Συνολικές προβολές σελίδας


Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά, και σαν πρώτα ανδρειωμένη, χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!

Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

Επιστήμονες VS Kατσαπλιάδων!

http://kourdistoportocali.com/news-desk/epistimones-vs-katsiapliadon/
ΞΗΛΩΣΤΕ ΤΟΥΣ!

Δεν μπορεί να είναι πιο επιστήμονες από τον Καρανίκα


-Kύριε Βούτση μας, ποια είναι αυτή η τολμητίας Επιτσημονική Επιτροπή της Βουλής που κρίνει αντισυνταγματικές τις περικοπές των συντάξεων και των ειδικών μισθολογίων;
Πως τολμούν να μας πουν αυτοί οι επιστήμονες-σε μας τους Συριζαίους καφενόβιους ότι τα μέτρα που απαιτεί η αγαπημένη μας Μαντάμ Μέρκελ είναι αντισυνταγματικά; Κε Πρόεδρε ξηλώστε επιτέλους την Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής. Στο κάτω-κάτω δεν μπορεί να είναι πιο επιστήμονες από τον Καρανίκα.
Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου: Κώστας Μαυριάς, Καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών
Το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής είναι δεκαμελές, υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο της Βουλής, και συγκροτείται από έναν καθηγητή πανεπιστημίου με ειδίκευση στο συνταγματικό και εμπειρία στο κοινοβουλευτικό δίκαιο ως πρόεδρο, έναν καθηγητή του δημοσίου δικαίου, έναν καθηγητή του ιδιωτικού δικαίου, έναν καθηγητή του ευρωπαϊκού δικαίου, έναν καθηγητή του ποινικού δικαίου, έναν καθηγητή της πολιτικής επιστήμης, έναν καθηγητή των οικονομικών, έναν καθηγητή της στατιστικής, έναν καθηγητή της πληροφορικής και έναν ειδικό σε θέματα διεθνών σχέσεων. Τα εννέα πρώτα μέλη πρέπει να είναι καθηγητές πρώτης βαθμίδας εν ενεργεία ή μη, και το δέκατο μέλος, ανώτατος δημόσιος λειτουργός ή υπάλληλος εν ενεργεία ή μη.
Στην αρμοδιότητα του Επιστημονικού Συμβουλίου υπάγονται ιδίως:
α) Η διατύπωση γνώμης, μετά από εισήγηση του Προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου, για την τοποθέτηση των προϊσταμένων των Διευθύνσεων και των Τμημάτων της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής.
β) Η εποπτεία των επιστημονικών δημοσιευμάτων της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής.
γ) Η οργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίων στις Διευθύν­σεις της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής.
δ) Η εισήγηση για τη συνεργασία με αντίστοιχες ή ανά­λογες υπηρεσίες άλλων κοινοβουλίων και διεθνών οργα­νισμών και η συστηματική παρακολούθηση του έργου τους για την κατάρτιση συγκριτικών μελετών.
Το Επιστημονικό Συμβούλιο συνεδριάζει είτε εν Ολομέλεια είτε και κατά Τμήματα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του. Το Επιστημονικό Συμβούλιο συνεδριάζει επίσης οσάκις το ζητήσει ο Πρόεδρος της Βουλής. Τα Τμήματα είναι ένα πενταμελές και ένα εξαμελές.
Ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου, επικουρούμενος από τη Διεύθυνση Επιστημονικής Εποπτείας, ασκεί την επιστημονική εποπτεία επί των Διευθύνσεων της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής, της Διεύθυνσης της Βιβλιοθήκης της Βουλής, της Διεύθυνσης της Μπενακείου Βιβλιοθήκης και Συλλογών Πολιτικών Προσωπικοτήτων και της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, και ενημερώνει σχετικώς τον Πρόεδρο της Βουλής και το Επιστημονικό Συμβούλιο.
Στην αρμοδιότητα του Προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής ανήκουν ιδίως:
α) Η Κατανομή στις Διευθύνσεις Επιστημονικών Μελετών, προς επιστημονική επεξεργασία, των νομοσχεδίων και προτάσεων νόμου που παραπέμπονται στην Επιστημονική Υπηρεσία από τον Πρόεδρο της Βουλής, και η θεώρησή τους.
β) Η ανάθεση, από τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου, σε περίπτωση που κωλύεται, στα εκ νομικών λοιπά μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου, της θεώρησης των εκθέσεων επί των νομοσχεδίων και των προτάσεων νόμων οι οποίες συντάσσονται από τους Επιστημονικούς Συνεργάτες και τους Ειδικούς Επιστημονικούς Συνεργάτες της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής, όπως και η ανάθεση της θεώρησης από άλλα μέλη του, άλλων εκθέσεων, μελετών και ερευνών που υποβάλλονται στο Επιστημονικό Συμβούλιο από τις Διευθύνσεις της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής, ή η εισήγηση επ’ αυτών.
γ) Η εισήγηση ή η ανάθεση της εισήγησης σε άλλο μέ­λος του, για οποιοδήποτε θέμα αρμοδιότητας του Επι­στημονικού Συμβουλίου.
δ) Ο συντονισμός της επιστημονικής συνεργασίας και η εποπτεία των ερευνητικών εργασιών και μελετών που συ­ντελούνται από τις Διευθύνσεις οι οποίες συγκροτούν την Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής.
Τμήμα Γραμματείας του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής
Προϊσταμένη: Σταματίνα Παπαδοπούλου – Γαρνέλη
Τηλ: 210 3673351, φαξ: 210 3673203
Αντισυνταγματικές έκρινε τις περικοπές στις συντάξεις και στα ειδικά μισθολόγια που προβλέπει το πολυνομοσχέδιο σύμφωνα με έκθεση της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής-όπως μεταδίδουν τα dikaiologitika.gr.
Ο λόγος που κρίνει ουσιαστικά αντισυνταγματικές τις νέες περικοπές είναι ότι δεν υπάρχει αναλογιστική μελέτη ώστε να τηρείται η θεσμοθετημένη από το Σύνταγμα αναλογικότητα Σε ό,τι αφορά τα ειδικά μισθολόγια, επισημαίνεται στην έκθεση ότι «οι περικοπές αυτές δεν μπορούν να δικαιολογηθούν ούτε εκ του λόγου, ότι αποτελούν τμήμα ενός ευρύτερου προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής που περιέχει δέσμη μέτρων για την ανάκαμψη της Ελληνικής Οικονομίας». AdTech Ad Η έκθεση της επιτροπής που αναρτήθηκε στην κοινοβουλευτική διαφάνεια λίγο μετά από τα μεσάνυχτα της Τρίτης αναφέρει: Με τις προτεινόμενες διατάξεις περικόπτονται, από 1.1.2019, α) η οικογενειακή παροχή των συντάξεων του Δημοσίου και το επίδομα συζύγου των συντάξεων του ιδιωτικού τομέα, σε όσους λαμβάνουν σύνταξη με βάση τις προϊσχύουσες του ν. 4387/2016 διατάξεις, β) η προσωπική διαφορά που προβλεπόταν για τις καταβαλλόμενες, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, κύριες συντάξεις, μέχρι ποσοστού 18% της καταβαλλόμενης, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, σύνταξης, κατά δε το μέρος που υπερβαίνει το εν λόγω ποσοστό, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, συμψηφιζόμενο κατ’ έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων, γ) η προσωπική διαφορά που προβλεπόταν για τις καταβαλλόμενες κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 επικουρικές συντάξεις, μέχρι ποσοστού 18% της καταβαλλόμενης, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, σύνταξης, δ) οι προσωπικές διαφορές που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 94 του ν. 4387/2016 για τους συνταξιούχους των οποίων οι αιτήσεις συνταξιοδότησης κατατέθηκαν ή κατατίθενται εντός των ετών 2016, 2017 και 2018, μετατίθεται δε για την 1.1.2022 η έναρξη αναπροσαρμογής των συντάξεων με κ.υ.α., βάσει των οριζόμενων συντελεστών (ΑΕΠ και Δείκτη Τιμών Καταναλωτή). Όπως προαναφέρθηκε, το ύψος των συνταξιοδοτικών παροχών δεν αποτελεί σταθερό ποσό, αλλά δύναται να μεταβάλλεται είτε επί τα βελτίω είτε επί τα χείρω, αναλόγως προς τις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες και συμ- φώνως προς τα αντικειμενικά κριτήρια, τα οποία εξειδικεύει ο νομοθέτης, εντός των ορίων της ευρείας εξουσίας που διαθέτει (πρβλ. ΣτΕ Ολ. 2288/2015 σκ. 10). Άλλωστε, και βάσει της νομολογίας του ΕΔΔΑ, δεν κατοχυρώνεται ρητώς δικαίωμα σε μισθό ή σύνταξη συγκεκριμένου ύψους, υπό τις προϋποθέσεις, βεβαίως, που θέτει το Δικαστήριο, και οι οποίες αναφέρθηκαν ανωτέρω( βλ. υπό 1.Δ. τις εκεί ενδεικτικώς αναφερόμενες αποφάσεις του ΕΔΔΑ), με αποτέλεσμα να μην αποκλείεται, κατ’ αρχάς, διαφοροποίηση του ύψους συνταξιοδοτικής παροχής αναλόγως προς τις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες. Υπό το φως, επομένως, τόσο της πρόσφατης νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας όσο και της ανωτέρω νομολογίας του Ε.Δ.Δ.Α., (βλ., εκτενώς, ανωτέρω, Γενικές Παρατηρήσεις, Ι. Γ και Δ) πρέπει να σταθμισθεί, εν προκειμένω, αν οι προτεινόμενες μειώσεις, διαταράσσουν τη δίκαιη ισορρο- πία που πρέπει να υφίσταται μεταξύ αφενός της προσβολής της σύνταξης ως περιουσιακού αγαθού, το οποίο προστατεύεται από το άρθρο 1 Π.Π.Π. της Ε.Σ.Δ.Α, και αφετέρου του δημόσιου συμφέροντος, καθώς και αν οι προτεινόμενες περικοπές οδηγούν σε πτώση του βιοτικού επιπέδου κατηγοριών συνταξιούχων τέτοια, που θα συνιστούσε προσβολή της αξιοπρέπειάς τους, λαμβανομένων υπόψιν τόσο της έκτασής τους (περικοπή 18% της καταβαλλόμενης σύνταξης σε κατηγορίες συνταξιούχων), όσο και του σωρευτικού αποτελέσματός τους. Στο εν λόγω αποτέλεσμα θα πρέπει να συνυπολογισθεί η προηγούμενη, πλήρης, κατάργηση των επιδομάτων εορτών και αδείας και λοιπές μειώσεις των συντάξεων, καθώς και οι αλλεπάλληλες φορολογικές επιβαρύνσεις που έχουν επέλθει με διαδοχικές νομοθετικές παρεμβάσεις- (βλ., σχετικώς, ΣτΕ 2192/2014, ΘΠΔΔ, 2014, σελ. 600), και, επομέ- νως, θα πρέπει να σταθμιστεί εάν υπερβαίνουν τα όρια που θέτουν οι συνταγματικές αρχές της αναλογικότητας και της ισότητας στα δημόσια βάρη. Βλ., συναφώς και Πρακτικά Ολ. Ελ. Συν. 2ης Ειδ. Συν. της 8.5.2017, όπου τίθεται, ιδίως, το ζήτημα προσβολής της προστατευόμενης, από το άρθρο 1 του Π.Π.Π. της Ε.Σ.Δ.Α., περιουσίας, στο μέτρο που θίγονται ήδη θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα όσων έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία, πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 και, ως εκ τούτου έχουν γεγενημένη αξίωση για την καταβολή της σύνταξής τους, δεδομένου, μάλιστα, ότι δεν «προκύπτει με σαφήνεια ο σκοπός δημοσίου συμφέροντος που εξυπηρετεί, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος κατ’ αρχήν του θεμιτού ή μη χαρακτήρα του επιδιωκόμενου σκοπού και ακολούθως της τήρησης μιας δί- καιης ισορροπίας μεταξύ του σκοπού αυτού και των δικαιωμάτων των συνταξιούχων». Σε κάθε περίπτωση, όταν ο νομοθέτης επιχειρεί μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης που κατατείνει στον εκ νέου υπολογισμό των συντάξεων, τόσο των ήδη συνταξιούχων όσο και των μελλοντικών δικαιούχων, οφείλει να προβαίνει προηγουμένως «σε εμπεριστατωμένη μελέτη, προκειμένου να διαπιστώσει και να αναδείξει τεκμηριωμένα ότι η λήψη των συγκεκριμένων μέτρων [είναι] συμβατή με τις σχετικές συνταγματικές δεσμεύσεις, τις απορρέουσες, μεταξύ άλλων, από το θεσμό της κοινωνικής ασφαλίσεως, τις αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας και την προστασία της αξίας του ανθρώπου. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της μελέτης αυτής, [οφείλει], κατ’ αρχάς, ο νομοθέτης να προβεί σε συνολική εκτίμηση των παραγόντων που προκάλεσαν το πρόβλημα το οποίο επικαλείται ως προς τη βιω- σιμότητα των ασφαλιστικών οργανισμών (και, μάλιστα, ενός εκάστου εξ αυτών, εν όψει της διοικητικής και οικονομικής του αυτοτέλειας), (…) κυρίως δε, η παρατεινόμενη ύφεση και η συνακόλουθη αύξηση της ανεργίας, στις οποίες ουσιωδώς συμβάλλει η πτώση του βιοτικού επιπέδου μεγάλων κατηγοριών του πληθυσμού συνεπεία μέτρων αντίστοιχων με τα επίδικα (μειώσεις συντάξεων και μισθών) ή φορολογικών επιβαρύνσεων– να κρίνει για την προσφορότητα των επίδικων αυτών μέτρων. Τούτο δε εν όψει και της διαπιστώσεώς του ότι τα αντίστοιχα μέτρα που είχε λάβει μέχρι [τώρα] (μειώσεις συντάξεων και μισθών) δεν [έχουν] αποδώσει τα αναμενόμενα και ότι η οικονομική ύφεση είχε ενταθεί με ρυθμούς που είχαν ανατρέψει τις αρχικές προβλέψεις. Ακόμη δε (…), ο νομοθέτης [πρέπει] περαιτέρω να μελετήσει και να αποφανθεί αιτιολογημένα για την αναγκαιότητά τους, εξετάζοντας την ύπαρξη τυχόν εναλλακτικών επιλογών και συγκρίνοντας τα οφέλη και τα μειονεκτήματα της καθεμιάς για τους επιδιωκόμενους δημόσιους σκοπούς (δημοσιονομική προσαρμογή, βιωσιμότητα των ασφαλιστικών οργανισμών, διασφάλιση ικανοποιητικού, κατ’ άρθρο 22 παρ. 5 Συντ., επιπέδου ζωής των ασφαλισμένων). Τέλος, εφ’ όσον, πάντως, κατόπιν των ανωτέρω, ο νομοθέτης [επιλέξει], να προβεί σε συγκεκριμένες περικοπές συντάξεων (επιλογή, κατ’ αρχήν, δικαστικώς ανέλεγκτη), [οφείλει] προηγουμένως να εξετάσει με τρόπο επιστημονικό και δικαστικά ελέγξιμο, αν οι επιπτώσεις των περικοπών τούτων στο βιοτικό επίπεδο των θιγομένων, αθροιζόμενες με τις επιπτώσεις από τα ήδη ληφθέντα γενικά μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης (όπως οι αλλεπάλληλες φορολογικές επιβαρύνσεις) και συνδυαζόμενες με τις ευρύτερες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της διανυόμενης έκτακτης περιόδου (κόστος αγαθών και υπηρεσιών, περικοπές παροχών υγείας, ανεργία και επίδρασή της στο οικογενειακό εισόδημα, έκταση και περιεχόμενο δανειοληπτικών υποχρεώσεων), οδηγούν σε ανεπίτρεπτη μείωση του επιπέδου ζωής των συνταξιούχων κάτω του ορίου εκείνου που συνιστά, κατά τα προεκτεθέντα, τον πυρήνα του κοινωνικοασφαλιστικού τους δικαιώματος».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Agriniopestcontrol

Το κανάλι μου στο YouTube

Το κανάλι μου στο YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCZBMrEHAv1uMF9S-7t7fMIQ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΑ ΤΩΝ ΙΘΥΝΟΝΤΩΝ,ΤΡΑΧΥΣ-ΔΙΗΝΕΚΗΣ ΑΓΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

http://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-02-14-53-06/2009-07-31-01-19-02/1282-------------16618 ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΦΙΛΟΠΑΤΡ...