Συνολικές προβολές σελίδας


Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά, και σαν πρώτα ανδρειωμένη, χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!

Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017

Τέθηκε σε Ισχύ ο Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο .

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 
Θα ήθελα να ενημερώσω τους καταναλωτές ότι τέθηκε σε ισχύ, στις 22-03-2017,στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 969/Β/22-03-2017) ο Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο.
 Ο Κ.Δ.Η.Ε   κυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 31619 οικ./15-03-2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.   
Ο Κώδικας εκπονήθηκε υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή με τη συμβολή πολλών καταναλωτικών ενώσεων της χώρας .
Ειδικότερα, θέτει τις γενικές αρχές και υποχρεώσεις των ηλεκτρονικών καταστημάτων και  ορίζει τους ελάχιστους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας και ηθικής συμπεριφοράς .
Επίσης ορίζει τα σχετικά με τη διαφήμιση και την προώθηση και  ρυθμίζει την προστασία ανηλίκων και άλλων ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.
Τα τελευταία άρθρα, αναφέρονται στο δικαίωμα υπαναχώρησης των καταναλωτών, την εξυπηρέτηση των καταναλωτών και την Ηλεκτρονική Εναλλακτική Επίλυση των καταναλωτικών διαφορών.
Οι ορισμοί έχουν ως βάση τον Νόμο  2251/1994,  όπως ισχύει του Π.Δ 131/2003 και του Π.Δ 10/2017.
Στο άρθρο 3 η επιχείρηση εξασφαλίζει την προσυμβατική ενημέρωση του Καταναλωτή με τους όρους σύμβασης να είναι οπωσδήποτε αναρτημένοι σε εμφανές σημείο .
Επίσης διασφαλίζεται η πλήρης ενημέρωση για την πορεία της παραγγελίας του καταναλωτή  ως υποχρεωτική από την πλευρά της επιχειρήσεις .
Η διαφήμιση και η προώθηση θα πρέπει να γίνεται με απλά , κατανοητά και σαφή διαφημιστικά μηνύματα προς αποφυγή παραπλανητικών η επιθετικών πρακτικών προς τον καταναλωτή από την επιχείρηση ,
Στο άρθρο 4 γίνετε αναφορά για την προστασία ανηλίκων και ευάλωτων ομάδων με υποχρεωτικά προσεκτικές και ακριβείς περιγραφές των προϊόντων και των υπηρεσιών για την προφύλαξη των ευάλωτων ομάδων  από παράνομες εμπορικές πρακτικές .
Στο Άρθρο 5 διασφαλίζεται η  λήψη κάθε κατάλληλου μέτρου ώστε να παρέχεται η νομίμως  προβλεπόμενη ασφάλεια ηλεκτρονικών συναλλαγών προς όφελος  του απορρήτου των δεδομένων του   καταναλωτή .
Επίσης , οι επιχειρήσεις οφείλουν να διαθέτουν και να εφαρμόζουν κατανοητή , αληθή, νόμιμη, εύκολη  πρόσβαση  και επικαιροποιημένη πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων καθώς και να μην επιτρέπεται η συλλογή , αποθήκευση και εξεργασία των δεδομένων που ο νόμος χαρακτηρίζει ως ευαίσθητα  στοιχεία .
Στο Άρθρο 6 ο Καταναλωτής έχει αναφαίρετο δικαίωμα αναιτιολόγητης και αζήμιας υπαναχώρησης εντός της νομίμως  προβλεπόμενης προθεσμίας των δεκατεσσάρων ( 14) ημερών .
Στο Άρθρο 7  η επιχείρηση εξασφαλίζει ότι  διαθέτει τους κατάλληλους μηχανισμούς ( Μέσω τηλέφωνου  η/ και e-mail) για την άμεση  και ικανοποιητική εξυπηρέτηση των καταναλωτών.
Στο Άρθρο 8 οι επιχειρήσεις ενημερώνουν τους καταναλωτές για την δυνατότητα εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών  σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Φώτης Ν. Αλεξόπουλος
Μέλος Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή & Αγοράς
Γραμματέας για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης  ΙΝΚΑ/ΓΟΚΕ 
Υπάλληλος Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Agriniopestcontrol

Το κανάλι μου στο YouTube

Το κανάλι μου στο YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCZBMrEHAv1uMF9S-7t7fMIQ

Recent Posts

Ετικέτες

Αρχειοθήκη ιστολογίου