Συνολικές προβολές σελίδας


Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά, και σαν πρώτα ανδρειωμένη, χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!

Κυριακή, 22 Ιουλίου 2018

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΜΗ τ. 74 & ΑΘΛΙΑ ΘΕΣΗ ΟΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΤΗΝΤΗΣΑΝ ΟΙ ΕΞΩΜΟΤΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

http://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-02-14-53-06/2009-07-31-01-19-02/1286---74-a------------
1.Κατωτέρω ἀναδημοσιεύουμε τὸ ἐξώφυλλο καὶ τὰ περιεχόμενα τοῦ τεύχους 74 τοῦ περιοδικοῦ μας «Φωτεινή Γραμμή».
Ἐκ τῶν ὑστέρων  βλέπουμε,  ὅτι, δυστυχῶς,  ἀδυνατήσαμε πάρα πολὺ τὸ πνεῦμα τοῦ τίτλου μας.

Ἔπρεπε νὰ εἴχαμε γράψει τὸ «συνονθύλευμα τοῦ κρατιδίου τῶν Σκοπίων» ποὺ μᾶς ἐπιβάλλουν τὰ κολοβὰ φίδια, οἱ «φίλοι» μας καὶ οἱ ἑταῖροι μας ὅπως ἀκριβῶς μᾶς ἔλεγε τὴν 10η Φεβρουαρίου 2005 ἡ τότε Πρόεδρος τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, ἡ κ. Ἄννα Ψαρούδα Μπενάκη (ἴδατε video καὶ κείμενον http://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-02-14-53-06/2009-07-31-01-19-02/1276----------------16


2. Εἰς ποιὰ ἀθλιεστάτη κατάσταση μᾶς κατήντησαν οἱ ἐξωμότες καὶ τὰ πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων
Ξανατονίζουμε, καὶ ὁ πλέον ἀστοιχείωτος καὶ ἀγράμματος τσοπάνης ἤ ἐργάτης ἀκούοντας τέτοια τρισάθλια πράγματα θὰ ἔπρεπε νὰ βάλῃ τὰ πόδια στ΄αὐτιὰ καὶ νὰ ἔτρεχε νὰ ζητῇ εἰς βοήθεια ἑλληνόψυχους γιὰ νὰ κρεμάσουν αὐτὰ τὰ πειθήνια ὄργανα καὶ ἐξωμότες τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων.

Ὅμως φαίνεται ὅτι καὶ ὁ κ. Παπούλιας ἦταν μυημένος ἤδη γιὰ τὴν συρρίκνωση τῶν συνόρων καὶ τὶς μεγάλες κοινωνικές, ἠθικὲς καὶ πνευματικὲς ἀναστατώσεις ποὺ θὰ ἐπακολουθοῦσαν!!!...

Οὐαὶ καὶ ἀλλοίμονό μας ἐὰν ἐφαρμοσθῇ ἡ ρῆσις τῶν ἀρχαίων ἡμῶν προγόνων:
«ἑνός ἀτόπου (κακοῦ) δοθέντος μύρια ἕπονται»  (Σοφοκλῆς).

3.Πολὺ φοβούμεθα ὅτι ἡ ἀποφράδα ἡμέρα τῆς 17ης Ἰουνίου 2018 τῆς καταπτύστου καὶ ἐμετικῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν θὰ ἐπιφέρῃ πολὺ χειρότερες καὶ λίαν δυσβάσταχτες-ἀφόρητες καταστάσεις ἀπ΄ ὅ,τι ἔφερε ἡ ἀποφρὰς ἡμέρα τῆς 29ης Μαΐου 1453.
Αὐτὰ τὰ «ἑάλω» (οἱ ἁλώσεις) τῶν κατακυριεύσεων ποὺ θὰ μᾶς ἐπιφέρουν συνεχῶς καὶ ἀκαταπαύστως τὰ ἀνοίγματα τῶν ἀσκῶν τοῦ Αἰόλου θὰ εἶναι πολὺ πιὸ ἐπικίνδυνες καὶ πολὺ πιὸ καταστρεπτικὲς ἀπ΄ ὅ,τι ἡ Ἅλωσις τῆς Βασιλευούσης, τῆς Πόλης τῶν πόλεων, Κωνσταντινούπολης.

Τότε ἕνας γενναιότατος, ἱκανότατος καὶ δραστήριος βασιλεὺς ἀπαντοῦσε εἰς τὴν ἀντιπροσωπεία τοῦ ὠμοῦ σουλτάνου Μωάμεθ τοῦ κατακτητή:
«Νὰ τοῦ παραδώσω τὴν πολιτεία οὔτε στὸ χέρι μου εἶναι, οὔτε κανενὸς ἄλλου ἀπ’ ὅσοι τὴν κατοικοῦν. Κοινὴ στέκεται ἡ ἀπόφασή μας νὰ πεθάνουμε πολεμώντας» (Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος).

Τώρα ἕνας μὴ σοβαρὸς ἐξωμότης, σοσιαλ-ηστὴς τονίζει στοὺς σκοπιανοὺς καὶ εἰς ὅλον τὸν συρφετὸ τῶν φίλων μας νατοικῶν καὶ σιωνιστικῶν δυνάμεων:

è «Δὲν ἀρνούμεθα - δὲν διεκδικοῦμε τίποτε.
Ὁμνύωμε τεράστιες ποσότητες γῆς καὶ ὕδατος»

è «Πάρτε ὅ,τι ἀποφασίσατε ἐσεῖς οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις μέχρι τ΄ ὄνομα, τὴν γλώσσα καὶ τὰ πάντα. Ἀφῆστε τοὺς θρησκόληπτους καὶ τοὺς ἑλληνόψυχους Ἕλληνες νὰ τσιτσιρίζουν. Ἐμεῖς θὰ ἐφαρμόσουμε τὴν πολιτικὴ τοῦ Πάουλ Γιόζεφ Γκέμπελς» :

«Ὅσο πιὸ πολλὲς φορὲς ἐπαναλαμβάνεις τὸ ψεῦδος, τόσο πιὸ πολὺ θὰ σὲ πιστεύουν μέχρι ποὺ νὰ κατατρομοκρατηθοῦν αὐτὰ τὰ τρισάθλια πλάσματα, αὐτοὶ οἱ ξενόφοβοι, οἱ ρατσιστές, οἱ δουλοπάροικοι, οἱ φασίστες, οἱ προδότες Ἕλληνες.

Θὰ χύσουμε ἑκατομμύρια καὶ δισεκατομμύρια τόνους λασπολογίας, συκοφαντικῶν δυσφημίσεων καὶ θὰ τὸ βουλώσουν»!!!....


4.Ὅμως οἱ εὐλαβεῖς καὶ ἑλληνόψυχοι ἰδεολόγοι πατριῶτες δὲν τὸ βάζουν κάτω.
Οἱ ἐξωμότες πλανῶνται οἰκτρῶς.

Οἱ ἰδεολόγοι Ἕλληνες, ταπεινοὶ χριστιανοὶ καὶ ἑλληνόψυχοι, ποὺ θέτουν τὸ δίκαιο τῆς πατρίδος πάνω ἀπὸ τὰ ἀτομικά τους συμφέροντα, δὲν θὰ πτοοῦνται ἐφαρμόζοντες τὸ τοῦ Σωκράτους:

« ... ὅτι μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον  καὶ ἐν μείζονι μοίρᾳ καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι» [Πλάτωνος Κρίτων, 51α,β].


5. Οἱ Νεομάρτυρες
Ἔτσι πολέμησαν οἱ Νεομάρτυρες, αὐτὰ τὰ παλικάρια τοῦ Θεανθρώπου, καὶ γαλουχοῦσαν ἐμᾶς τοὺς ἀπογόνους των μὲ τὰ νάματα τῆς Ὀρθοδοξίας, τοῦ ὁμότροπου, τοῦ ὁμόγλωσσου, τοῦ ὁμόθρησκου, τοῦ ὅμαιμου καὶ ξεσηκώθηκαν οἱ πρόγονοί μας χωρὶς βαρὺ ἐξοπλισμὸ ἀλλὰ ἀλληλοπαρηγοροῦντο καὶ ἀλληλοεμψυχώνοντο τραγουδώντας τὸν Θούριο των:
«γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστη τὴν ἁγία καὶ τῆς πατρίδος τὴν ἐλευθερία, γι’ αὐτὰ τὰ δύο πολεμῶ, μ’ αὐτὰ νὰ ζήσω ἐπιθυμῶ, κι ἄν δὲν τὰ ἀποκτήσω, τί μ’ ὠφελεῖ νὰ ζήσω;».

Ἔτσι οἱ προγονοί μας, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ κατώρθωσαν νὰ ἀποτινάξουν τὸ βαρύτατον καὶ ἄκρως δυσβάστακτο τουρικό – μωαμεθανικὸ ζυγό.
Γιὰ νὰ μὴ εἶναι ἀχάριστοι, ὑποσχέθηκαν πολλὰ τάματα εἰς τὸν Θεάνθρωπον Χριστόν, μέρος τῶν ὁποίων ἐξεπλήρωσαν μόνοι των.


6. ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
Ὅμως τὸ μεγάλο Τάμα δὲν μποροῦσαν οἱ ἴδιοι νὰ τὸ ἐκπληρώσουν.
Πρὸς τοῦτο, συνεκάλεσε ὁ ἰδεολόγος Κυβερνήτης τὴν 4η Ἐθνοσυνέλευση εἰς τὸ Ἄργος τὴν 31η Ἰουλίου 1829 καὶ ὁ «ἅγιος» τῆς πολιτικῆς Ἰωάννης Καποδίστριας, ὁ μέγιστος ἰδεολόγος, ἄνδρας εὐσεβέστατος, ἀνιδιοτελὴς καὶ ἄνθρωπος θυσίας, ἐφρόντισε νὰ ἐκδωθῇ τὸ ὁμόφωνο Ἡ΄ Ψήφισμα γιὰ τὴν πραγματοποίηση τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
Ἄν τὰ σατανικὰ φληναφήματα, ὅτι δῆθεν εἶχε πραγματοποιηθῆ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους ἴσχυαν, διάφοροι σοβαροὶ καὶ ἑλληνόψυχοι βασιλεῖς, πρωθυπουργοί, πρόεδροι τῆς βουλῆς, καλλιτέχνες καὶ λοιποὶ δὲν θὰ δέσμευαν ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους τὶς τεράστιες ἐκτάσεις γύρω ἀπὸ τὶς περιοχές:
Ὁμόνοιας,
Πλατείας Θεάτρου,
Ζαππείου,
Λόφου Ἀρδηττοῦ δίπλα ἀπὸ τὸ Καλλιμάρμαρο Στάδιον κλπ. κλπ.

Ἐπίσης ὁ ἐπὶ ἕξ (6)  φορὲς διατελέσας Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος καὶ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Ἀνδρέας Ζαΐμης, μαζὶ μὲ τὸν Ἐλευθέριον Βενιζέλον τὴν 30ὴν Μαρτίου 1930  δὲν θὰ ἔθεταν τὸν θεμέλιον λίθον εἰς τὸ ξέφωτον τοῦ Πεδίου τοῦ Ἄρεως.

Ἴδατε εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας περιοδικό «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 52 σελ. 57 - 98
καὶ Ἀνάρτηση τεύχους 70

Ἡ πραγματοποίησις τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους εἶναι ἡ μόνη δύναμη ποὺ θὰ ἐνθαρρύνῃ καὶ θὰ ἀναζωογονήση τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸ καὶ ἐθνικὸ σθένος τῶν Ἑλλήνων.
Ἐὰν δέ, συνειδητοποιήσουμε ἐπιτακτικὴ τὴν ἀνάγκη νὰ ἐπιστρέψουμε εἰς τὶς ρίζες μας καὶ ἐπικαλεσθοῦμε τὸ Θεῖον Ἔλεος, τότε, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, θὰ λυτρωθοῦμε ἀπὸ τὸ βάραθρο τῆς ἀβύσσου, ποὺ μᾶς ὡδήγησαν οἱ ἐξωμότες ἰθύνοντες!!!...

Ἐνῷ γιὰ μωμεθανικὰ νεκροταφεῖα καὶ τεμένη δίδονται ἀκόμη καὶ ἀρχαιολογικοὶ χῶροι καὶ ἐκκλησιαστικὲς καὶ κρατικὲς ἐκτάσεις καὶ πασχίζουν παντοιοτρόπως ἀκόμη καὶ ἀρχαῖα ἀντικείμενα, ὅταν εὑρίσκουν νὰ τὰ καταστρέφουν, λαδώνοντας τοὺς ἐπιβλέποντες ἀρχαιολόγους, γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Θεοδωράκη Κολοκοτρώνη - Καποδιστρίου καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας ἔχουν «μουλαρώσει» καὶ  δὲν προτίθενται νὰ προσφέρουν, δυστυχῶς, οὔτε μία σπιθαμὴ γῆς!!!

Μὲ τὴν διευκόλυνση μωαμεθανικῶν τεμενῶν εἰς τὴν Ἀττικὴ καὶ ἐν γένει εἰς τὴν νοτιοδυτικὴ Ἑλλάδα καταργοῦν οὐσιαστικῶς de facto τὴν συνθήκη τῆς Λωζάννης!!!.
Ἡ συνθήκη τῆς Λωζάννης, ὡς γνωστόν, ἀναγνωρίζει μωαμεθανοὺς μόνον εἰς τὴν Κομοτηνή μας καὶ τὴν Ξάνθη μας!!!.
Οἱ  ἀνεγκέφαλοι πολιτειακοί, πολιτικοί μας, νομοθέτες μας, διοικητικὴ καὶ δικαστικὴ ἐξουσία προσφέρουν ἀφθονώτατη γῆ καὶ ὕδωρ – τὰ πάντα - χωρὶς ἐπ΄ἀμοιβαιότητι!!!.

Ὁ Ἐρντογάν μᾶς ἐνημέρωσε ὅτι συνεννοήθηκε μὲ τὸν κ. Τσίπρα νὰ ἀναστυλωθῇ καὶ τὸ μωαμεθανικὸ τέμενος εἰς τὸ Μοναστηράκι Ἀθηνῶν χωρὶς τὴν παραμικρὰ ἀμοιβαιότητα. Ἡ δὲ παντοειδής, ἀδίστακτος θρασύτης τοῦ Ἐρντογάν ἐπαυξάνει συνεχῶς μὲ τὰ χαϊδέματα τῶν φίλων μας, τοῦ ΝΑΤΟ, Ἑνωμένης Εὐρώπης καὶ ἐν γένει σιωνιστές.

Ἰδίως σὲ αὐτοὺς τοὺς σιωνιστές, ποὺ ἐδώσαμε χριστιανικὰ ὀνόματα γιὰ νὰ μὴ τοὺς κάνουν οἱ γερμαναράδες «σαπούνι» καὶ τώρα καθίστανται ἀφόρητοι καὶ ἀδίστακτοι δυνάστες τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου φτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.


7. Ο ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΤΟ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΑΙΓΙΝΗΣ ΚΑΙ
ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
Προηγουμένως τὸ 1828 ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας εἶχε κτίσει εἰς τὸ Ὀρφανοτροφεῖο Αἰγίνης (σήμερον φυλακές) καὶ ναίδριον ἐπ’ὀνόματι τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος.

Ἄν ζοῦσε,  θὰ ἔκτιζε χιλιάδες ἄλλα Ὀρφανοτροφεῖα, Γηροκομεῖα καὶ ἐν γένει εὐαγῆ Ἱδρύματα ὡς καὶ Σωφρονιστήρια γιὰ νὰ σωφρονίζωνται καὶ ὄχι νὰ ἀλληλοδασκαλεύωνται οἱ ἀτάκτως βιοῦντες καὶ νὰ μετατρέπωνται σὲ πανεπιστήμονες ἀετονύχηδες καὶ σὲ ξεφτέρια τῆς παρανομίας. Καὶ φυσικὰ θὰ ἔκτιζε μέσα σὲ αὐτὰ καὶ ναίδρια.
Δυστυχῶς, πολλοὶ λαϊκοὶ ἀλλὰ καὶ κληρικοὶ τολμοῦν ἀκόμη καὶ σήμερον νὰ ἐπαναλαμβάνουν πληθώρα παρομοίων σατανικῶν φληναφημάτων,  σατανικότερον δὲ πάντων τὸ φληνάφημα ὅτι ὁ ἰδεολόγος Ἰωάννης Καποδίστριας ἐπραγματοποίησε τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους μέσα σὲ αὐτὸ τὸ Ὀρφανοτροφεῖο εἰς τὴν Αἴγινα, ἕνα χρόνο νωρίτερα ἀπὸ τὴν ἔκδοση τοῦ ὁμοφώνου Ψηφίσματος τῆς 31ης Ἰουλίου 1829!!!.
Ἀλλά, ἀγαπητοί μας καλοὶ χριστιανοὶ καὶ κληρικοί, ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας, μᾶς ἀπέδειξε ἐμπράκτως ὅτι εἶχε ἀπολύτως  σώας τὰς φρένας. Διότι, ἐὰν τὸ εἶχε κάνει, ὅπως ὁ διάβολος βάζη τοὺς διαφόρους νὰ διατείνωνται αὐτὲς τὶς ψευδολογίες, δὲν θὰ ἐκόπτετο νὰ ἐκδοθῇ τὸ Ἡ΄ Ψήφισμα καὶ δὲν θὰ ἐκδίδοντο ἀργότερα καὶ τὰ Βασιλικὰ Διατάγματα ἀπὸ τὸ 1834  / ΦΕΚ 5/29.1.1834  καὶ ἀπὸ τὸ 1838 / ΦΕΚ 12/11.4.1838,  τὰ ὁποῖα ὁρίζουν ρητῶς νὰ γίνῃ  τὸ Τάμα εἰς τὴν Ἀθήνα.

Ὅλα αὐτὰ τὰ σατανικὰ φληναφήματα τὰ ἔχουμε καταρρίψει πρὸ πολλοῦ μὲ ἀδιάσειστα στοιχεῖα καὶ ἀποροῦμε καὶ ἐξιστάμεθα πῶς μερικοὶ κληρικοὶ καὶ εὐλαβεῖς χριστιανοὶ παρασύρονται ἀπὸ τὸν διάβολον καὶ τὰ ἐπαναλαμβάνουν γιὰ νὰ δημιουγοῦν, σὰν τὶς σουπιές, σύγχυση καὶ μέγιστο ἀποπροσανατολισμό.
Ἴδατε εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας  :
A) Ἀνάρτηση τοῦ τεύχους 52
B) Ἀνάρτηση τεύχους 70

κλπ,   ὅπου ὅλα αὐτὰ ξεκαθαρίζονται καὶ κονιορτοποιοῦνται.


8. ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣ
ΤΟΥ ΜΑΑΣΤΡΙΧT
Δι΄ αὐτῆς τῆς ἀποφάσεως διευκολύνονται οἱ ἀτέρμονες στρατειὲς ἐπιδρομέων ἀλλοφύλλων καὶ ἐποίκων. Οἱ πλέον πονηροὶ φεύγουν, ὡς γνωστόν, γιὰ τὶς ὑπόλοιπες χῶρες τῆς Ἑνωμένης Εὐρώπης καὶ ἐδῶ παραμένουν μόνον οἱ κουτοπόνηροι, οἱ σημαδιακοί, οἱ ἔχοντες σὰν δόγμα τους: «Δὲν πρόκειται νὰ προσαρμοσθοῦμε ποτέ. Νοσταλγοῦμε ἐλευθερία καὶ ἀνεξαρτησία εἰς τὶς περιοχές, εἰς τὶς ὁποῖες διαμένουμε»!!!....

Βάσει τῆς συνθήκης τοῦ Μάαστριχτ, οἱ ἄλλες χῶρες δύνανται νὰ ἐπιστρέφουν εἰς τὶς χῶρες εἰσόδου τους στὴν Ἑνωμένη Εὐρώπη αὐτούς, τοὺς ὁποίους δὲν τοὺς κρίνουν κατάλληλους διὰ τὴν οἰκονομία τους, τὴν κοινωνία τους καὶ τὴν ἔνταξή τους εἰς τὶς χῶρες εἰσδοχῆς ποὺ ἔχουν καταλήξει, ὅπως ὁ Γερμανός Ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν Horst Seehofer ἀναπτύσει εἰς τὴν λαϊκὴ ἐφημερίδα Bild (ἴδ. μετάφραση τῆς συνεντεύξεως του εἰς τὴν ἀνάρτησή μας http://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-00-59-55/2009-07-31-01-05-39/1284-------------quo-vadis
καὶ στὸ περιοδικό μας ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τεῦχος 74 σελ. 35 - 40.
Ὁπότε θὰ συγκεντρωθοῦν ἐδῶ «ὅλες οἱ φυλὲς τοῦ Ἰσραήλ», δηλαδή «ἡ Σάρα, ἡ Μάρα καὶ τὸ κακὸ συναπάντημα».
Αὐτοὶ θά «γεννοβολοῦν» 5 , 10  ἤ καὶ 20 παιδιά, καὶ οἱ ἑλληνίδες θὰ συνεχίζουν νὰ ἀποφεύγουν τὶς γεννήσεις καὶ ἄν τοὺς ξεφύγουν καμιὰ φορὰ μὲ κάποιους ἐραστές, τότε ἀμέσως κάνουν δημοσίᾳ δαπάνῃ ἑκατοντάδες χιλιάδων ἐκτρώσεων (ὑπολογίζεται ὅτι κάθε χρόνο μία ὁλόκληρη μεγαλούπολη τῶν περίπου 500.000 ἤ 600.000 ἐμβρύων δολοφονεῖται ἀπὸ τοὺς «σκιντζῆδες χασάπηδες» μαιευτῆρες)!!!.

Ἀν οἱ πολιτικοί μας εἶχαν ἴχνος ἐθνικῆς συνειδήσεως καὶ φιλότιμου, εὐσυνειδησίας, ἤθους καί χαρακτῆρος, θά ἔθεταν γερὲς βάσεις γιὰ τὴν ἄμεση ἐπίλυση τοῦ μεγίστου μακροχρονίως ἀνεπίλυτου προβλήματος τῆς ὑπογεννητικότητας, τῆς καθόλου ἐπιβιώσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, τῆς Ἑλληνικῆς Φυλῆς!!!.

Σὲ μερικὲς δεκαετίες κινδυνεύουμε ἐμεῖς οἱ γηγενεῖς ἰθαγενεῖς Ἕλληνες νὰ μετατραποῦμε σὲ ἰσχνὴ μειοψηφία καὶ ἡ πλειοψηφία τῶν τζιχαντιστῶν καὶ τῶν ἐν γένει ἐξτρεμιστῶν μουσουλμάνων θὰ ἀποφασίζη καὶ θὰ διατάζη.
Ἀπὸ τὴν ξετσιπωσιὰ ποὺ ἔχουν  οἱ ἑλληνίδες μπορεῖ νὰ τιμωρηθοῦν καὶ νὰ  τοὺς ἐπιβληθῇ ἀκόμη καὶ ὁ νόμος τῆς σαρία (δηλαδὴ νὰ μὴ δυνάμεθα νὰ βλέπουμε οὔτε τὸ χρῶμα τῶν ματιῶν τῶν γυναικῶν)!!!.

Ὅπως στρώνουμε, θὰ κοιμώμεθα καὶ ὅ,τι σπέρνουμε, θὰ θερίζουμε.
Ἡ Ἐκκλησία μας μᾶς κρούει τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου καὶ μᾶς συμβουλεύει νὰ προσευχόμεθα καὶ νὰ παρακαλοῦμε τὸν Θεὸ νὰ μᾶς λυτρώνῃ ἀπὸ πληθώρα κακῶν μεταξὺ τῶν ὁποίων εἶναι:
«ἀπὸ λοιμοῦ, λιμοῦ, σεισμοῦ, καταποντισμοῦ, πυρός, μαχαίρας, ἐπιδρομῆς ἀλλοφύλων, ἐμφυλίου πολέμου καὶ αἰφνιδίου θανάτου», ἀλλά οἱ περισσότεροι ἀπὸ ἐμᾶς γράφουμε καὶ τὴν Ἐκκλησία μας, δυστυχῶς, εἰς τὰ παλαιά μας ὑποδήματα.

Διὰ νὰ διορίζωνται 500  μωαμεθανοὶ ἱεροδιδάσκαλοι, διαστροφεῖς τῆς ἀληθείας, ἤ γιὰ νὰ διασπαθίζεται ὁ ἱδρῶτας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ γιὰ νὰ προσλαμβάνωνται ἱερόδουλες γιὰ τοὺς Ὀλυμπιακοὺς ἀγῶνες κλπ. ὑπάρχουν χρήματα,  γιὰ Ἕλληνες Ὀρθοδόξους ἱερεῖς γιὰ τὰ καθημερινῶς ἐρημωνούμενα χωριὰ τῆς ὑπαίθρου καὶ τῶν παραμεθορίων περιοχῶν δὲν ὑπάρχει «οὔτε σάλιο»!!!.

Ὡς γνωστόν, ὅπου δὲν ὑπάρχουν δάσκαλοι καὶ ἱερεῖς ἀγριεύουν οἱ ἄνθρωποι καὶ γίνονται παλιμβάρβαροι.
Ὁ Ἐλύτης δὲ λέγει: «κάθε χωριὸ καὶ πολιτισμός».
Ὅμως οἱ ἐξωμότες, καὶ δοτοὶ ἰθύνοντές μας εἶναι ἀκόμη διατεθειμένοι νὰ καταργήσουν τοὺς διορισμένους μουφτῆδες καὶ νὰ τοὺς ἐκλέγουν - ἐπιλέγουν οἱ ἡμιμαθέστατοι μωαμεθανοὶ καθ΄ ὑπόδειξη τοῦ τουρκικοῦ προξενείου τῆς Κομοτηνῆς, τοῦ κυριαρχοῦντος ἀπὸ ἄκρη σ΄ἄκρη τῆς Θράκης μας!!!.
Οἱ Ἕλληνες ἰθύνοντες, ἀφοῦ τὰ δίδουν ὅλα, μετὰ προσποιοῦνται ὅτι εἶναι καὶ αὐτοὶ γενναῖοι πατριῶτες καὶ ἀπειλοῦν, κατόπιν ἑορτῆς, νὰ κάνουν «ντά» τοὺς Τούρκους, τοὺς Ἀλβανούς, τοὺς Σκοπιανοὺς καὶ σία, ἀρκούμενοι εἰς τοὺς τρισάθλιους ἐξευτελισμοὺς ποὺ μᾶς κάνουν τὰ κολοβὰ φίδια, φίλοι μας νατοϊκοί, σιωνιστικοί, μασωνικοὶ κλπ ποταπὰ ἀνθρωπάκια:
«Βρέστε τα μεταξύ σας»,  «Εἰρήνη ὑμῖν» καὶ τὰ τοιαῦτα ἀνθελληνικά καταχθόνιά τους σχέδια.


9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Λόγῳ  ἐλλείψεως χρόνου καὶ χώρου, ἀλλὰ καὶ προπαντὸς γιὰ νὰ μὴ κουράζουμε τοὺς ἀγαπητοὺς καὶ προσφιλεῖς ἀναγνῶστες μας, ἀποφεύγουμε νὰ ἀναφέρουμε καὶ χιλιάδες ἄλλους σατανικοὺς παράγοντες ποὺ καθημερινῶς πασχίζουν ἀμέσως ἤ ἐμμέσως νὰ ἐξουθενώσουν τὶς αἰωνίες πνευματικὲς καὶ ἠθικὲς ἀρχὲς τῆς φυλῆς μας καὶ  συμπερασματικῶς ἀπαναλάβουμε ὑπὸ τύπον τηλεγραφημάτων:

Α) Σὰν νὰ μὴ ἔφθαναν οἱ καθημερινὲς κατατρομοκρατήσεις μὲ τὰ τουρκικὰ ἀεροπλάνα καὶ πλοῖα νὰ ἀλωνίζουν καθημερινῶς εἰς τὸ Αἱγαῖο μας καὶ νὰ κατατρομοκρατοῦν τοὺς Ἕλληνες τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν, νὰ διεισδύουν εἰς τὸ ἑλληνικὸ ἔδαφος καὶ νὰ ἀπαγάγουν τοὺς Ἕλληνες ἀξιωματικοὺς καὶ ὑπαξιωματικοὺς καὶ νὰ μᾶς ἐκβιάζουν παντοιοτρόπως, γιὰ νὰ ἐξαναγκάζουν εἰς ἀπομάκρυνση καὶ τοὺς ἐλάχιστους ἐναπομείναντες εἰς τὴν πατρώα γῆ, τὴν Μικρὰ Ἀσία, Ἕλληνες, καὶ νὰ ὁλοκληρώσουν τὴν γενοκτονία καὶ κάθαρση, ἐξωθεῖ ὁ Ἐρντογάν καὶ τοὺς ὁμοιδεάτες του, σκοπιανοὺς καὶ ἀλβανοὺς νὰ μᾶς συμπεριφέρωνται τρισάθλια ὅπως οἱ Τοῦρκοι.

Β) Ἐμεῖς κινδυνεύουμε νὰ ὑποστοῦμε τὶς ἴδιες νίλες καὶ συμφορὲς ποὺ ἔχουμε καθημερινῶς ἀπὸ τὸν τρομοκράτη καὶ φασίστα Ἐρντογάν, ὄχι μόνον ἀπὸ τοὺς σκοπιανοὺς ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀλβανούς, ποὺ καὶ ἐκεῖ θέλουν οἱ φίλοι μας – τὰ κολοβὰ φίδια τοῦ ΝΑΤΟ, τῆς Ἑνωμένης Εὐρώπης, ὅπως ὁ Γιοχάνες Χάν ὁ αὐστριακός, σὰν νέος πανοῦργος καὶ τρισάθλιος μέγιστος ἀνθέλλην Μετέρνιχ, τοῦ ὁποίου δόγμα ἦτο «200.000 ἤ  300.000 σταυρωνουμένων ἤ ἀνασκολοπιζομένων Ἑλλήνων δὲν ἀποτελεῖ μεγάλο ἀριθμό, γιὰ νὰ ἀλλάξουμε τὸν πολιτικὸ χάρτη τῆς Εὐρώπης καὶ ὅτι τὰ σύνορα πρέπει νὰ παραμείνουν ἀμετάβλητα»!!!.
Μάλιστα δὲ αὐτὸς ὁ τρισάθλιος νέος Μέτερνιχ προχωρεῖ εἰς τὸ παρασύνθημα καὶ ἀπεναντίας τονίζει νὰ συρρικνωθοῦν τὰ σύνορα τῆς Ἑλλάδος καὶ ὑπὲρ τῆς Ἀλβανίας, γιὰ νὰ μεγαλώνουν τὰ συνονθυλεύματα τους, Σκοπιανοί, Ἀλβανοὶ καὶ σία. Ξεχνοῦν αὐτοὶ οἱ τρισάθλιοι  Γιοχάνες Χάν καὶ σια ὅτι θὰ εἶχαν μωαμεθανοποιηθῆ καὶ αὐτοὶ ἀπὸ τοὺς τρισάθλιους μωαμεθανοὺς τούρκους, ἄν ἐμεῖς δὲν ξεσηκωνόμεθα καὶ δὲν ἠναγκάζοντο νἀ ἀποσυρθοῦν οἱ τοῦρκοι πρὸ τῆς Βιέννης.
Βαβαὶ τῆς ἀγνωμοσύνης τους καὶ τῆς παλιμβάρβαρης ἀνθελληνικής συμπεριφορᾶς των!!!.

Γ) Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ περιγράψουμε ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπερχόμενες συμφορὲς ποὺ θέλουν νὰ μᾶς ἐπιβάλλουν αὐτὰ τὰ ποταπά καὶ τρισάθλια ἀνθρωπάκια μαζὶ μὲ τοὺς γενίτσαρους καὶ ἐξωμότες ἕλληνες πολιτειακούς, πολιτικούς, νομοθετικούς, πνευματικοὺς ἡγέτες, μάλιστα δὲ καὶ μερικοὺς ἐπισκόπους καὶ ἰθύνοντες τῆς θρησκευτικῆς ἡγεσίας!!!.

Δ) Συγχαίρουμε δὲ τὰ  22 χριστιανικὰ σωματεῖα τῆς Θεσσαλονίκης, τὰ ὁποῖα δημοσίευσαν Δελτίο Τύπου διαμαρτυρόμενα δριμύτατα διὰ τὴν αἰσχροτάτη σκευωρία καὶ  λασπολογία καὶ συκοφαντία, ὅτι δῆθεν Ἱεράρχες καὶ χριστιανικὲς ὀργανώσεις ἔπεσαν θύματα ρώσσων κατασκόπων ὅσον ἀφορᾶ τὰ συλλαλητήρια γιὰ τὴν Μακεδονία μας. Ὅλα αὐτὰ εἶναι καὶ καπηλικὰ καὶ φασιστικὰ ἐφευρήματα καὶ νοσηρὲς φαντασιώσεις τρισάθλιων μασόνων, σιωνιστῶν καὶ μαρξιστῶν.

Ε) Ἄς ἐλπίσουμε νά ἐκδώσουν  ἀνακοινώσεις καὶ τὰ χριστιανικὰ σωματεῖα τοῦ Λεκανοπεδίου Ἀττικῆς καὶ νὰ μὴ εὐλογοῦν περαιτέρω μόνον τὰ γένια τους καὶ κηρύττουν ἑαυτοὺς ὡς ἀποφαίνοντας ποῖα χριστιανικὰ σωματεῖα εἶναι μαχητικὰ καὶ ποῖα ὄχι.


ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ   τηλ. 210-3254321

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ   ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 74
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΤΟΥ
Χαιρετισμός.............................................................................................1
Ἀνάγκη συσπειρώσεως συνανθρώπων...........................................................1
Τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη.......................................................................3
Ἡ ἰσχὺς ἐν τῇ ἑνώσει.................................................................................4

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ 2018-2019.......................................................................7

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
Εὐχαριστίαι εἰς τοὺς ἔχοντας θάρρος, παρρησίαν καὶ ἐθνικὴν ὑπερηφάνειαν.Ἔκφρασις εὐγνωμοσύνης πρὸς τοὺς γνωστοὺς καὶ ἀγνώστους φίλους τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη.....................................................................8
Αἴτιος ἐμποδίων....................................................................................10
Ἀπόφασις Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου 1.4.2015............................................14
Περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα.
«Μποροῦμε καὶ χωρὶς ἐσᾶς Μακαριώτατε!»
Λυκοῦργος Νάνης, Ἰατρὸς καρδιολόγος...................................................16
«Ἱερώνυμος, μία σοβαρὴ περίπτωσις ποὺ πρέπει
νὰ μᾶς ἀπασχολήσει», Ἱστολόγιον Ἀβέρωφ...............................................19
Ἐπίλογος - Εὐχή...................................................................................23

Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ πρὸς τοὺς κατοίκους πέριξ τοῦ
Πεδίου τοῦ Ἄρεως.................................................................................25

Πρόσκλησις ἐτήσιας τακτικῆς Γεν. Συνελεύσεως
Σωματείου «Οἱ φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ».......................................32

Οἱ Παλιμβάρβαροι Νατοϊκοὶ ἐξουθενώνουν τὸν
Συριακὸν λαόν.
Συνέντευξις τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Γερμανοῦ Ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν
κ. Horst Seehofer εἰς τὴν ἐφημερίδα Bild.................................................35

Τεράστια ποσὰ διὰ τὸ Μωαμεθανικὸν τέμενος εἰς
τὸν Βοτανικόν.....................................................................................43

Ὁ «Μεσσηνιακὸς Λόγος» εἰς τὰς ἐπάλξεις..................................................51

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ».
Πρόσκλησις ἐτήσιας τακτικῆς Γεν. Συνελεύσεως.........................................55
Ἀνθρωπιστικαὶ βοήθειαι.........................................................................57

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
Προτάσεις διὰ τὸ Πανελλήνιον Ἡρῶον
τοῦ εἰκοσιένα (1830-1930),
Καθηγητρίας κ. Θεοδώρας Μαρκάτου (περίληψις)......................................61

Ἡ ἱστορικὴ ἀλήθεια διὰ τὸ Τάμα καὶ εἰς τὴν
ἐγκυκλοπαίδειαν Wikipedia ...................................................................66

Πικραὶ ἀλήθειαι ἀπὸ τὴν Χριστιανικὴν Ἑστίαν Λαμίας.................................69

Ἐπέτειος Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας
εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν Γενεσίου Θεοτόκου Ναυπλίου (4.3.2018).........................77

Ψυχωφελῆ βιβλία «Ἀληθινοί ἥρωες»
Θωμᾶ Μαυρομμάτη, εἰδικευομένου παιδοψυχιάτρου.................................79

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ............................................................................80
Συλλαλητήρια Θεσσαλονίκη καὶ Αἴγιον, 21.1.2018
Νὰ ἀπαγορευθοῦν τὰ ἀντισυλλαλητήρια................................................81
Ἡ μεγάλη ἐπιτυχία τοῦ συλλαλητηρίου  τῆς Θεσσαλονίκης........................85
Συλλαλητήριον ἐναντίον τῶν σφετεριστῶν Σκοπιανῶν,
Ἀθήνα 4.2.2018
Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους θερμότατος ὑποστηρικτὴς  ἐμπράκτως ...................91
Συνέντευξις τύπου, Ξενοδοχεῖον Τιτάνια (1.2.2018).................................92
Μήνυμα ἀπὸ τὴν Θράκην μας, Κων/νου Καραΐσκου.................................98
Μεγαλειῶδες καὶ ἀνεπανάληπτον συλλαλητήριον διὰ
τὸ Σκοπιανὸν 4.2.18.
Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους ἐπὶ τῆς ἐξέδρας.
Ἐνθουσιώδης ἀνταπόκρισις ἀπὸ τὸν λαόν...............................................99
Ἔντυπον τοῦ Συλλαλητηρίου τῆς 4.2.2018.
Χορηγία τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.....................................................106
Ἔντυπον ὁμιλίας Μίκη Θεοδωράκη......................................................107
Ἡ «ΣΠΙΘΑ» τοῦ Μίκη Θεοδωράκη καὶ
ἡ «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ» τοῦ ἀειμνήστου
Αὐγουστίνου Καντιώτη.....................................................................111

Οἱ ἀποπροσανατολισμοὶ τοῦ λαοῦ ἀπὸ τοὺς ἰθύνοντας.........................113
Τὰ Ἐθνικά μας θέματα.....................................................................115
Σκοπιανόν. Πρέπει νὰ εὑρεθῇ λύσις ἄνευ τοῦ ὀνόματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»
Συλλαλητήρια εἰς ὅλην τὴν Ἑλλάδα (6.6.2018)....................................117
Πρόσκλησις διὰ ἀποτροπὴν περαιτέρω ἄκρως
ἐπωδύνων ἁλώσεων.
Τὰ ἐπιτυχημένα συλλαλητήρια τῆς 6.6.18
διὰ τὴν Μακεδονίαν μας...................................................................119
Ἡ ἀποφρὰς ἡμέρα τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν
17.6.2018.
Προδοσία ὅλων τῶν Ἑλληνικῶν θέσεων καὶ ἀπόψεων..............................125

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ
«Λέμε ὄχι στὰ νέα θρησκευτικά» (4.3.2018)
Πανστρατιὰ ὡς μία γροθιὰ ἐναντίον ἀντιχρίστων,
εἴτε ἐθνοκαπήλων εἴτε «Σοσιάλ-Ληστῶν».............................................129
Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους συγχαίρει τὸ Συμβούλιον τῆς Ἐπικρατείας διὰ τὴν ἀπόρριψιν τοῦ σατανικοῦ
νέου βιβλίου τῶν Θρησκευτικῶν........................................................135
Ἐπιστημονικὴ ἡμερὶς τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως
Θεολόγων (ΠΕΘ) εἰς τὴν Ἀκαδημίαν Ἀθηνῶν (10.6.2018)......................136

ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΡΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΚΡΩΣ ΑΝΗΣΥΧΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
Ὁ σουλτάνος βρυχᾶται.....................................................................137
Σατανικὸν σχέδιον τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων
διὰ τὸν ἀνεκτίμητον ὑπόγειον πλοῦτον τῆς χώρας μας...........................139
Ὀλυμπιακὰ ἔργα..............................................................................140
Ἑορτασμοὶ 200ῆς ἐπετείου ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς
Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.................................................................145
«Ντροπολογίες»,
Κληροδότημα Προμπονᾶ - Παναγία τῆς Τήνου.....................................147

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
Ὁ ἀνεκτίμητος ἀδάμας τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν,
Ἐξοχώτατος Πρόεδρος κύριος Ἀντώνιος Κουνάδης ἑρμηνεύων ἐμπράκτως
καὶ ὀρθῶς τὸ νόημα τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν........................................151
Εἰσαγωγικὴ ὁμιλία τοῦ νέου Προέδρου Α.Ν. Κουνάδη
(Ἐγκατάστασις νέων Ἀρχῶν Τρίτη 16.1.2018).....................................156
Ἀνακοίνωσις τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν διὰ τὸ
Σκοπιανόν (6.2.2018)......................................................................160
Ἐπιστολὴ Προέδρου Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν
πρὸς τὸ  Ἵδρυμά μας ......................................................................161
Ἔγγραφον πατρὸς Σταύρου Παπαχρήστου πρὸς
τὴν Ἀκαδημίαν Ἀθηνῶν (10.1.2018)..................................................162

Ἐπιστολὴ Ἐξοχωτάτου  ἐπιτίμου Καθηγητοῦ Παν/μίου Ἀθηνῶν
κ. Γεωργίου Δαΐκου (7.1.2018)...........................................................163

ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ
ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ
Παῦλος Τούτουζας, Καθηγητής, Δ/ντης ΕΛ.Ι.ΚΑΡ.................................163

Η 200η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΚΑΡΑΤΟΜΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ
ΤΟΥ ΕΞ ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Μαντινείας καὶ Κυνουρίας
κ. Ἀλεξάνδρου (29.4.2018)..............................................................167
Ἐπέτειος τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου (12.5.18)............................................170
Πανήγυρις καί τινες σατανικαί ἀντιξοότηται ...........................................171
Σταχυολογήματα ἀπὸ ὅσα μᾶς γράφουν οἱ
ὁμογενεῖς μας, Χρῆστος Σωτηρίου........................................................177
Ὁμιλία Προέδρου..............................................................................178

Βραβεύσεις Πρέσβεων Καλῆς Θελήσεως τοῦ
Τάματος τοῦ Ἔθνους........................................................................192

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΑΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΥΤΟΥ................................................................199

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ..................................................................................204

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Agriniopestcontrol

Το κανάλι μου στο YouTube

Το κανάλι μου στο YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCZBMrEHAv1uMF9S-7t7fMIQ

Recent Posts

Ετικέτες

Αρχειοθήκη ιστολογίου