Έλληνα ακαδημαϊκού δασκάλου, επιχειρούμε να καινοτομήσουμε προς όφελος της πατρίδας μας και της δημοκρατίας.
Οι αρχές αυτές έχουν υιοθετηθεί από το ήδη δημιουργούμενο στην Ελλάδα και στην Ομογένεια, «Διεθνές Δίκτυο Ελληνισμού», από πανεπιστημιακούς και άλλους ευαίσθητους. για την δημοκρατία και για τον σύγχρονο άνθρωπο εντός και εκτός Ελλάδος, Έλληνες πολίτες.
Επιχειρούμε, δηλαδή, να υπερβούμε κάθε έννοια κομματικού συμφέροντος και κομματικής ιδιοτέλειας θέτοντας την «Ελεύθερη Πατρίδα» κάτω από την συνέργεια μετά του προτεινόμενου «Υπερκομματικού Κεντρικού Εθνικού Συμβουλίου», πέραν των στενών ορίων μίας κοινώς εννοούμενης πολιτικής κομματικής ομάδας.
Όπως προτείνει ο Έλληνας ακαδημαϊκός δάσκαλος εμπνευστής και σχεδιαστής της «Ελληνικής και Ορθόδοξης Πολιτειολογίας», το Κεντρικό Εθνικό Συμβούλιο και το συνδεδεμένο με αυτό Διεθνές Δίκτυο Ελληνισμού, είναι απολύτως υπερκομματική ομάδα Ελλήνων πολιτών και αποτελείται από πανεπιστημιακούς δασκάλους, επιστήμονες, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς, επιχειρηματίες, απλούς εργαζόμενους, δημοσιογράφους και άλλους επιφανείς εκπροσώπους όλης της ελληνικής κοινωνίας από την Ελλάδα και την Ομογένεια.
Τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου εμπνέονται από τον συνολικό και διαχρονικό Ελληνικό και Ορθόδοξο πολιτισμό αλλά και από κάθε άλλο πολιτισμό που αντιλαμβάνεται τον κάθε άνθρωπο, ανεξαρτήτως χρώματος, φυλής και θρησκείας, ως πρόσωπο μοναδικό και συμπαντικά ανεπανάληπτο, πέραν κάθε άρρωστου και επικίνδυνου εθνικισμού, φυλετισμού, ρατσισμού, ή απρόσωπου διεθνισμού, όπως διδάσκει η Ελληνική και Ορθόδοξη πολιτιστική και πνευματική μας εμπειρία και παράδοση.
Η «Ελεύθερη Πατρίδα» αποδέχεται πλήρως το Κεντρικό αυτό Εθνικό Συμβούλιο, αποποιούμενη κάθε κομματική ιδιοτέλεια και εξουσία, να έχει υπερκομματικά όλη την πολιτική συνέργεια και ευθύνη για θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής.
Δηλαδή το Κεντρικό Εθνικό Συμβούλιο καταρτίζει υπό την ευθύνη του υπερκομματικές επιστημονικές ομάδες τεχνοκρατών και άλλων ειδικών, για όλα τα βασικά εθνικά θέματα εξωτερικής και εσωτερικής πολιτικής. Συγχρόνως το Κεντρικό Εθνικό Συμβούλιο ορίζει και επιλέγει τα πρόσωπα που θα κληθούν να υλοποιήσουν την προτεινόμενη από το ίδιο πολιτική στρατηγική.
Το Κεντρικό Εθνικό συμβούλιο απαρτίζεται από εκπροσώπους τοπικών εθνικών συμβουλίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και αξιοποιεί για τους εθνικούς του σκοπούς όλο το εξέχον ελληνικό ανθρώπινο δυναμικό, επιστημονικό, τεχνοκρατικό, επιχειρηματικό, κλπ, στην Ελλάδα και στην Ομογένεια.
Αντιγράφουμε ακολούθως αυτολεξεί αυτό που ο σχεδιαστής του Κεντρικού Εθνικού Συμβουλίου και του συνδεδεμένου με αυτό Διεθνούς Δικτύου Ελληνισμού, προτείνει και η «Ελεύθερη Πατρίδα» αποδέχεται πλήρως, όσον αφορά τις βασικές αρχές λειτουργίας τόσο του Κεντρικού Εθνικού Συμβουλίου των συνδεδεμένων με αυτό, τοπικών εθνικών συμβουλίων και του Διεθνούς Δικτύου Ελληνισμού.
«Βασικές αρχές λειτουργίας του Δικτύου Ελληνισμού:
Η «φιλοσοφία» του δικτύου, εμπνέεται από τις αρχές του διαχρονικού ελληνικού και ορθοδόξου κοινοτικού και συμμετοχικού πολιτισμού. Η διοίκηση και η λειτουργία του δικτύου εδράζεται στην ορθόδοξη και δημοκρατική εκκλησιαστική συνοδικότητα και την Ορθόδοξη κοινοτική ανατολική χριστιανική πνευματικότητα. Πιο συγκεκριμένα, ισχύουν τα εξής:
1. Όλοι διάκονοι και ίσοι μεταξύ ίσων.
2. Όλοι για έναν και ένας για όλους.
3. Δεν υφίσταται ιεραρχία και αρχηγός σε ουδέν επίπεδο λειτουργίας βάσει της αρχής όλοι ίσοι μεταξύ ίσων.
4. Σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας και διοίκησης οι αποφάσεις λαμβάνονται συνοδικώς και ομοφώνως και άνευ ψηφοφοριών. Κάθε φορά ορίζεται εσωτερικά και άνευ ψηφοφοριών για ορισμένο διάστημα προεδρεύων και νομικός εκπρόσωπος.
5. Μέλη του κεντρικού εθνικού συμβουλίου, των τοπικών συμβουλίων και του διεθνούς δικτύου που εμφανίζουν εγωπαθείς τάσεις αρχηγισμού και ηγεμονισμού, πέραν του πνεύματος διακονίας, υπηρεσίας στην κοινωνία και στην πολιτεία και πέραν του ήθους ανιδιοτελούς προσφοράς στο εθνικό, ανθρωπιστικό και κοινό καλό, εξαιρούνται και διαγράφονται από κάθε επίπεδο λειτουργίας του παρόντος Δικτύου.
6. Οι ρόλοι στα επί μέρους πρόσωπα δίδονται με ανάθεση από όλο το δίκτυο, τα τοπικά συντονιστικά και το κεντρικό συντονιστικό συμβούλιο, χωρίς ψηφοφορίες και ομοφώνως.
7. Η ενασχόληση με τα κοινά αποτελεί διακονία, υπηρεσία, προσφορά και αποκλείει κάθε μορφή ιδιοτέλειας και εγωπάθειας ή κερδοσκοπίας.
Οι ανωτέρω αρχές αποσκοπούν στην ενεργοποίηση όλων των Ελλήνων και τον αποκλεισμό, όσο αυτό είναι εφικτό, του ιδιοτελούς και εγωπαθούς στοιχείου που διαλύει κάθε μορφή οργάνωσης και συνύπαρξης του ελληνισμού.
Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε απαιτείται η πολιτική και πνευματική ενότητα και συνεργασία όλων των Ελλήνων, εντός και εκτός Ελλάδος, πριν τα γεγονότα καταστούν μη αναστρέψιμα. Η συνεργασία αυτή είναι αναγκαία τόσο χάριν επιβίωσης του Ελληνισμού, αλλά και χάριν της παγκόσμιας συμβολής του Ελληνικού πνεύματος.»
Επειδή η «Ελεύθερη Πατρίδα» αναγνωρίζει αυτή την ιστορικά κρίσιμη στιγμή για την Ελληνική πατρίδα και τον Ελληνικό λαό, πώς ο μόνος τρόπος υγιούς και σοφής πολιτικής αντίδρασης είναι οι ανωτέρω πρωτότυπες πολιτειολογικές αρχές, γι αυτό τις αποδέχεται πλήρως.
Συγχρόνως καλεί κάθε άλλη ελληνική πολιτική και κομματική ομάδα που εμφορείται από υγιή πατριωτισμό να τις αναγνωρίσει και να συστρατευθεί κάτω από το προτεινόμενο εδώ κομματικά αμερόληπτο «Κεντρικό Εθνικό Συμβούλιο» προκειμένου να υπάρξει μία ιστορική πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα αρχής γενομένης από αυτή την παρούσα ιστορική στιγμή των Ευρωεκλογών και ακολούθως των επικείμενων βουλευτικών εκλογών.
Το Γραφείο Τύπου της Ελεύθερης Πατρίδας
Ακαδημίας 57, ΤΚ 10679, Αθήνα, Τηλ. 2103645335
www.eleftheripatrida.gr fb : Ελεύθερη Πατρίδα t: Elefth_Patrida

Σχόλια