Τάμα του Έθνους: Σήμερα 22.6.2015 Ετησία Γεν. Συνέλευσις-Ανοικτή συζήτησι. Χαιρετισμοί

http://www.fotgrammi.gr/index.php/news-tama/960-----2262015

Σωματεῖον
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»
ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕ - ΟΥΤΕ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΘΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ 2103254321-2,
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ 210-3236978
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.fotgrammi.gr
22.6.2015


ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ  -  ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ
(ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ, Εὐριπίδου 12, ΑΘΗΝΑ
Στάσις ΜΕΤΡΟ Πανεπιστήμιο -Ἔξοδος Κοραή)
22.6.2015  ὥρα 18.30)

Ὡς γνωστό, ἔχουμε καλέσει ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν μέχρι καὶ Μητροπολίτες ἐκτὸς Ἀττικῆς.
Ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας μέχρι ὅλα τὰ κόμματα.
Τὸ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ἐπιβάλλεται ὅλους νὰ μᾶς ἐμπνέει καὶ ὅλους νὰ μᾶς ἑνώνῃ.
Ὅσες φορὲς οἱ Ἕλληνες ἦταν μονοιασμένοι, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἔκαναν θαύματα.
Ὅσες φορὲς εἴχαμε διχόνοιες εἴχαμε συμφορές.
Ἐλᾶτε ὅλοι νὰ συμνευματισθοῦμε.Ὁ Θεὸς μᾶς κάνῃ δροσιά.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος, ἀπὸ τὴν Κίνα, ὅπου εὑρίσκεται σὲ ἀποστολή, ἔγραψε στὴν ἱστοσελίδα του γιὰ τὴν ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ καὶ τὸ ἀντίδοτο, τὸ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ.
Ὁ μέγας ἀγωνιστής, Πρόεδρος τῶν Ἑλληνορθοδόξων τοῦ Λιβάνου καὶ τῆς Ἐγγὺς Ἀνατολῆς ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ EL KHOURYἀδυνατώντας, λόγῳ τῆς καταστάσεως, νὰ ἔρθῃ, μᾶς ἔστειλε τὸν ἀκόλουθο χαιρετισμό.


ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΛΟΡΘΟΔΟΞΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛIΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
ΚΟΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟ EL KHOURY
ΠΡΟΣ ΤΟ ,,ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ,, ΕΠ’ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ 22.6.15
Ἀγαπητοὶ ἀδελφὲς καὶ ἀδελφοὶ στὴν οἰκογένειά μου ,,Τάμα τοῦ Ἔθνους,,…

Δυστυχῶς δὲν μπόρεσα νὰ παρευρεθῶ στὶς ἐκδηλώσεις σας στὰ Καλάβρυτα τὸν προηγούμενο μῆνα, λόγῳ τῶν  γεγονότων στὴ Μέση Ἀνατολὴ, ὅπου οἱ ἀδελφοί σας Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες (ὅπως οἱ ἐν Βαβυλῶνι Τρεῖς Παῖδες ἐν καμίνῳ) ἐπιβιώνουν μὲ θαυμαστὸ τρόπο μέσα στὴ κάμινο.

Μὲ χαρὰ καὶ εὐτυχία διαβάζω πάντοτε τὶς δραστηριότητές σας. Εἶμαι ἔκπληκτος ἀπὸ τὸ κουράγιο σας καὶ ΕΙΜΑΙ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΣΑΣ.
Τὸ ἔργο σας ἐμπνέει πολλοὺς ἀνθρώπους στὸν Ἑλληνισμό : ἡ σκληρὴ προσπάθειά σας  νὰ μὴ σβύσῃ ἡ βυζαντινὴ κληρονομιὰ καὶ ἡ Ὀρθόδοξη ψυχή μας.
Ὁ ΘΕΟΣ μας σᾶς δίνει δύναμι νὰ συνεχίζετε τὴν ἀποστολή σας : νὰ εἴσαστε τὸ «φῶς» στὸ σκοτάδι, ἡ «ζωή» στὸν θάνατο.
Ἡ «Φωτεινὴ Γραμμή» ἐξαπλώνει τὴν ἀγάπη, τὸ φῶς τῆς ἀλήθειας, σὲ ὅλο τὸν Πλανήτη : εἶναι ὅμοια μὲ τὸν δικέφαλο ἀετό μας, ἡ μία κεφαλὴ κοιτᾶ τὴν δύσι καὶ ἡ ἄλλη τὴν ἀνατολή.
Θὰ ἔλεγα ὅτι τὰ «σύνορά» σας εἶναι «χωρὶς ὅρια».
Ἀγαπητὲς ἀδελφὲς καὶ ἀγαπητοὶ ἀδελφοί !
Κάθε φορὰ ποὺ νοσταλγῶ τὴν ἀγαπημένη μου Ἑλλάδα, πηγαίνω στὴν Βιβλιοθήκη μου, ἀνοίγω τὴν «Φωτεινὴ Γραμμή» καὶ τὸ ἄρωμα τῶν φύλλων της, ἡ ἀνάγνωσις τῶν κειμένων της μὲ γεμίζουν μὲ τὴν ἀγάπη της καὶ ἀπολαμβάνω τὴν ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΥ μέσα ἀπὸ τὸ ΕΡΓΟ ΣΑΣ.
Οἱ ἑπόμενες γενεὲς θὰ σᾶς εὐγνωμονοῦν …
Ὁ Θεὸς νὰ σᾶς εὐλογεῖ πάντοτε, εἴμαστε ὑπερήφανοι γιὰ σᾶς.
Δημήτριος El Khoury,
Πρόεδρος τῶν Ἑλληνορθοδόξων τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου
Βηρυτός, 21.6.2015

Σχόλια