Συνολικές προβολές σελίδας


Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά, και σαν πρώτα ανδρειωμένη, χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!

Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2015

Ζητείται άμεσος μηδενισμός αστέγων (Α.Μ.Α.)

http://www.fotgrammi.gr/index.php/news-ipipa/1043-291215
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΑΜΕΣΟΣ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΕΓΩΝ  (Α.Μ.Α.)

«Ἐν τῷ ἅμα καὶ τὸ θάμα», λέει ὁ λαός.
29.12.2015
Τα Χριστούγεννα των αστέγων και των πεινασμένων

  • Πόσοι καὶ ποιοὶ εἶναι οἱ ἄστεγοι ;
(Κατὰ πληροφορίες μας ἀνέρχονται σὲ 360).

-         Πολλὲς ὑπηρεσίες ἔχουν τὰ στοιχεῖα τους. Τηρεῖστε ἀπόλυτα τὰ προσωπικά δεδομένα τους ἀπόρρητα.
Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ προσφέρουν στέγη, ἄς ἐπικοινωνήσουν μὲ τὴν «Φωτεινὴ Γραμμή», τηλέφωνο: 210-3254321, γιὰ νὰ εἴμαστε σὲ θέση νὰ τὴν προσφέρουμε σὲ ὅσους ἐπιθυμοῦν νὰ βροῦν στέγη.

Ἀνάλογες πρωτοβουλίες μποροῦν νὰ πάρουν:
  • Ὅλα τὰ τοπικὰ συμβούλια
  • Ὅλοι οἱ σύλλογοι
  • Ὅλοι οἱ συνεταιρισμοί
  • Ὅλες οἱ ἑταιρεῖες
  • Ὅλες οἱ ἐνορίες
  • Ὅλες οἱ ὁμοσπονδίες
  • Ὅλα τὰ ἐργατικὰ κέντρα
  • Ὅλοι οἱ Δῆμοι
  • Ὅλες οἱ Μητροπόλεις

Ἕνα δωμάτιο γιὰ τὸ κάθε ἄστεγο κυρίως στὰ χωριὰ τῆς Ἑλλάδος εἶναι ἐφικτός στόχος ! ! !
Ἡ συνεργασία τοπικῶν συμβουλίων μὲ συλλόγους, συνεταιρισμούς, ἐνορίες ἀρκοῦν.

Πῶς ;
Τὸ τοπικὸ συμβούλιο ἐνοικιάζει μὲ ἐντολὴ Δημάρχου καὶ συμβολικὸ ἐνοίκιο 1 € τὸν μῆνα μὲ δικαίωμα δωρεὰν ὑπομίσθωσης σὲ ἀστέγους καὶ ἐνημερώνει τοὺς Δήμους τῶν πόλεων (μὲ ἀστέγους), ὥστε οἱ ἄστεγοι νὰ μποροῦν νὰ ἐπιλέγουν τόπο διαμονῆς – φιλοξενίας μὲ δωρεὰν ἐνοίκιο.

Προλάβετε. . .
Ὁ Χειμῶνας δὲν ἀντέχεται. Οἱ ἄστεγοι εἶναι ἄνθρωποι, ποὺ μποροῦν νὰ προσφέρουν σὲ ὅλους πολλά, ἀρκεῖ νὰ τοὺς προσφέρουμε σήμερα, τώρα τὰ ἐλάχιστα ! ! !
Στέγη-τροφή-συνεργασία-στοργή-ἀγάπη-συνύπαρξη.


Ὁ μηδενισμὸς τῶν ἀστέγων εἶναι ἐφικτὸς στόχος, ἐφ᾿ ὅσον καὶ τὸ κράτος θέλει νὰ συμβάλῃ· μπορεῖ.
Ἂς ἀναλάβει τὸν συντονισμό.
Ὑπάρχουν μεγάλα ἀδιάθετα ποσὰ στὴν Ἑνωμένη Εὐρώπη γιὰ κοινωνικὴ πολιτική. Γιὰ τοὺς μουσουλμάνους πρόσφυγες (καὶ μεταξὺ αὐτῶν καὶ καμουφλαρισμένους τζιχαντιστές) δημιουργοῦνται συνεχῶς  καταλύματα καὶ τὰ «οἰκονομᾶν» οἱ «ἡμέτεροι» ! ! !

Γιὰ   τοὺς   Ἕλληνες   Ὀρθοδόξους   νὰ   μὴ   ἐνδιαφέρεται   σχεδὸν κανένας ; ; ;
«εἴ τις τῶν ἰδίων καὶ μάλιστα τῶν οἰκείων οὐ προνοεῖ, τὴν πίστιν ἤρνηται καὶ ἔστιν ἀπίστου χείρων...» (Α΄ Τιμοθέου ε, 8).
Ὁποία ἀνηθικότης, ὁποῖον αἴσχιστο πρᾶγμα ! ! !
Ἀλγεινοτάτη δὲ ἐντύπωση προκάλεσαν ὅσα ἀνεγράφησαν στὸν τύπο, ὅτι μία πρώην ἐπιχειρηματίας φοβούμενη γιὰ ντόπιους καὶ ξένους ἐγκληματίες εἰσῆλθε στὸ προαύλιο τοῦ Γηροκομείου Ἀθηνῶν καὶ ἐπὶ 37 ἡμερόνυκτα ζοῦσε στὰ παγκάκια του, ἀλλὰ ὁ πανοσιολογιώτατος πατὴρ Προκόπιος, Πρόεδρος τοῦ Γηροκομείου Ἀθηνῶν, δὲν συνεκινήθη γιὰ νὰ τῆς δώσῃ ἕνα κρεββάτι ! ! !

Βαβαὶ τῆς κοινωνικῆς ἀναλγησίας ! ! ! ! !
Ἂν κάθε τοπικὸ συμβούλιο καὶ κάθε Νομικὸ Πρόσωπο προσφερθῆ νὰ συμβάλλῃ, τότε τὸ πρόβλημα ἔχει λυθῆ.

Δὲν τιμᾶ τὴν Ἑλλάδα, τὴν Ὀρθοδοξία, τοὺς Ἕλληνες καὶ Φιλέλληνες νὰ ἔχουμε ἀστέγους στὴν Ἑλλάδα.

Εἰς μνήμην τοῦ «προστάτη» τῶν ἀστέγων ἐπαναπροβάλλουμε τὸ κατωτέρω βίντεο, τὸ ὁποῖο ξεκινάει μὲ τὸν ἀείμνηστο Γεώργιο Καίσαρη. Τὸ «σπουργιτάκι» πάντα παρόν σὲ κάθε ἐκδήλωσι κατὰ τῆς κοινωνικῆς ἀναλγησίας.

- See more at: http://www.fotgrammi.gr/index.php/news-ipipa/1043-291215#sthash.nv09KCZm.dpuf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Agriniopestcontrol

Το κανάλι μου στο YouTube

Το κανάλι μου στο YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCZBMrEHAv1uMF9S-7t7fMIQ

Recent Posts

Ετικέτες

Αρχειοθήκη ιστολογίου