Συνολικές προβολές σελίδας


Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά, και σαν πρώτα ανδρειωμένη, χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!

Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2016

Άγγελος σωτηρίας των Ρωμιών ο Χατζή Χαλίλ Εφέντη.Μνημονεύεται &απο τον αείμ. Κ. Δεσποτόπουλο

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΩΝ ΡΩΜΙΩΝ
Ο ΧΑΤΖΗ ΧΑΛΙΛ ΕΦΕΝΤΗ 

ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟ

30.8.2016

1. Τὴν 3.8.2016 ἀναρτήσαμε στὴν ἱστοσελίδα μας
γιὰ τὸν σπουδαῖο ἀνθρωπιστὴ Χατζὴ Χαλὶλ Ἐφέντη τρίτο στὴν ἱεραρχία τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας. 
Μὲ τὴν εὐσυνειδησία του, τὸ ἦθος καὶ τὸν ἀκέραιο χαρακτῆρα του ἀντιστάθηκε σθεναρῶς ἐναντίον τῆς ἀποφάσεως τοῦ εἰδεχθέστατου Σουλτάνου Μαχμοὺτ Β΄ καὶ τῶν συνεχῶν πιέσεων τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ Συμβουλίου τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας, πρώην πρέσβεως τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας στὸ Παρίσι Χαμέτ, ὁ ὁποῖος ἐπικροτοῦσε τὴν ἀπόφασι τοῦ Σουλτάνου, πρᾶγμα ποὺ ἐπικροτοῦσε καὶ τὸ «ἀσκέρι» τῶν γενιτσάρων.

2. Ὡς γνωστό, ὁ μεγάλος αὐτὸς ἀλτρουϊστὴς Χατζὴ Χαλὶλ Ἐφέντη βασανίστηκε μαζὶ μὲ τὴν σύζυγό του, ἡ ὁποία διαπομπέφθηκε καὶ ἀπὸ τὰ βασανιστήρια ὑπέκυψαν καὶ οἱ δύο.

3. Τοιουτροτρόπως σφαγιάσθηκαν μόνο 10.000 Ρωμιοὶ καταγόμενοι ἀπὸ τὴν Πελοπόννησο καὶ κρεμάστηκε ὁ Ἅγιος Πατριάρχης Γρηγόριος ὁ Ε΄. Διαφορετικά, ἐὰν εἶχαν σφαγιασθῆ ὅλοι οἱ πρόγονοί μας, δὲν θὰ ὑπήρχαμε ἐμεῖς.

4. Πρὸς τοῦτο πρέπει νὰ δοξάζουμε τὸν Θεό, ποὺ φώτισε τὸν μέγα ἀνθρωπιστὴ Χατζὴ Χαλὶλ Ἐφέντη καὶ ἔστω καὶ ἀργὰ ὀφείλουμε νὰ τὸν τιμᾶμε δεόντως.

5. Γιὰ τὸν Χατζὴ Χαλὶλ Ἐφέντη ἔχουν ἀσχοληθῆ καὶ πληθώρα σπουδαίων ἐρευνητῶν καὶ ἐπιστημόνων, ὡς π.χ. ὁ Πρόεδρος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, διάσημος καθηγητὴς Κωνσταντῖνος Δεσποτόπουλος, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στὴν σπουδαία προσωπικότητα τοῦ μεγάλου ἀνθρωπιστὴ καὶ φιλάνθρωπου – σωτῆρα τῶν Ἑλλήνων  Χατζὴ Χαλὶλ Ἐφέντη.

6. Κατωτέρω δημοσιεύουμε τὴν ὁμιλία τοῦ ἀειμνήστου Κωνσταντίνου Δεσποτοπούλου.
7. Αἰωνία ἡ μνήμη τόσο τοῦ ἀειμνήστου φίλου Κωνσταντίνου Δεσποτοπούλου, ὅσον καὶ τοῦ ἀνεπανάληπτου σωτῆρος τῶν Ἑλλήνων Χατζὴ Χαλὶλ Ἐφέντη.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
ΤΗΛ. 210-3254321ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ:
Στὴν ἀνάρτησί μας ἀπὸ 3.8.2016 ἐκ παραδρομῆς παρουσιάσαμε λανθασμένο κτίριο ὡς οἰκία τοῦ Χατζὴ Χαλὶλ Ἐφέντη. Θὰ ἐπανέλθουμε μὲ τὸ σωστό.
- See more at: http://www.fotgrammi.gr/index.php/news-tama/1145-30816---------a----#sthash.9FEJJygz.dpuf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Agriniopestcontrol

Το κανάλι μου στο YouTube

Το κανάλι μου στο YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCZBMrEHAv1uMF9S-7t7fMIQ

Recent Posts

Ετικέτες

Αρχειοθήκη ιστολογίου