Συνολικές προβολές σελίδας


Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά, και σαν πρώτα ανδρειωμένη, χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!

Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ, ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΩΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ ΜΑΣ…

Η ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΣ… ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ (ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ!)!

«Μὴ κρίνετε κατ' ὄψιν, ἀλλὰ τὴν δικαίαν κρίσιν κρίνατε» (Ιωαν. 7, 24), δηλαδή «Μην κρίνετε επιφανειακά, αλλά τη δίκαιη κρίση να κρίνετε»... ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ!


Αγαπητοί,
Η οργή του Θεού έρχεται, όχι τόσο εναντίον κάποιου ανθρώπου, αλλά κυρίως εναντίον του λαού Του, όταν αυτός ακολουθεί κάποιον ψευδοποιμένα, δηλαδή ΕΤΕΡΟΔΟΞΟ, αλλά και όταν λατρεύει με αλλότριο τρόπο τον Θεό των Αγίων Πατέρων του!
Για το λόγο αυτό και μόνο, έρχεται η οργή του Θεού και σε όλο τον χριστιανικό κόσμο, αλλά και σ’ όλη την οικουμένη!  Οι Ορθόδοξοι τώρα Χριστιανοί-που παύουν να ζουν σύμφωνα με την παραδεδομένη λατρευτική πίστη των αγίων Πατέρων- είναι μία και η μεγαλύτερη αιτία των ''θλίψεων'' που έρχονται στον κόσμο! Δέκα ανθρώπους ζητούσε ο Αβραάμ και μόλις τέσσερις βρήκαν οι ‘’ Άγγελοι’’… και μετά ήρθε η οργή με φωτιά! Αυτό λέει η Γραφή θα ξανασυμβεί στα έσχατα…. Αλλά πώς να μην συμβεί όταν οι άνθρωποι- με ένα παρόμοιο κοσμικό, οικουμενιστικό φρόνημα- θα είναι τόσο φρόνιμοι που θα βλέπουν ΕΝΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟ, τον Αντίχριστο, ως αληθινό ποιμένα;...  

Ο μαθητής της Αγάπης μας πληροφορεί για το πνεύμα πλάνης του αντιχρίστου που κάθε γενιά γεννάει,  «[…] ἀλλὰ τοῦτον οἴδαμεν πόθεν ἐστίν· ὁ δὲ Χριστὸς ὅταν ἔρχηται, οὐδεὶς γινώσκει πόθεν ἐστίν» (Ιωαν. 7,27), δηλαδή «Αλλά τούτος ξέρουμε από πού είναι. ο Χριστός, όμως, όταν θα έρθει, κανείς δε θα γνωρίζει από πού είναι»…   

Ευτυχώς όμως και τότε η Εκκλησία του Χριστού, η Ορθόδοξη Εκκλησία Του θα ζει! Άσχετα, αν κάνει ο πλάνος τα πάντα, «ίνα πλανήσει και τους εκλεκτούς», δηλαδή και τους «Χριστιανούς», είναι άξια λόγου η απάντηση που δίνει ο Ιερός Χρυσόστομος στο ερώτημά του! Και ποιοι ρωτάει είναι οι «Εκλεκτοί»; και απαντά: Οι Χριστιανοί! Και κατ’ επέκταση, ποιοι είναι οι πλανεμένοι των εσχάτων ημερών μας; Κάθε οικουμενιστής, που λειτουργεί ενωτικά, στο όνομα του «ενός Θεού», και που δέχεται όλους τους Λατρευτικούς ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥΣ!!! Αλλοίμονο τώρα σ’ αυτούς, κληρικούς και λαϊκούς, που δήθεν λατρεύουν -με όλους μαζί τους διαφορετικούς τρόπους λατρείας- τον ΕΝΑ ΘΕΟ! Αυτό αποτελεί ένα νέο είδος θρησκευτικής μοιχείας... 

Άσχετα, όμως αν αυτός ο πλάνος (ο νοών νοείτω!) κάνει τα πάντα, σε κάθε εποχή, «ίνα πλανήσει και τους εκλεκτούς», στα «έσχατα» η Γή και όλοι οι Λαοί θα έχουν το ίδιο τέλος, αλλά όχι την ίδια ευθύνη!  Γιατί άλλο πράγμα είναι να παρασύρεται ένας αλλόπιστος -πίσω από τον αντίχριστο- και άλλο ένας Χριστιανός, ένας ‘’ΔΙΑΛΕΧΤΟΣ’’, όπως ήταν και ο δόλιος Μαθητής, ο Ιούδας, τον οποίο επέλεξε ο ίδιος ο Χριστός όπως ακριβώς και τους άλλους 11!… 
[Ποτέ όμως ένας ''εκλεκτός'' που έχει συνείδηση της αμαρτωλότητάς  του και της δωρεάς του Σωτήρος Χριστού!].

Σκόπιμα τώρα δεν αναφέραμε και δεν εντάξαμε μέσα στο σύνολο των θρησκευτικών ανθρώπων τους «Ετερόδοξους». Πιστεύουμε πως η κακή ρίζα της υπόθεσής μας είναι οι άνθρωποι αυτοί, που δεν ζουν μέσα στην απλότητα και την ταπείνωση (του νου!), αλλά θέλουν να στήσουν τον θρόνο τους πάνω και από τους Αγίους Πατέρες, τους Θεόπτες Πατέρες μας!... Και ποιος είναι αυτός ο πλάνος τον γνωρίζετε!
Ο Ιησούς Χριστός, ο Βασιλεύς των βασιλευόντων και Κύριος των κυριευόντων, μας έκανε γνωστό ότι ο ίδιος- και ως τέλειος άνθρωπος - είναι απλός και ταπεινός. Μας λέγει: « ἄρατε τὸν ζυγόν μου ἐφ᾿ ὑμᾶς καὶ μάθετε ἀπ᾿ ἐμοῦ, ὅτι πρᾷός εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν·  30 ὁ γὰρ ζυγός μου χρηστὸς καὶ τὸ φορτίον μου ἐλαφρόν ἐστιν» (Ματθ. 11,29-30). Και επίσης μας γνωστοποίει ότι όπως τότε-ο λαός Του- δεν Τον δέχτηκε ως Σωτήρα του, έτσι και σήμερα, έτσι και πάντοτε… Ο χριστιανικός κόσμος που δεν γνωρίζει, και δεν αναγνωρίζει τον Πατερικό Τρόπο ΚΑΙ δεν ζητάει και δεν αναζητάει διαρκώς τον Θεό των Αγίων, αργά ή γρήγορα θα πλανηθεί οπίσω αυτού...

Αγαπητοί αδελφοί, αν ο ετερόδοξος είναι αυτός που ακολουθεί «διαφορετικό» θρησκευτικό «δόγμα» και ΠΙΣΤΕΥΩ, τότε τι να πούμε σήμερα γι’ αυτήν την έννοια της ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ που από μόνη της είναι το νέο «Άγιο και Μεγάλο Δόγμα» της νέας αντίχριστης εποχής μας;

Αλήθεια τι σχέση έχει ο «Χριστός εν ετέρα μορφή», με τον «Μεσσία της Ετεροδοξίας»;Ποια είναι αυτά τα δύο ''ΠΡΌΣΩΠΑ'', και ποια η Ζησιούλια Θεωρία περί Προσώπου;

Πράγματι η έννοια της «διαφορετικότητας» που τόσο εύκολα και γρήγορα κέρδισε όλο τον ''εκπαιδευτικό θρησκευτικό κόσμο'' της κοσμικής σοφίας και επιστημοσύνης, μιας σοφίας απλής αλλ’ όχι ταπεινής, είναι ο μεγάλος αντίπαλος των ημερών μας, ημών των Ορθοδόξων αλλά και των "άπειρων Πιστών" όλου του κόσμου που περιμένουν πάντοτε νυν και αεί έναν σωτήρα από τον ''ουρανό'' απλά και μόνο για να τους χορτάσει με άρτους (και όχι με τον αληθινό Άρτο της Ζωής!)….
Ο κόσμος αυτός, ο δήθεν Χριστιανικός είναι το μεγάλο πρόβλημά μας, οι οπαδοί του Χριστιανισμού που και σήμερα ''επιστήμη'' ζητούν να βρουν, και θαυμαστά ''έργα'' να δουν, αλλά λίγα έχουν αντιληφθεί για Τον ταπεινό, Τον απλό Χριστό μας, και για τον λόγω αυτό δεν τους κάνει πλέον αίσθηση η σεμνότητά Του!

 Όμως το τραγικό της υπόθεσή μας είναι ακριβώς αυτό!  ενώ ο Κύριος, μας προσκαλεί σε μία προσωπική κοινωνία μαζί Του, με το να μας λέγει «Ελάτε προς εμένα να βρείτε ανάπαυση», οι ΕΤΕΡΟΔΟΞΟΥΝΤΕΣ μας λένε πως με την συνεχή αύξηση της «Δογματικής τους πίττας» θα χορτάσουν αιώνια όλοι όσοι τους ακολουθούν στις οικουμενιστικές λατρευτικές πρακτικές τους…. Ξέρουν πολύ καλά το πως και το τι, παροργίζει τον Θεό!
Αδελφοί, όχι στον νέο θεό των οικουμενιστών, που περπατούν σε μπερδεμένους λατρευτικούς δρόμους! Όχι, στην πορεία που χάραξε η ''Σύνοδος'' της Κρήτης! Αλλά και στη Σύνοδο του Νοέμβρη 2016 που αγνόησε τις κόκκινες γραμμές που μαζί με τον επίσκοπό μας ξανά μανά υπογραμμίσαμε και με υπόμνημα προς την Σύνοδο μας αποστείλαμε!

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ, ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΩΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΏΝ ΙΕΡΕΩΝ ΜΑΣ…
[Ότι έγινε κάποτε με το παλαιό και το νέο ημερολόγιο δεν πρέπει να ξαναγίνει! Ο φανατισμός και οι διώξεις από τους διοικητικούς της επίσημης θεσμικής Εκκλησίας...  ήταν η αιτία του "σχίσματος"!!! Οι Φαν του χριστιανισμού, και όχι οι αδελφοί ζηλωτές!]

Αδελφοί και Πατέρες,
 Δεν είναι μικρής σημασίας ο λόγος του Ιησού «ἐάν τις διψᾷ, ἐρχέσθω πρός με καὶ πινέτω»! Όταν πολλά Έτερα φώτα ζαλίζουν τους πιστούς (που το 97/100 λείπει από τις Εκκλησιές και δεν ακούει το κήρυγμα του καλού επισκόπου!), ο Χριστός τους καλεί όλους προς τον Εαυτό του! Τάδε λέγει: «ἐρχέσθω πρός με»!!!

Και αυτό δεν πρέπει να προσβάλει κανέναν, ούτε του ιερείς μας, αλλ’ ούτε και αυτόν τον επισκόπο! 

Αντίθετα όσοι λίγοι κι αν είμαστε, όταν μένουμε ενωμένοι με τον Ιησού Χριστό, και με τους Αγίους Του, με τον Ιερέα που μένει πιστός, αλλά και με τον επίσκοπο (που είναι αξιόπιστος!), εμείς λοιπόν οι λίγοι θα νικήσουμε! Μαζί με το Αρνίο όταν μένουμε, με απλότητα ΚΑΙ ταπείνωση, ΑΛΛΑ και πέρα από κάθε «επισκοπικό φανατισμό»…  θα νικήσουμε και θα κρατήσουμε την μητρόπολή μας ενωμένη με τον Χριστό! Αδούλωτη στο οικουμενιστικό ακάθαρτο πνεύμα που 'χει μεθύσει τον άπειρο κόσμο της ψηφιακής ΤV, τον ανυποψίαστο και εθισμένο δια των Η/Υστων...

Ο μαθητής της νικηφόρου Αγάπης, ο άγιος της Αποκάλυψης, ο απόστολος Ιωάννης, μας αναφέρει και μας μεταφέρει σε μία ακόμη «Αγία και Μεγάλη» εορτή του Ισραήλ, στην γιορτή της Σκηνοπηγίας!

Σχίσμα –λέγει- έγινε  ανάμεσα στο λαό όταν ΜΕΡΙΚΟΙ από το πλήθος έλεγαν «Αυτός είναι αληθινά ο προφήτης» (Ιωάν. 7,41), και άλλοι πάλι, «Γιατί, μήπως ο Χριστός έρχεται από τη Γαλιλαία; Δεν είπε η Γραφή ότι θα είναι απόγονος του Δαβίδ και ότι ο Χριστός έρχεται από τη Βηθλεέμ, το χωριό όπου καταγόταν ο Δαβίδ;» (Ιωάν. 7, 41-42)… και εν τέλει, «σχίσμα οὖν ἐν τῷ ὄχλῳ ἐγένετο δι' αὐτόν» (Ιωάν. 7,43)!  
Έγινε λοιπόν σχίσμα μέσα στο πλήθος (ἐν τῷ ὄχλῳ!) γι’ Αυτόν που είναι το Α και το Ω της ανθρώπινης ιστορίας. Λόγω αυτών των διχαστικών γνωμών, ο Κύριος κραυγάζοντας  λέγει  «ἐάν τις διψᾷ, ἐρχέσθω πρός με καὶ πινέτω…» (Ιωάν. 7, 37)
«᾿Εν δὲ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς εἱστήκει ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ ἔκραξε λέγων· ἐάν τις διψᾷ, ἐρχέσθω πρός με καὶ πινέτω.  38 ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, καθὼς εἶπεν ἡ γραφή, ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ρεύσουσιν ὕδατος ζῶντος.  39 τοῦτο δὲ εἶπε περὶ τοῦ Πνεύματος οὗ ἔμελλον λαμβάνειν οἱ πιστεύοντες εἰς αὐτόν· οὔπω γὰρ ἦν Πνεῦμα ῞Αγιον, ὅτι ᾿Ιησοῦς οὐδέπω ἐδοξάσθη» (Ιωάν. 7, 37-39),δηλαδή, «Τότε, την τελευταία ημέρα της εορτής, τη μεγάλη, είχε σταθεί ο Ιησούς και φώναξε, λέγοντας: «Αν κάποιος διψά, ας έρχεται προς εμένα και ας πίνει.  38 Όποιος πιστεύει σ’ εμένα, καθώς είπε η Γραφή, “ποταμοί νερού ζωντανού θα ρεύσουν από την κοιλιά του”.  39 Και αυτό το είπε για το Πνεύμα που έμελλαν να λαβαίνουν εκείνοι που πίστεψαν σ’ αυτόν. Γιατί δεν ήταν δοσμένο ακόμα το Πνεύμα, επειδή ο Ιησούς δεν είχε ακόμα δοξαστεί»…

Αδελφοί, το «Πνεύμα» αυτό δεν το έχουν, οι Οικουμενιστές γιατί δεν "πίστεψαν σ’ αυτόν" τον Χριστό! Δεν Το έχει, όποιος επίσκοπος διώκει Ιερέα Του, που αγωνίζεται κατά της παναίρεσης του Οικουμενισμού γιατί αυτό είναι αδύνατον να συμβεί παρά μόνο αν ο επίσκοπος δεν πίστεψε ''σ' αυτόν'' άχρι θανάτου! Τέλος, το «Πνεύμα» αυτό δεν το έχει και κάθε λαϊκός Χριστιανός που συμμετέχει σε συμπροσευχές (χάρη τουρισμού!) με ΕΤΕΡΟΔΟΞΟΥΣ, Παπικούς, Προτεστάντες, Μονοφυσίτες, κ.ο.κ., αλλά και κάθε Ιερέας του Υψίστου ο όποιος εισάγει μουσικά όργανα μέσα στον Ιερό Ορθόδοξο Ναό Του

Όσοι τώρα Τον έχουν ας είναι κοντά σε Ιερείς που αγωνίζονται εν αληθεία και αγάπη, και ας μην ξεχνούν ότι ἡ Ορθόδοξη θεία Λατρεία  είναι τό ψηλότερο σκαλί τῆς ἀγάπης πρός τόν Θεό, αμήν.

ΜΕ ΤΙΜΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΙΕΡΟΨΑΛΤΗΣ

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (+Αποστόλου ΑΝΔΡΕΑ πρωτοκλήτου: Ήτο αλιεύς…)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Agriniopestcontrol

Το κανάλι μου στο YouTube

Το κανάλι μου στο YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCZBMrEHAv1uMF9S-7t7fMIQ

Recent Posts

Ετικέτες

Αρχειοθήκη ιστολογίου