Συνολικές προβολές σελίδας


Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά, και σαν πρώτα ανδρειωμένη, χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!

Κυριακή, 10 Ιουνίου 2018

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΕΘ ΓΙΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 10-6-18

http://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24
ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ :
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΕΘ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 10.6.2018  ΜΕ ΘΕΜΑ:
«ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ –ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»
Συγχαίρωμεν ἐκ μέσης καρδίας τὴν Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων, ἡ ὁποία δὲν καταπογοητεύεται ἀλλὰ ἀπεναντίας πιστεύοντας ἀκραδάντως εἰς τὴν ἀνόθευτον ὀρθοδοξίαν καὶ τὸν αἰώνιον ἑλληνοχριστιανικόν πολιτισμόν, μάχεται ὑπέρ ἀληθείας, ἄχρι θανάτου πιστεύοντας ἀκραδάντως ὅτι καί ὁ Κύριος ὁ Θεός θά πολεμήσῃ μαζί των, ὅλους τοὺς τρισάθλιους μαρξιστάς, μασώνους-σιωνιστάς, ἀπάνθρωπους, Ἀντίχριστους καί ἀντεθνικούς ἐξωμότας, οἱ ὁποῖοι ἔχουν δαιμονισθῇ διαπασῶν καί θέλουν νά ἐφαρμόσουν τίς νοσταλγίες τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, νὰ πολεμήσουν καὶ νὰ καταγκρεμίσουν τὰ ἱερά καὶ τὰ ὅσια τῆς φυλῆς μας, τοὺς συνεκτικοὺς πυλώνας τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους, πού εἶναι: τὸ ὄμαιμο, τό ὁμότροπον, τό ὁμόθρησκον, τό ὁμόγλωσσον καί χάριν σέ αὐτὰ διετηρήθημεν ἀνά τάς χιλιετίας.
Συνιστῶμεν ἐνθέρμως τήν ἡμερίδα τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων, τήν 10-6-18 καί ὥρα 18:00 μ.μ. εἰς τήν Ἀκαδημίαν Ἀθηνῶν.
Κατωτέρω σχετικήν πρόσκλησιν καὶ σχετικόν πρόγραμμα.
Τό σωματεῖον «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ» καί ἄλλοι φορεῖς μας καθώς καί οἱ πνευματικοί σηματοφόροι τοῦ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ , τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ἀπόστολος Παῦλος», τοῦ περιοδικοῦ μας ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ, τῆς ἰστοσελίδας μας www.fotgrammi.gr , τῆς σελίδας μας στό facebook «Τάμα Ἔθνους (Φωτεινή Γραμμή)», πού ρίχνουν πάντοτε ἄπλετο φῶς κάθε στιγμήν μέ τήν ὠμή γλῶσσα τῆς ἀληθεῖας ἐπὶ δύο δεκαετίες πασχίζουν μόνοι των νά πραγματοποιηθῇ τό μεγαλεπήβολον ἔργον δοξολογίας , εὐχαριστίας καί λατρείας εἰς τόν ἐλευθερωτή μας Σωτήρα Χριστόν ποὺ εἶναι τό μόνον πού θά τονώσῃ καί θά ἀναζωωγονήσῃ τό κατατρωθέν ἐθνικόν καί ἠθικόν σθένος τῶν Ἑλλήνων.

Ἐάν πραγματοποιηθῇ μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί ἐπιστρέψουμεν εἰς τάς ρίζας μας καί ἐπικαλεσθῶμεν τό Θεῖον Ἔλεος γιά νά μᾶς σώσει, τότε ὄχι μόνον θά ρυσθῶμεν ἀπό τό βάραθρο τῆς ἀβύσσου πού μᾶς ὁδήγησαν οἱ κακοῦργοι πολιτικάντηδες καί οἱ κύριοι δήμαρχοι, ἀλλά ἀπεναντίας θά δυνηθῶμεν πάντοτε μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί μέ ὅπλα μας τήν ἀνόθευτον Ὀρθοδοξίαν μας, τήν αἰωνίαν ἑλληνικήν γλώσσαν μας καί τόν ἀθάνατον ἑλληνοχριστιανικόν πολιτισμόν, ὄχι μόνον νά ἐπανευαγγελισθῶμεν ἀλλά καί νά ἐπανευαγγελίσουμε καί ἄλλους πού ἔχουν μετατραπῇ σέ παλιμβαρβάρους.
Τότε μόνον δέν θά παρίσταται ἀνάγκη νά ἐπαναλαμβάνουμε τόν τελευταῖο στίχο τοῦ ποιήματος τοῦ Γεωργίου Σουρῆ:
«Ὤ Ἑλλάς Ἑλλήνων χώρα τί γαϊδάρους βγάζεις τώρα»
ἀλλά νά πραγματοποιήσουμε τούς στίχους τοῦ χριστιανοῦ ποιητοῦ μας Γεωργίου Βερίτη:
«Ὅπως ἔδωσες, θά δώσης, θά ζητήσουν, ὡς ζητεῖς, θά γενῆς καί πάλι φώτων καί πολιτισμοῦ κοιτίς» !!!...
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΛ. 210-3254321

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Agriniopestcontrol

Το κανάλι μου στο YouTube

Το κανάλι μου στο YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCZBMrEHAv1uMF9S-7t7fMIQ

Recent Posts

Ετικέτες

Αρχειοθήκη ιστολογίου