Εκπληκτικό video! Στην κορυφή του Άθω για την αγρυπνία της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος

http://hellas-orthodoxy.blogspot.gr/2014/10/video.html


Σχόλια