Συνολικές προβολές σελίδας


Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά, και σαν πρώτα ανδρειωμένη, χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!

Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2018

ΙΝΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (639 23-24.03.2018): Ζώα Συντροφιάς χωρίς αυτοπροστασία !!!

ΙΝΚΑ ΚΡΗΤΗΣ 639 23-24.03.2018
Προς το : Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 emailinfo@minagric.gr 
Αναπληρωτή Υπουργό κο Γιάννη Τσιρώνη e-mail επικοινωνίας: anyp@hq.minagric.gr
Κοινοποίηση : ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  Καπνοκοπτηρίου 6   Αθήνα Τηλ. 210 2125754 Fax. 210 8229188 ka6u014@minagric.gr

Κύριε Υπουργέ,
Ανακοινώθηκε η αναδιατύπωση του νόμου σχετικά με την προστασία των ζώων και δη των κατοικίδιων συντροφιάς στο https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/39951 .
Στο ανήμπορο για την αυτοπροστασία του ζώο, ο Νόμος για την προστασία του, αντί της ανάθεσης σε τρίτους, ανθρώπους της γειτονίας ή του περιβάλλοντος, που εξ αντιδιαστολής παραλείπεται για την δική τους αυτοπροστασία, πρέπει και ζητούμε να ανατεθεί στις Δημόσιες Αρχές που έχουν καθήκον την προστασία των ζώων, του περιβάλλοντος και των ανθρώπωνσυγκεκριμένα δε με περιοδικούς περιπατητικούς ελέγχους ανά τρίμηνο του περιβάλλοντος καθώς και με την πρόβλεψη υποχρέωσης εξαμηνιαίας Υπεύθυνης Δήλωσης του κατόχου του ζώου, ότι γενικώς το φροντίζει, αλλά και συγκεκριμένα,
1. ότι δεν το αφήνει χωρίς αναψυχή και
2. ότι μεριμνά να μην παρενοχλεί τρίτους σε δημόσιους χώρους και την χρήση της περιουσίας των γειτόνων με ακατάπαυστα άγρια γαυγίσματα διατύπωσης παραπόνων ή απειλών προς τους περαστικούς.

Ασφαλώς η κάθε βελτιστοποίηση της νομοθεσίας είναι το απαραίτητο για την αρμονική συνύπαρξη των μικτών, εντατικά πλέον κοινωνιών ανθρώπων και ζώων.
Σχετικά με τα ζώα συντροφιάς και δη τους σκύλους, προκύπτει καθαρά ένα ουσιαστικό κενό στην προστασία τους και την προστασία των ανθρώπων και των περιουσιών των ανθρώπων που παρενοχλούνται από την παραμέληση αυτών των ζώων, που δεν αυτοσυμπληρώνεται όπως γίνεται στις αυτοπροστασίες που ενεργοποιούνται από τον άνθρωπο για την προστασία της ζωής του, τον μη βασανισμό του και την ποιότητά της, αφού το ζώο μόνο του δεν μπορεί να προσφύγει στις αρχές και να καταγγείλει.
Το κενό που δεν φρόντισε ο Νόμος έγκειται στο ότι το ζώο δεν έχει την δυνατότητα να αυτοεμφανιστεί στις αρχές και να καταγγείλει την κακοποίησή του και κυρίως την παραμέλησή του.
Η αποτροπή της προστασίας και την παραμέλησης του ζώου, έχει αποτεθεί από τον Νόμο μόνο στους ανθρώπους, που αφού γίνουν γνώστες της κακοποίησης καταγγείλουν το γεγονός στις αρχές, για την διαπίστωση, υποβολή υποδείξεων και τυχόν ποινών στους παραβάτες κακοποιητές των ζώων αυτών.
Αυτό όμως, είναι ατελής σχηματισμός του νομικού περιβάλλοντος προστασίας των ζώων, αφού ανατίθεται όχι υποχρεωτικά αλλά εθελοντικά μόνο, σε τρίτο λόγω αδυναμίας του ίδιου του ζώου, η προστασία του.
Έτσι, αφ ενός μεν ανατίθεται σε τρίτο η προστασία του ανήμπορου ζώου, αφ ετέρου στον τρίτο που θα το γνωρίζει, ανατίθεται (αδόκιμος βέβαια νομικός συλλογισμός το οικειοθελώς) οικειοθελώς, κατά βούληση και όχι υποχρεωτικά, όπως ισχύει η υποχρέωση αποτροπής κινδύνου ζωής ή εκμετάλλευσης κωφότατος κλπ που προβλέπει ο Ποινικός Κώδικας για τον άνθρωπο.
Ίσως να μην μπορούσε να καταγραφεί αλλιώς στον Νόμο, αλλά πάσχει ατέλεια ως προς την αποτελεσματικότητα του σκοπού του Νόμου για τα ζώα συντροφιάς, το περιβάλλον τους περαστικούς και τους γείτονες.
Ο κάτοχος ζώου συντροφιάς στο 90% των περιπτώσεων κατά την απόκτησή του, το θεωρεί σαν κομοδίνο κατ αρχήν ή και πορτατίφ που το αναβοσβήνει όποτε θέλει, με την ακόλουθη προστακτική αγάπη που θα προκύψει από την συντροφικότητα, αν ανέλθει αυτή στο σωστό επίπεδο της επιβαλλόμενης, επιμέλειας, τροφής - διασκέδασης - περιπάτου και υγειονομικής φροντίδας του ζώου του, καθώς επίσης με την ιδιοκτητικότητα αυτή θεωρεί ότι αυτό, ως περιουσία του, αν παραπονείται γαυγίζοντας ακατάπαυστα, ή νυχθημερόν, ή στο βρέφος που διαβαίνει η μητέρα του στο καροτσάκι το παιδί της που ξεσπάει σε κλάματα, ή παρακωλύει με τους άγριους αυτούς θορύβους την χρήση της περιουσίας του άλλου, είναι κάτι που αφορά αυτόν και μόνο ως περιουσιακό του στοιχείο (το ζώο).
Εάν ο γείτονας που γίνεται γνώστης τον καταγγείλει, ο ιδιοκτήτης του ζώου, τον εντάσσει σε εχθρό και ζημειωτή της περιουσίας του που θεωρεί το ζώο του, εφ όσον η αρχή του γνωστοποιήσει τον καταγγέλλοντα ως συνήθως.
Εδώ η πρόβλεψη αυτή εμπεριέχει, προτείνει ή παράγει μια εξοντωτική αντιδικία, για την αποφυγή της οποίας, αντιστρέφεται η ελλιπής και αναποτελεσματική διατύπωση - βούληση του Νόμου, επειδή αυτόματα όλοι όσοι αντιλαμβάνονται την κακοποίηση ζώων στην γειτονιά τους, αποτρέπονται για την δική τους αυτοπροστασία, από την ίδρυση αντιδικίας και αντιπαράθεσης με τους γείτονες, εκτός περιπτώσεων που με προσφυγή τους κρίνεται από το δικαστήριο η παρακώλυση χρήσης περιουσίας από συνεχή και άγρια γαυγίσματα.
Το να τεθεί στις Αρχές η μέριμνα και η αποτροπή της κακοποίησης των ζώων από ιδιοκτήτες κατόχους οπλισμού και αυθάδεις και κακούς γείτονες, αντί των γειτόνων, είναι σαφώς αποτελεσματικότερο από την εξ αντιδιαστολής παραίτηση των γειτόνων και τρίτων που φοβούνται να το καταγγείλουν επειδή φοβούνται τον οπλισμένο ιδιοκτήτη του ζώου. Οι περιπτώσεις αυτές απειλών κατά της ζωής ενάντια στην προστασία των ζώων, αποτελούν συνεχείς καταγγελίες από το αρχείο του ΙΝΚΑ.
Στο ανήμπορο για την αυτοπροστασία του ζώο, ο Νόμος για την προστασία του, αντί της ανάθεσης σε τρίτους, ανθρώπους της γειτονίας ή του περιβάλλοντος, που εξ αντιδιαστολής παραλείπεται για την δική τους αυτοπροστασία, πρέπει και ζητούμε να ανατεθεί στις Δημόσιες Αρχές που έχουν καθήκον την προστασία των ζώων του περιβάλλοντος και των ανθρώπων, συγκεκριμένα δε με περιοδικούς περιπατητικούς ανά τρίμηνο ελέγχους του περιβάλλοντος καθώς και με την πρόβλεψη υποχρέωσης εξαμηνιαίας Υπεύθυνης Δήλωσης του κατόχου του ζώου, ότι γενικώς το φροντίζει, αλλά και συγκεκριμένα, 1. ότι δεν το αφήνει χωρίς αναψυχή και 2. ότι μεριμνά να μην παρενοχλεί τρίτους σε δημόσιους χώρους και την χρήση της περιουσίας των γειτόνων με ακατάπαυστα άγρια γαυγίσματα διατύπωσης παραπόνων ή απειλών προς τους περαστικούς.
ο πρόεδρος του Δ.Σ. Γιάννης Αννουσάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Agriniopestcontrol

Το κανάλι μου στο YouTube

Το κανάλι μου στο YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCZBMrEHAv1uMF9S-7t7fMIQ

Recent Posts

Ετικέτες

Αρχειοθήκη ιστολογίου